GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Spravované služby zabezpečení

Spravované služby zabezpečení

Soustředit se na podnikání, využívat technologie k digitalizaci firmy, snižovat náklady a současně optimalizovat zabezpečení je náročný úkol vyžadující kompromisy. Nabídka spravovaných služeb zabezpečení Fujitsu vám umožní soustředit se na své podnikání, na oblasti, kterými se odlišujete od konkurence a které zajišťují konkurenční výhodu vašim zákazníkům. Současně máte jistotu, že všechna přijatá opatření vám zajistí splnění všech požadavků na kybernetickou bezpečnost.

Naše ucelená nabídka spravovaných služeb zabezpečení zahrnuje správu brány firewall, zabezpečení a šifrování koncových zařízení, detekci a prevenci vniknutí, správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM) a poskytování správy SIEM ve formě služby, zabezpečení webových aplikací a elektronické pošty, prevenci před ztrátou dat, správu slabých míst zabezpečení a pokročilou detekci, hlášení a analýzu kybernetických hrozeb.

Spravované služby zabezpečení Fujitsu jsou poskytovány našimi středisky provozu zabezpečení, které pracují na nejvyšší úrovni zabezpečení a chrání vaši firmu pomocí nepřetržitého proaktivního monitorování a zajišťováním reakce na vzniklé události.

Výhody

  • Efektivní, pohotové a spolehlivé služby zabezpečení v různých zákaznických prostředích ke zvýšení úrovně služeb
  • Poskytování zabezpečení prostřednictvím sdílených služeb snižuje náklady
  • Snížení závislosti na vlastních znalostech zabezpečení umožňuje soustředit se na klíčové požadavky firmy
  • Lepší efektivita zabezpečení díky nepřetržitému monitorování zabezpečení. Specialisté na zabezpečení společnosti Fujitsu poskytují odborné znalosti a analýzu problémů se zabezpečením