GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Velké objemy dat

Velké objemy dat

Jde o spojení velkých objemů dat z různých zdrojů a jejich analýzu, která často probíhá v reálném čase, za účelem dosažení rychlejšího a kvalitnějšího rozhodování, vytvoření nových obchodních příležitostí a odlišení se od konkurence. Velké objemy dat jsou nyní důležitou součástí sociálních inovací, které pokrývají všechny oblasti a odvětví.
Velké objemy dat jsou pro nás ve Fujitsu pilířem naší vize, která vytváří inteligentní společnost zaměřenou na člověka, a považujeme je za hybatele inovací. Společně s vámi nastíníme výhody, které může využití velkých objemů dat vaší společnosti přinést, přivedeme vaše nápady k životu a definujeme plán pro úspěšnou realizaci. 
Máte možnost zajistit zdroje různým způsobem – vlastní správa, spravované služby nebo služby poskytované cloudem společnosti Fujitsu – a na rozdíl od specializovaných dodavatelů s jedním řešením, se kterým se musí spokojit všichni, podporuje společnost Fujitsu relevantní koncepce infrastruktury pro velké objemy dat. To znamená, že dokážeme najít optimální kombinaci technologií, které budou vhodné pro vaši specifickou situaci a požadavky. 
Naše řešení pro velké objemy dat mají následující součásti:
  • Servery a systémy úložišť od společnosti Fujitsu
  • Samotný software od společnosti Fujitsu, řešení s otevřeným kódem od předních nezávislých dodavatelů softwaru, se kterými máme blízké partnerství
  • Integrované systémy, předem testované a připravené k provozu, které snižují bariéry pro vstup
  • Šablony pro vizuální programování, které umožní i lidem mimo IT, aby se zapojili do analýzy velkých objemů dat 
Vyberete-li si jako partnera společnost Fujitsu a její řešení pro práci s velkými objemy dat, snížíte složitost a urychlíte proměnu příležitostí na hodnoty. Současně snížíte rizika a můžete se zaměřit na vlastní podnikatelskou činnost.

Nabídka pro velké objemy dat

Fujitsu nabízí úplné portfolio technologických produktů, integrované systémy, služby a řešení, které hrají v oblasti velkých objemů dat důležitou roli: 
Nabídky se mohou lišit v závislosti na zemi. Další informace o konkrétních řešeních pro velké objemy dat ve své zemi najdete na místním webu společnosti Fujitsu.