GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Fujitsu Cloud >
  4. Spokojení zákazníci

Cloud Fujitsu v činnosti

Spokojení zákazníci

Zákazníci stále častěji nasazují cloudovou technologii a řešení cloudových služeb společnosti Fujitsu ve stále více průmyslových odvětvích. Velmi příznivé výsledky – včetně nižších cen IT, rychlejšího uvádění produktů na trh, vyšší obchodní reakceschopnosti – jsou výsledkem přístupu zaměřeného na spolupráce a výsledky, který společnost Fujitsu a její síť nezávislých dodavatelů softwaru a partnerů poskytujících konzultace uplatňuje při nasazení cloudu u zákazníka.

Přečtěte si úspěšné příklady v různých odvětvích:

VEŘEJNÝ SEKTOR

Japonská prefektura Oita přechází na soukromý cloud, aby dosáhla úspory nákladů o 30 %.

Společnost Fujitsu provádí migraci Národní technické agentury ve Velké Británii na cloudové řešení Salesforce.com.

Finanční a celní úřad Jejího Veličenstva (HMRC) (207 KB) ve Velké Británii mění způsob zpracování daňových operací pomocí řešení IaaS (infrastruktura jako služba).

Japonské ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství nasazuje cloud na podporu odstraňování následků zemětřesení.

Cloudové služby snižují náklady místních úřadů na zprostředkování dodávek v japonské prefektuře Chiba.

Společnost Fujitsu spolupracuje s japonským institutem pokročilé vědy a technologie (JAIST) na vytvoření soukromého univerzitního cloudu.

MALOOBCHOD

Skupina Asahi používá cloud Fujitsu k analýze údajů o prodejích.

Aeon Marketing nasazuje cloudové služby Fujitsu na mobilní zařízení.

Program společnosti Fujitsu pro nezávislé dodavatele softwaru umožňuje společnosti BBL-Software nabízet svůj software online jako řešení SaaS.

VÝROBA

Společnost Fujitsu zavádí cloudové služby ve společnosti Toyota Australia.

Společnost Kurimoto, která poskytuje inženýrské služby, začíná poskytovat údržbu prostřednictvím cloudu Fujitsu.

Společnost Amada zavádí cloudové služby Fujitsu ke zlepšení výkonu strojních zařízení.

SPOJE A TELEKOMUNIKACE

Společnost Centrica zlepšuje desktopové služby zavedením konceptu IaaS (infrastruktura jako služba).

Společnost Metawater zavádí službu Fujitsu Cloud v oblasti vodohospodářství.

Společnost NTT DOCOMO (277 KB) přizvala Fujitsu k vybudování nové cloudové infrastruktury.

Společnost Heilongjiang Mobile (833 KB) implementuje řešení IaaS (infrastruktura jako služba) společnosti Fujitsu.

FINANČNÍ SLUŽBY

Banky Westpac spoléhají na spolupráci na bázi cloudu.

Společnost Fujitsu Taiwan vytváří soukromé cloudové prostředí typu IaaS (infrastruktura jako služba) pro Legislativní dvůr Čínské lidové republiky (336 KB).

Společnost Fujitsu pomáhá společnosti Mitsui převést veškeré podnikové prostředí do cloudu.

POTRAVINY A NÁPOJE

Provozovatel hostinců a restaurací Mitchells & Butlers snižuje náklady díky privátnímu cloudu.

Společnost Frucor Beverages využívá cloud SAP za podpory společnosti Fujitsu.

Společnost Suntory vytváří privátní cloud.

DOPRAVA A LOGISTIKA

Společnosti Fujitsu a Yamato Group vytvářejí privátní prostředí cloud computingu pro vývoj obchodních systémů.

Společnost Toei Transportation zvolila cloudovou službu Fujitsu.

Společnost Fujitsu a systém japonských místních sítí zavádějí soukromý cloud pro dopravní společnosti.

Fujitsu zavádí podpůrný navigační systém typu SaaS (software jako služba) v odvětví dopravy.

PŘÍPADOVÉ STUDIE V RŮZNÝCH ODVĚTVÍCH

Společnost Daiwa House, která se zabývá výstavbou obytných objektů, modernizuje systémovou infrastrukturu pomocí cloudových služeb.

Nezisková společnost Surf Life Saving Australia optimalizuje náklady na projekty pomocí cloudových služeb Fujitsu.

Cloudové služby podporují veterinární lékařství v Tokiu.

Společnost Fujitsu vytváří cloudové služby pro zemědělství.

Konzultační služby Ziarre (91 KB) přechází na cloudové řešení dodávané společností Fujitsu Hong Kong.