Skip to main content

Fujitsu

Danmark

Fujitsu iværksætter ny verdensomspændende aktionsplan for miljøet

Ballerup, May 08, 2013 Fujitsu præsenterer Fujitsu Group Environmental Action Plan, Stage VII, der sætter nye mål frem mod 2016. Med den nye plan vil Fujitsu intensivere indsatsen for at løse miljømæssige udfordringer for både kunder og samfund ved at fremme udrulningen af it i samfundet. Målet med planen er at udnytte services og løsninger til at barbere CO2-udledningen for kunder og samfund ned med mere end 26 millioner tons, at sikre at mere end 50 procent af alle nyudviklede produkter er så energieffektive som muligt samt at øge udnyttelsen af ressourcer med 20 procent i forhold til regnskabsåret 2011.

Herudover vil Fujitsu forsøge at reducere udledningen af CO2 med 20 procent sammenlignet med 1990 (regnskabsåret) ved forsat at lægge vægt på miljøbevidsthed i Fujitsus egne forretningsaktiviteter samtidig med, at Fujitsu ønsker at udnytte energien på egne produktionsanlæg og kontorer bedre samt forbedre den miljømæssige ydeevne i sine datacentre.

Fujitsu ønsker at være med til at skabe et bæredygtigt og fremgangsrigt samfund ved at tage lederrollen og aktivt at forfølge disse mål på tværs af hele værdikæden med kunder, partnere og forhandlere, hvilket er selve kernen i Fujitsus filosofi.

Verden står overfor mange nye udfordringer i forhold til den stigende befolkningsvækst, blandt andet forbrug af energi, andre ressourcer og mad ligesom klimaforandringer, det voksende antal af naturkatastrofer og tabet af biodiversitet. Samfundet forventer, at virksomheder handler proaktivt for at løse disse udfordringer.

Fujitsus tilgang er at beskytte miljøet i alle handlinger og bidrage til samfundet. At bidrage til bæredygtighed er en del af virksomhedens sociale ansvar. Samtidig giver it mulighed for at løse ikke bare globale, miljømæssige udfordringer, men også sociale problemstillinger. Fujitsu mener, at it vil spille en væsentlig rolle i løsningen af disse udfordringer.

Fujitsu oprettede sit første miljøbeskyttelsesprogram i 1993 og har siden arbejdet kontinuerligt med at reducere belastningen af miljøet. I trin VI af programmet, som løb fra regnskabsår 2010 til regnskabsår 2012, nåede Fujitsu alle mål i planen, inklusiv en samlet reduktion på mere end 15 milliarder tons CO2 udledt af kunder og samfund, gennem levering af grøn it, og Fujitsus lokationer reducerede CO2-udledningen med seks procent sammenlignet med 1990-niveauet.

Nøglefunktioner i ‘Fujitsus Aktionsplan for Miljøet’, Trin VII

1.    Hjælpe samfundet med at opnå en mere effektiv udnyttelse af ressourcer og energi gennem it
  • Tilbyde løsninger, som vil hjælpe med at reducere CO2-udledningen for kunder og samfund med over 26 millioner tons
  • Udvikle produkter med bedre energi- og ressourceudnyttelse, udvikle innovativ teknologi
2.    Fremhæve miljøbevidstheden i Fujitsus forretningsprocesser og styrke gruppens virksomhedsstruktur som svar på de stigende energiomkostninger
  • Fortsætte indsatsen for at reducere miljøpåvirkningen på Fujitsus lokationer samt reducere udledningen af CO2 med 20 procent sammenlignet med regnskabsåret 1990
  • Forbedre energieffektivitet og andre miljømæssige faktorer for ydeevne i de største datacentre
3.    Styrke Fujitsus globale perspektiv med hensyn til bæredygtig udvikling og løsningen af sociale udfordringer, inklusiv globale miljømæssige udfordringer
  • Effektivt udnytte vandressourcer, støtte reduceret CO2-udledning på tværs af den globale værdikæde i samarbejde med forhandlere
  • Global udvidelse af aktiviteter for at adressere sociale udfordringer og udfordringer med biodiversitet ved at tilbyde bedre støtte til medarbejderes sociale støtteaktiviteter

Citater

Administrerende direktør Peter Krogsgaard, Fujitsu
“Ved at implementere den nye plan i Fujitsu med alle medarbejdere på tværs af landegrænser, vil det være muligt at opnå en større miljøbevidsthed i vores forretningsaktiviteter og øge vores bidrag til kunder ved levering af produkter og services. Derudover vil vi også hjælpe med at adressere de sociale udfordringer, som vores kunder og samfundet står overfor ved at øge vores indsats for at udvikle løsninger og drive innovation inden for miljøområdet.”

”Som en førende teknologivirksomhed har vi kapaciteten og rækkevidden på tværs af kloden til at være med til at forme fremtiden. I samarbejde med vores kunder, partnere og forhandlere vil vores 170.000 kollegaer intensivere indsatsen, som er nødvendig for at reagere på disse udfordringer – og det forventer samfundet også, at vi gør.”

•    PDF af den konkrete plan: The Fujitsu Group Environmental Action Plan, Stage VII [89KB / én A4-side]
•    Yderligere information: www.fujitsu.com/global/about/environment/management/program/

Kontakt

Administrerende direktør Peter Krogsgaard
Telefon:  +45 27 13 33 35
E-mail:    peter.krogsgaard@dk.fujitsu.com

Marketingchef Susanne Berland
Telefon:  +45 50 83 62 01
E-mail:    susanne.berland@dk.fujitsu.com

Om Fujitsu

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af teknologiprodukter, løsninger og services. Mere end 170.000 Fujitsu medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med udgangspunkt i vores lange erfaring og informationsteknologiens store styrke er vi med til at forme fremtiden i samarbejde med vores kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) havde i det regnskabsår, der afsluttedes den 31. marts 2013, en konsolideret omsætning på 47 mia. US$. For mere information, se venligst www.fujitsu.com og www.fujitsu.dk.

Date: 08 May, 2013
City: Ballerup