GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Služby spravované infrastruktury >
  4. Cloudy: důvěryhodný veřejný, s privátním hostingem, privátní nebo hybridní

Infrastruktura cloudu jako služba společnosti FUJITSU

Cloudy: důvěryhodný veřejný, s privátním hostingem, privátní nebo hybridní

Organizace po celém světě využívají cloud jako motor inovací při hledání nových způsobů, jak poskytovat služby IT, dosahovat vyšší pružnosti, snižovat náklady a nasazovat nové funkce rychleji než kdy dříve.

Řešení infrastruktury cloudu společnosti Fujitsu nabízejí možnosti, flexibilitu a užitnou hodnotu, kterou od cloudu požadujete, a vysokou úroveň zabezpečení a kvalitu služeb, kterou očekáváte od informačních technologií podnikové třídy od společnosti Fujitsu. Abychom dokázali vyhovět vašim různým požadavkům na cloud, nabízíme ucelenou řadu řešení IaaS (infrastruktura jako služba), která zahrnuje počítačové služby, úložiště jako službu a správu dat a aplikací. 

Řešení cloudu IaaS od společnosti FUJITSU – možnost volby dodání řešení IaaS


FUJITSU Cloud IaaS – Offering choice Diagram

FUJITSU Cloud IaaS důvěryhodný veřejný S5

Řešení IaaS důvěryhodný veřejný S5 představuje fond škálovatelných, robustních, zabezpečených, virtuálních prostředků IT umožňujících standardizaci, které jsou dostupné na požádání prostřednictvím internetu na bázi cenově příznivé platby za používání. Toto řešení bylo navrženo od základu s ohledem na podnikové uživatele. Zajišťuje spolehlivost, dostupnost a zabezpečení (s akreditací podle normy ISO27001) a současně bezkonkurenční přístup k systémovým prostředkům s nepřetržitou podporou poskytovanou ve standardu.

Řešení Iaas důvěryhodný veřejný S5 je poskytováno prostřednictvím naší globální sítě datových center v Japonsku, Austrálii, Spojených státech amerických, Singapuru, Spojeném království a Německu. Umožňuje vám tak využít výhody stejné služby na stejných platformách při práci po celém světě, aniž byste ohrozili svůj pocit jistoty.

Další informace naleznete na naších webových stránkách řešení IaaS důvěryhodný veřejný S5.

FUJITSU Cloud IaaS důvěryhodný veřejný S5 vyhrazený

Řešení „IaaS důvěryhodný veřejný S5 vyhrazený“ poskytuje výhody provozu cloudu Fujitsu a monitorování zabezpečení, avšak s možností využívat prostředí serveru, úložiště a sítě vyhrazené pro použití vámi, přičemž tyto prostředky mohou být buď virtuální, nebo fyzické. Tím se řešení IaaS důvěryhodný veřejný S5 stává ideálním prostředím pro poskytování vašich podnikových produkčních systémů, přičemž současně využívá hospodárnost modelu veřejného počítačového cloudu.

Řešení „IaaS důvěryhodný veřejný S5 vyhrazený“ rozšiřuje možnosti použití našeho veřejného cloudu, zejména ve státních a veřejných organizacích a finančních institucích, které dříve musely pro některé své aplikace nasadit řešení IaaS s privátním hostingem nebo privátní cloud.

Cloud FUJITSU IaaS s privátním hostingem

Pro zákazníky, kteří chtějí využít pružnost infrastruktury cloudu IaaS (infrastruktura jako služba) k modernizaci své infrastruktury ICT, bylo navrženo řešení IaaS s privátním hostingem, které usnadňuje integraci řešení IaaS do existujících systémů ICT. Uvědomujeme si také, že v mnoha případech musíte dodržovat místní předpisy stanovující místo, kde se uchovávají a zpracovávají data. Kromě toho je možné, že musíte brát ohled na specifické místní požadavky zákazníků na ochranu dat.

Služba IaaS s privátním hostingem poskytuje standardizované, sdílené a vyhrazené služby virtuálních nebo fyzických počítačových prostředků a datového úložiště na požádání, které jsou přizpůsobeny na míru potřebám oblasti použití. Služba zajišťuje potřebné oddělení a kontrolu služeb. Tím se stává ideálním řešením pro provoz vašich produkčních systémů podnikové třídy a umožňuje poskytování placených aplikací, jako jsou aplikace Oracle a SAP, na základě infrastruktury cloudu IaaS.

Infrastruktury privátního cloudu Fujitsu

Naše řešení pro privátní cloud vám pomohou vytvořit prostředí počítačového cloudu, které dokonale splňuje vaše potřeby a které je zajišťováno vyhrazenými počítačovými prostředky, mezi které může patřit kombinace virtuálních a fyzických serverů. Získáte tak všechny výhody počítačového cloudu, jako je samoobslužné použití a flexibilní využití prostředků. Současně máte jistotu, že je vaše prostředí zabezpečené a pod kontrolou.

Řešení privátního cloudu lze nasadit přímo u vás, ve vašem vlastním datovém centru, nebo jako hostovanou službu v datovém centru společnosti Fujitsu. Integrované infrastruktury pro privátní cloud FUJITSU představují předem nakonfigurovaná a předem odzkoušená řešení infrastruktury IT vyvinutá společností Fujitsu, která obsahují vše, co potřebujete k nasazení a provozu efektivní konsolidace, virtualizace a cloudových platforem IaaS. IT organizace využívají výhody vyšší provozní efektivity, rychlejšího zavedení do provozu a nižší náročnosti a nákladů souvisejících s infrastrukturou až o 50 %.

Cloudové služby od partnerů

Společnost Fujitsu spolupracuje s dalšími poskytovateli cloudových služeb, abychom vám pomohli dosáhnout optimální kombinace řešení pro privátní cloud, veřejný cloud, cloud u zákazníka a cloud s hostingem. Dobrým příkladem je naše úzká spolupráce se společností Microsoft: Jsme prvním partnerem společnosti Microsoft na světě, který byl schopen poskytnout platformu Microsoft Windows Azure jako cloudovou službu (prostřednictvím našich datových center v Japonsku). Tento přístup využívající více platforem je podporován klíčovou nabízenou službou – hybridní cloudovou službou Fujitsu – která propojuje komponenty založené na platformě Microsoft Windows Azure s komponenty založenými na systému Windows Server a která může být provozována buď ve vašich prostorech, nebo na řešení cloudu IaaS společnosti Fujitsu.

Společnosti Fujitsu a VMWare jsou dlouholetými partnery a jejich vzájemná spolupráce se za poslední dva roky významně rozšířila. Jsme celosvětově druhým nejvýznamnějším poskytovatelem služeb. Kromě toho společnost VMware považuje společnost Fujitsu za partnera s nejširší nabídkou produktů přizpůsobených portfoliu VMware. Společnosti Fujitsu a VMware spolupracují na množství důležitých společných řešení, cloudových služeb a konvergovaných systémů, které umožní podnikům uspět. Tato řešení pomáhají podnikům urychlit inovace, snížit náklady a zvýšit pružnost podniku zajištěním široké nabídky možností implementace. Prohlédněte si video společnosti Fujitsu vysvětlující naše partnerství se společností VMware.

Úložiště jako služba

Úložiště jako služba je klíčovým prvkem našeho řešení IaaS – zajišťuje množství řešení pro úložiště podnikové třídy založených na cloudu a určených ke splnění vašich potřeb. Zahrnuje sadu služeb, které vám pomohou spravovat vaše data bezpečně a s příznivými náklady.

Spravovaný hosting v cloudu

Společnost Fujitsu podporuje a urychluje vaše osvojování cloudových řešení prostřednictvím služeb spravovaného hostingu. Tyto služby pokrývají každý aspekt nasazení a správy řešení Iaas (infrastruktura jako služba) a zjednodušují vaše prostředí tak, aby bylo optimalizováno na výkon a dostupnost.

Zálohování jako služba

Zálohování jako služba (BaaS) je vysoce flexibilní, rychlá a efektivní služba zálohování a obnovení v cloudu, kterou lze použít k zabezpečení cloudu a tradičních systémů. Lze ji spouštět na řešení IaaS důvěryhodný veřejný S5 a se samoobslužným řešením BaaS, správce zálohování může provádět všechny běžné úlohy včetně naplánování zálohování, nastavení zásad uchování, monitorování průběhu zálohování, prohlížení protokolů a provádění obnovení. Všechna data jsou komprimována a deduplikována u zdroje, aby se zkrátily doby zálohování a optimalizovalo množství ukládaných dat. Kromě toho jsou vaše data zabezpečena jak během přenosu, tak během uložení, pomocí standardního šifrování kompatibilního s normou FIPS.

Naše zařízení BaaS umožňuje umístit úložiště do konkrétního umístění a spravovat a replikovat jeho data pomocí centrální cloudové služby. Zařízení poskytuje obrovskou míru flexibility pro poskytování služeb připojených ke cloudu, ať už jde o podporu místních kanceláří nebo vzdálených poboček nebo o uložení dat do definovaného umístění.

Řešení BaaS může nahradit nebo doplnit vaše vlastní řešení ochrany dat založená na páskových knihovnách umístěných ve vašich prostorech, přičemž jejich náhradou získáte pružnou, škálovatelnou a jednoduše použitelnou službu založenou na cloudu.

Výhody řešení cloudu IaaS od společnosti FUJITSU

Řešení BaaS může nahradit nebo doplnit vaše vlastní řešení ochrany dat založená na páskových knihovnách umístěných ve vašich prostorech, přičemž jejich náhradou získáte pružnou, škálovatelnou a jednoduše použitelnou službu založenou na cloudu.

  • Inovace produktů a služeb: Podpora rychlého růstu podniku s nízkými počátečními náklady a nižším rizikem
  • Čas uvedení na trh: Rychlý přístup k neomezené kapacitě ICT a funkcím pro zkrácení realizace projektů
  • Flexibilita pro budoucí růst: Rychlá reakce jak na strategické, tak na krátkodobé potřeby podniku zajištěná škálováním vašeho prostředí IT za účelem splnění nových požadavků
  • Nižší náklady na životní cyklus: Snížení celkových nákladů na vlastnictví a využívání technických služeb co nejúsporněji snížením spotřeby energie a vaší uhlíkové stopy
  • Správa kolísání zatížení: Náklady musí odrážet sezónní nebo nerovnoměrnou poptávku po službách

Další informace o infrastruktuře Fujitsu jako službě

FUJITSU Cloud IaaS důvěryhodný veřejný S5

Řešení IaaS důvěryhodný veřejný S5 představuje fond škálovatelných, robustních, zabezpečených, virtuálních prostředků IT umožňujících standardizaci, které jsou dostupné na požádání prostřednictvím internetu na bázi cenově příznivé platby za používání. Toto řešení bylo navrženo od základu s ohledem na podnikové uživatele. Zajišťuje spolehlivost, dostupnost a zabezpečení (s akreditací podle normy ISO27001) a současně bezkonkurenční přístup k systémovým prostředkům s nepřetržitou podporou poskytovanou ve standardu.

Řešení Iaas důvěryhodný veřejný S5 je poskytováno prostřednictvím naší globální sítě datových center v Japonsku, Austrálii, Spojených státech amerických, Singapuru, Spojeném království a Německu. Umožňuje vám tak využít výhody stejné služby na stejných platformách při práci po celém světě, aniž byste ohrozili svůj pocit jistoty.

Další informace naleznete na naších webových stránkách řešení IaaS důvěryhodný veřejný S5.

FUJITSU Cloud IaaS důvěryhodný veřejný S5 vyhrazený

Řešení „IaaS důvěryhodný veřejný S5 vyhrazený“ poskytuje výhody provozu cloudu Fujitsu a monitorování zabezpečení, avšak s možností využívat prostředí serveru, úložiště a sítě vyhrazené pro použití vámi, přičemž tyto prostředky mohou být buď virtuální, nebo fyzické. Tím se řešení IaaS důvěryhodný veřejný S5 stává ideálním prostředím pro poskytování vašich podnikových produkčních systémů, přičemž současně využívá hospodárnost modelu veřejného počítačového cloudu.

Řešení „IaaS důvěryhodný veřejný S5 vyhrazený“ rozšiřuje možnosti použití našeho veřejného cloudu, zejména ve státních a veřejných organizacích a finančních institucích, které dříve musely pro některé své aplikace nasadit řešení IaaS s privátním hostingem nebo privátní cloud.

Cloud FUJITSU IaaS s privátním hostingem

Pro zákazníky, kteří chtějí využít pružnost infrastruktury cloudu IaaS (infrastruktura jako služba) k modernizaci své infrastruktury ICT, bylo navrženo řešení IaaS s privátním hostingem, které usnadňuje integraci řešení IaaS do existujících systémů ICT. Uvědomujeme si také, že v mnoha případech musíte dodržovat místní předpisy stanovující místo, kde se uchovávají a zpracovávají data. Kromě toho je možné, že musíte brát ohled na specifické místní požadavky zákazníků na ochranu dat.

Služba IaaS s privátním hostingem poskytuje standardizované, sdílené a vyhrazené služby virtuálních nebo fyzických počítačových prostředků a datového úložiště na požádání, které jsou přizpůsobeny na míru potřebám oblasti použití. Služba zajišťuje potřebné oddělení a kontrolu služeb. Tím se stává ideálním řešením pro provoz vašich produkčních systémů podnikové třídy a umožňuje poskytování placených aplikací, jako jsou aplikace Oracle a SAP, na základě infrastruktury cloudu IaaS.

Infrastruktury privátního cloudu FUJITSU

Naše řešení pro privátní cloud vám pomohou vytvořit prostředí počítačového cloudu, které dokonale splňuje vaše potřeby a které je zajišťováno vyhrazenými počítačovými prostředky, mezi které může patřit kombinace virtuálních a fyzických serverů. Získáte tak všechny výhody počítačového cloudu, jako je samoobslužné použití a flexibilní využití prostředků. Současně máte jistotu, že je vaše prostředí zabezpečené a pod kontrolou.

Řešení privátního cloudu lze nasadit přímo u vás, ve vašem vlastním datovém centru, nebo jako hostovanou službu v datovém centru společnosti Fujitsu. Integrované infrastruktury pro privátní cloud FUJITSU představují předem nakonfigurovaná a předem odzkoušená řešení infrastruktury IT vyvinutá společností Fujitsu, která obsahují vše, co potřebujete k nasazení a provozu efektivní konsolidace, virtualizace a cloudových platforem IaaS. IT organizace využívají výhody vyšší provozní efektivity, rychlejšího zavedení do provozu a nižší náročnosti a nákladů souvisejících s infrastrukturou až o 50 %.