GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Fujitsu Cloud >
  4. Přestavba IT Přestavba podniku

Příležitosti k nasazení cloudu

Přestavba IT Přestavba podniku

Cloud computing představuje příležitost, jak přebudovat informační technologie na efektivnější a přístupnější podnikovou službu a zdroj inovací. Vzhledem k tomu, že cloud používá pro přístup k důvěryhodné infrastruktuře a službám přístup na vyžádání, umožňuje oddělit obchodní iniciativy od funkcí IT, na kterých jsou založeny.

V oblasti IT se jedná o změnu základní struktury a funkčnosti, v podniku jde o přestavbu za účelem zvýšení rychlosti, flexibility, efektivity, konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu ve všech typech organizací – od velkých společností a organizací státní správy po začínající, malé a střední podniky.

Cloud má potenciál odstranit mnoho omezení spojených s tradičními informačními technologiemi. Narozdíl od budování nových řešení závislých na systémech a softwaru, které trvá měsíce či dokonce roky, lze služby cloud computingu jednoduše nasadit na podporu potřeb podnikání kdykoli a v požadovaném rozsahu.

Bez ohledu na to, zda jsou cloudová řešení dodávána společností Fujitsu nebo prostřednictvím sítě nezávislých dodavatelů softwaru, představují řadu příležitostí ke snížení nákladů, podpoře růstu, rozvoji inovací a vylepšení pružnosti podniku.

Snížení nákladů pomocí cloudu

Organizace různých velikostí jsou pod stálým tlakem na snížení provozních nákladů. Proto očekávají, že budou IT poskytovat vyšší hodnotu při nižších nákladech. Cloud computing nabízí potenciál ke snížení rozpočtu IT tím, že odstraňuje předběžné náklady na IT, poskytuje služby IT na základě platby za využívání a převádí klíčové aplikace na architekturu multi-tenancy (vícenásobný pronájem).

Růst podniku díky cloudu

Ať se jedná o rozšiřování na nové trhy, získávání a udržení nových zákazníků, strategii slučování a akvizic nebo zkracování doby uvedení na trh u nových produktů a služeb, umožňuje cloud organizacím rychlé a snadné přizpůsobení provozu na podporu obchodních cílů.

Rychlé inovace díky cloudu

Cloud zrychluje inovace, a tak může významně změnit podnikovou scénu. Cloud usnadňuje vylepšení spolupráce a omezuje rizika a náklady při vstupu na nové trhy či testování nových produktů a služeb.

Pružnější podnikání díky cloudu

Model cloudu s pružnou infrastrukturou a platbami za využití začíná měnit představy firem o oboru IT. Informační technologie tak mohou být tahounem zvyšování pružnosti podniku, nikoli brzdou změn jako dosud.