GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Služby

Služby

Správa a automatizace datových center společnosti Fujitsu: Služby

Společnost Fujitsu pokrývá všechny fáze produktového řetězce (konzultace, návrh, sestavení, provoz a údržbu) a poskytuje předem definované nabídky služeb zahrnující nejen technické služby IT infrastruktury, ale také finanční služby a služby pro zajištění návratnosti investic.

Konzultace

Mezi naše konzultační služby patří technické služby IT infrastruktury, jako jsou porady u zákazníka, konfigurace a úpravy kapacity, strategické workshopy, služby zpracování odhadů, workshopy zaměřené na architekturu, koncepce řešení, ověření koncepce a řízení projektu, ale také finanční služby pro snížení celkových nákladů na vlastnictví a zajištění návratnosti investic.

Návrh

Naše služby návrhu zahrnují specifikaci řešení, specifikaci migrace, provozní specifikaci, predikci návratnosti investice a následnou konfiguraci a úpravu kapacity, ověření koncepce, řízení projektů a hodnocení celkových nákladů na vlastnictví a návratnosti investic.

Sestavení

Naše služby sestavení zahrnují instalaci a konfiguraci hardwaru, služby upgradu, zavádění řešení, služby migrace, provozní implementaci, audit a uvedení do provozu. Tyto služby jsou doplněny o řízení projektů a služby zajištění návratnosti investic.

Provoz

V provozní fázi pomáháme našim zákazníkům pomocí služeb Go-Live, podpory softwaru, konzultací v provozu a optimalizace, kontroly stavu systémů, spravovaných služeb, školení na míru zákazníkům a následného zajišťování návratnosti investic.

Služby optimalizace

Na základě našich zkušeností s dřívějšími projekty jsme vyvinuli zvláštní služby optimalizace, které jsou přizpůsobeny na míru požadavkům firemních zákazníků. Pomocí služeb optimalizace analyzujeme prostředí datových center, sítí, pracovišť, serverové infrastruktury, softwaru, úložiště a zálohování a poskytujeme doporučení pro optimalizaci, která našim zákazníkům přinášejí prospěch v podobě odborných konzultačních služeb.

Údržba

V heterogenních, globálně distribuovaných prostředích je nezbytná přesná koordinace údržby. Společnost Fujitsu vám pomáhá tím, že spravuje vaše servisní smlouvy v prostředí s více dodavateli efektivněji, definuje jasnou odpovědnost v oblasti servisu a koordinuje a realizuje služby údržby. Společnost Fujitsu, jakožto poskytovatel spravované údržby, může dokonce převzít plnou odpovědnost za dohled nad důsledným dodržováním servisních smluv s dodavateli a poskytovateli služeb.