GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Finanční leasing

Finanční leasing

Finanční leasing je smlouva mezi „vlastníkem“ zařízení neboli pronajímatelem a „uživatelem“ neboli nájemcem. Do smlouvy lze zahrnout veškeré náklady na hardware, software, školení, instalaci a servis. Nájemce odpovídá za údržbu a pojištění zařízení, je však možné zakoupit servisní balíčky a servisní smlouvy buď přímo od společnosti Fujitsu, nebo od některého z našich partnerů.

Na konci období leasingu si nájemce může vybrat z následujících možností:

  1. Vrátit zařízení
  2. Pokračovat v pronájmu původního zařízení nebo upgradovat výměnou za nové zařízení
V účetní rozvaze se finanční leasing projeví na straně aktiv, zatímco splátky leasingu na straně pasiv. Finanční leasing je obvykle strukturován na dobu 1 až 5 let s pevnou výší splátek. Splátky mohou být měsíční, čtvrtletní nebo roční. Lze také dodatečně zahrnout další zařízení za adekvátně navýšené měsíční splátky. Zařízení je také možno vyměnit nebo upgradovat prostřednictvím služby Modernizace technologie.

Kontaktujte nás:
Finanční služby