GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Celkový ekonomický vliv řešení Fujitsu FlexFrame pro SAP

Celkový ekonomický vliv řešení Fujitsu FlexFrame pro SAP

Účelem této studie agentury Forrester je poskytnout čtenářům nástroj k vyhodnocení potenciálního ekonomického vlivu řešení FlexFrame pro SAP v jejich organizacích.
Tato studie dokládá ekonomický vliv nasazení a provozu řešení FlexFrame pro SAP u zákazníka UTM (Unternehmensgruppe Theo Müller), který je velkou mlékárenskou společnosti v Německu.

Agentura Forrester u této společnosti zjistila po migrací provozu SAP na platformu FlexFrame následující skutečnosti:

  • Díky řešení FlexFrame pro SAP, které je ekonomicky výhodnou platformou, se podařilo zabránit jednorázovým investičním nákladům
  • Došlo k realizaci IT úspor spojených z velké části se softwarovými licencemi a s poplatky za údržbu
  • Snížením náročnosti pravidelně se opakujících úloh, jako je klonování a provisioning systémů SAP, se zvýšila produktivita IT
  • Zkrátila se doba odstavení testovacích prostředí
  • Zjednodušila se správa platformy SAP

Hlavní motivací tohoto projektu bylo inovovat IT architekturu SAP využívající cluster SUN Solaris / Windows Server tak, aby odpovídala rostoucím potřebám flexibility a potřebám inovace softwarové architektury SAP společně s požadavkem na řešení, které bude vhodné i z dlouhodobého hlediska.

Společnost Fujitsu uvádí, že v této případové studii, která vyčísluje finanční úspory dosažené zavedením architektury FlexFrame pro SAP, je důraz kladen na stranu investičních výdajů, aby bylo možné viditelně demonstrovat vliv této migrace na linuxovou platformu x86 FlexFrame. Výhody související s provozními náklady byly potvrzeny a popsány zejména pomocí kvalitativních argumentů. Obě oblasti – investiční i provozní náklady – mohou mít pro zákazníky využívající FlexFrame pro SAP dominantní význam.

Agentura Forrester důrazně doporučuje, aby si čtenáři vytvořili své vlastní odhady v rámci prostředí poskytovaného ve studii, aby zjistili vhodnost investic do řešení Fujitsu FlexFrame pro SAP.