GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Modernizace technologie

Modernizace technologie

Modernizace technologie je řešení, které umožňuje nájemci vyměnit předem stanovenou část zařízení v pronájmu za nejnovější technologie Fujitsu. Pravidelné výměny pronajatého zařízení umožňují nájemci pružněji reagovat na měnící se nároky na technologické vybavení potřebné pro běh společnosti a zároveň odstraní potřebu likvidace zastaralého vybavení.

Modernizaci technologie je možné využít v rámci finančního i operativního leasingu. Zařízení je možné upgradovat nebo vyměňovat kdykoli v průběhu leasingového období. Čím delší je uplynulá doba leasingu, tím větší podíl vybavení je možné vyměnit za nové. Na nové i zachované vybavení je uzavřena nová leasingová smlouva s leasingovým obdobím stejně dlouhým jako v původní smlouvě.

Kontaktujte nás: 

Finanční služby