GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Řešení >
 3. Udržitelnost

Udržitelnost

Udržitelnost

IT organizace se mohou ujmout vedoucí pozice při přechodu k udržitelnému jednání. Nabídka společnosti Fujitsu s ohledem na udržitelnost:

 • Sjednocení strategie v oblasti IT s cíli širší korporátní sociální zodpovědnosti organizace
 • Zvýšení efektivity prostředků IT
 • Snížení nákladů
 • Změny v obchodních procesech pomocí technologií
 • Výrazné snížení uhlíkové stopy

Datová centra tvoří přibližně 45 % spotřeby energie v IT. Představují tak výraznou příležitost k zahájení změn, které povedou ke zvýšení efektivity. Služby společnosti Fujitsu zaměřené na měření skleníkových plynů jsou navrženy tak, aby rozpoznaly příležitosti k optimalizaci, které povedou k reálnému snížení emisí i provozních nákladů.

Zbývajících 55 % spotřeby energie v IT připadá na pracoviště mimo datová centra. Společnost Fujitsu vám pomůže snížit tyto náklady o více než 20 % v prvním roce. Díky tomu se s minimálními investičními výdaji ochráníte před vzrůstajícími cenami energií.

Naše programy umožňují klientům, aby zaváděli udržitelné procesy postupně v závislosti na svých možnostech, s jasným obchodním cílem a s předem známým výsledkem.

 

Proč si pro zavádění udržitelných procesů vybrat společnost Fujitsu?

 • Udržitelnost životního prostředí je ve společnosti Fujitsu tradicí a jsme odhodláni pokračovat ve stejném přístupu i nadále. Dle našich jasně definovaných zásad se soustředíme na dosažení konkrétních a měřitelných cílů. Tyto cíle jsou krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé.
 • Do naší nabídky služeb zaměřených na udržitelný rozvoj patří posouzení dopadu IT dané organizace na životní prostředí, a to od nasazení těchto technologií až po jejich likvidaci. Možná rizika a příležitosti zjišťujeme přímo u zákazníka.
 • Naše služby umožňují zákazníkům optimalizovat všechny potřebné akce a prostřednictvím IT zvýšit šetrnost svých obchodních operací, procesů a služeb k životnímu prostředí.
 • Využíváme osvědčený systém, na základě kterého můžeme neustále posuzovat dosažené výhody a realizovat příslušná opatření.
 • Společnost Fujitsu má rozsáhlé zkušenosti se zaváděním změn, kterých využívá při přechodu vaší organizace k procesům trvale udržitelného rozvoje.
 • Společnost Fujitsu se zavazuje k naplňování myšlenky trvale udržitelného rozvoje společnosti v celosvětovém měřítku. Byla například zvolena časopisem Computerworld vydavatelství IDG jako nejvýznamnější organizace podporující zdravé životní prostředí pro rok 2010 v kategorii dodavatelů.

Chcete-li získat další informace týkající se řešení pro telekomunikace od společnosti Fujitsu ve vaší zemi, kliknutím na jednu ze zemí v seznamu přejděte na příslušnou domovskou stránku.