GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Fujitsu Cloud >
  4. Zjednodušení přístupu

Problémy cloudu

Zjednodušení přístupu

Mnoho zkušených IT stratégů a vedoucích pracovníků souhlasí, že potenciální výhody přechodu na cloudový model jsou přesvědčivé a stále více dosažitelné. Nemají ale žádné představy ohledně problémů, se kterými se mohou setkat.

IT manažeři mají přirozené obavy týkající se potíží se zabezpečením, správou dat, spolehlivostí, výkonem, ztrátou kontroly, neochotou přizpůsobovat se změnám, odolnosti, migrace a integrace. Rovněž je pro ně obtížné vybrat důvěryhodné cloudové partnery, jejichž možnosti, zkušenosti a stabilita na trhu budou splňovat konkrétní požadavky.

Často se potýkají s nepřehlednou nabídkou jednotlivých možností a nejsou si například jisti, kdy a kde nasadit veřejná, soukromá či hybridní cloudová řešení. Mnoho z nich potřebuje posoudit, jaké kroky mají provést, aby zajistili progresivní přechod ke cloudu, při kterém současně zmodernizují své původní prostředí IT.

Cloud také vyžaduje mnohem užší spolupráci mezi IT oddělením a obchodním oddělením, aby jeho zavádění nebylo kontraproduktivní. Je třeba, aby obchodní jednotky zajišťovaly provoz cloudových služeb pomocí self-provisioningu, zatímco bude IT oddělení řešit související rizikové faktory a potíže s integrací na úrovni služeb.

I když někteří poskytovatelé cloudu tyto problémy zlehčují, společnost Fujitsu si uvědomuje, že jediná cesta k úspěšnému využití cloudu vede přes přímé řešení možných problémů. Využitím našich technických a obchodních zkušeností minimalizujeme riziko, které zákazník ponese při přechodu na cloud. Uvědomujeme si, že každá cesta je jedinečná – tempo a určení správného směru na každé cestě se liší v jednotlivých oblastech a organizacích v závislosti na konkrétních obchodních podmínkách, konkurenčních vztazích a strategických prioritách.