GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Jaké výhody nabízí leasing ve srovnání s přímým nákupem zařízení?

Financování nabízí ve srovnání s přímým nákupem různé výhody. Sumu, kterou jste chtěli použít k nákupu, můžete například investovat zpět do svého podnikání. Můžete ji použít k propagaci, nákupu vybavení nebo náboru a vzdělávání zaměstnanců. Pokud sladíte platby s úhradami nebo s příjmy plynoucími z používání zařízení, můžete lépe řídit tok hotovosti.

 

Nákup zařízení nemáme pro tento rok v rozpočtu.

Pomocí financování lze kapitálový výdaj přeměnit na nízké měsíční nebo čtvrtletní splátky. Strukturu leasingu je možno sestavit tak, aby se vešla do vašeho omezeného rozpočtu. Odložení splátek také umožní získat zařízení ihned. Nemusíte čekat na následující fiskální rok.

 

Nechceme nic uspěchat, ozvěte se nám prosím v příštím kvartále.

Nyní je čas připravit se na následující kvartál. Nabízíme plány, které umožní pořídit si zařízení okamžitě a první splátku odložit na následující kvartál, nebo nabídnout nižší počáteční splátky, které budou postupem času navýšeny.

 

Náš daňový účetní tvrdí, že nemůžeme nakoupit žádné další zařízení.

Financování umožňuje předejít daňovým důsledkům spojeným s vlastnictvím zařízení. Finanční leasing poskytne výhodu úspory nákladů spojených s vlastnictvím, například odpisů. Získáte tak výhody vlastnictví bez toho, abyste zařízení ve skutečnosti vlastnili.

 

Kdo odpovídá za pojištění a údržbu nového zařízení a za platbu majetkových daní?

Za údržbu zařízení a jeho náležité pojištění jste odpovědní vy. Potřebujeme potvrzení o uzavřeném pojištění. Můžete ale samozřejmě zakoupit balíčky služeb či uzavřít servisní smlouvy přímo se společnosti Fujitsu nebo některým z našich partnerů. Tyto balíčky či smlouvy plně pokryjí povinnou údržbu.

 

Kdy je operativní leasing lepší než finanční leasing?

Operativní leasing nabízí nižší čtvrtletní splátky a splátku lze v plné výši odečíst jako náklad spojený s podnikáním. Financování mimo účetní rozvahu zlepšuje klíčové finanční ukazatele.

 

Je tato služba srovnatelná s bankovními službami?

Při využití finančních služeb Fujitsu není na rozdíl od bank vyžadována žádná akontace ani kompenzační zůstatek. S našimi službami můžete také financovat nepřímé náklady, profesionální služby, řízení projektu, instalaci zařízení apod., což banky neumožňují. Výše splátek se neřídí žádným indexem a je neměnná po celou dobu splácení leasingu. Nabízíme vám další, méně omezující, kreditní hranici. Také vám, na rozdíl od bank, můžeme nabídnout flexibilnější plány, například odložený leasing. Víme, že u produktů nezáleží pouze na ceně, proto nabízíme širokou škálu služeb, vysokou míru flexibility a různé způsoby platby, které poskytují reálnou hodnotu a usnadňují práci.

 

Lze získat financování na déle než 5 let?

Definovaná životnost těchto zařízení jen ojediněle přesahuje období 5 let. Proto je pravděpodobné, že bude třeba zařízení rozšířit nebo nahradit před uplynutím pěti let. Nechceme, abyste platili za nepoužitelná zařízení.

 

Nevíme jistě, jestli budeme chtít zařízení po 3 letech vlastnit.

Mnoho zákazníků se obává zastarávání zařízení. Operativní leasing nabízí nejnižší čtvrtletní splátky a možnost po ukončení leasingového období vrátit zařízení společnosti Fujitsu. Díky financování získáte na konci období leasingu flexibilitu při náhradě zařízení za novější nebo vylepšená.

 

Kontaktujte nás:

financialservices@ts.fujitsu.com