GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Likvidace elektroodpadu je naše odpovědnost

Likvidace elektroodpadu je naše odpovědnost

Likvidace elektroodpadu je naše odpovědnost

Patříme mezi nejvýznamnější evropské výrobce a nebereme odpovědnost na lehkou váhu. Naše inovativní řešení protiúčtu a obnovy zařízení i naše služby zaručují spolehlivost a bezpečnost při nakládání s elektronickými zařízeními i při jejich likvidaci. Máme vlastní recyklační závod v
Německu a spolupracujeme s řadou specializovaných partnerů ve všech ostatních evropských zemích. Zaručujeme, že všechny naše aktivity splňují směrnici OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních). Můžete se nás plně spolehnout.
Pokud je zařízení předáno centru Fujitsu Remarketing jako protiúčet, může být klasifikováno jako odpadní materiál – kompletní systém, nebo odpadní materiál zbylý po vyčlenění některých komponent, které byly shledány vhodnými k repasi a dalšímu prodeji. V obou případech bude veškerý označený nebo vyčleněný odpadní materiál likvidován společností Fujitsu nebo stanoveným zástupcem v souladu se směrnicí OEEZ.

Další informace naleznete na webové adrese: http://www.fujitsu.com