GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Správa a automatizace datových center

Správa a automatizace datových center

IT infrastruktury se neustále vyvíjejí. Pro zajištění požadované úrovně služeb je nutné, aby virtualizace, energetická úspornost a monitorování, výpočetní výkon na jednotku plochy, cloud computing, výpočetní struktury, další aplikace, vysokorychlostní připojení k sítí i samotná data byly zabezpečené a spravované. Efektivitu datového centra lze zvýšit automatizací IT infrastruktur.

Neméně důležité je standardizovat a automatizovat procesy datového centra, což umožní měřit a zefektivnit existující řešení pro správu datových center s ohledem na jejich efektivitu a přinos pro podnikání.

Správa a automatizace datových center společnosti Fujitsu zvyšuje efektivitu a snižuje náklady spojené s provozem datového centra. Společnost Fujitsu vyvinula komplexní referenční architekturu, která v sobě spojuje monitorování infrastruktury, aplikací, služeb pro koncové uživatele, výkonu, bezpečnostních aspektů, fakturace, kapacity, plánování zdrojů, integraci a automatizaci procesů. Naše nabídka zahrnuje produkty a řešení, služby, údržbu a konzultace spolu se standardizovanou sadou softwarových řešení.

Naši komplexní nabídku správy a automatizace datových center lze využívat místně nebo jako spravovanou službu či prostřednictvím cloudu společnosti Fujitsu. Pomůžeme vám najít řešení, které bude pro vás nejvýhodnější. Naše bohaté zkušenosti jsou dostupné prostřednictvím návodů „Jak na to“, nejlepších postupů, detailních plánů a předkonfigurovaných řešení a zajistí ekonomickou implementaci a krátkou dobu uvedení do provozu.

Přístup IT Investment Decision Support - ROI-ESTIMATE®

Aby naši zákazníci mohli těžit z našich vědomostí a zkušeností se snadno přizpůsobitelnými řešeními a zrychlenými implementacemi, využíváme naše zkušenosti v návodech „Jak na to“, nejlepších postupech, detailních plánech a řešeních.

Řešení Data Center Management and Automation

Naše nabídka pro správu a automatizaci datových center je tvořena řešeními a nástroji potřenými pro automatizaci a správu řízení obchodních služeb, provisioningu, kapacity, výkonu a dostupnosti výpočetních, síťových a aplikačních prostředí. Řešení ManageNow® společnosti Fujitsu jsou součástí naší správy a automatizace datových center. Naše standardizovaná nabídka řešení zahrnuje produkty od společnosti Fujitsu a partnerů v oblasti technologií.

Služby Data Center Management & Automation Service

Naše služby pokrývají celý řetězec produktů a služeb: konzultace, návrh, sestavení, provoz a údržbu. Navíc zahrnují i služby optimalizace.

V místě, jako spravovaná služba a prostřednictvím cloudu Data Center Management & Automation Cloud

Naše řešení mohou být implementována v místě, poskytována jako spravovaná služba nebo prostřednictvím cloudových služeb.

Democentrum Data Center Management & Automation Demo Center

V našem democentru ve Frankfurtu poskytujeme praktické zkušenosti se správou a automatizací datového centra společnosti Fujitsu.

Správa datového centra s využitím řešení ManageNow® Manage Now

ManageNow® je portfolio modulárních řešení společnosti Fujitsu, které je tvořeno výborně vyladěnou sadou softwaru, služeb a podpory pro snadné, automatizované nasazení a efektivní provoz flexibilních podnikových řešení správy IT v heterogenních prostředích IT. Řešení ManageNow® zahrnují více než desetileté zkušenosti s projekty a umožňují snížení nákladů až o 50 %.