GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Služby >
 3. Posouzení připravenosti platformy PRIMERGY CX1000

Posouzení připravenosti platformy PRIMERGY CX1000

Datové centrum zahrnuje mnoho faktorů, které dohromady významně určují provozní klimatické podmínky. Kvalitní analýza funkčního provozu je velice složitý a pracný úkol. Nejobtížnějším úkolem je obvykle dosáhnout správného vyvážení prostoru, napájení a chlazení datového centra. Zavádění nové infrastruktury s sebou přináší riziko narušení této rovnováhy.

Díky novému modelu napájení serverů datového centra a výkonu chlazení dokáží servery PRIMERGY CX1000 tento úkol splnit. Služba posouzení připravenosti platformy PRIMERGY CX1000 od společnosti Fujitsu je zvláště navržena k poskytování cenných informací o kvalitě pomocí pokročilého simulačního softwaru. Tyto informace vám pomáhají při plánování optimalizovaného zavedení serverů PRIMERGY CX1000 ve vašem datovém centru a zrychlují a podporují vaše plánování.

Posouzení se zaměřuje na následující oblasti:

 • Prostorová architektura 
 • Kabeláž a vedení vzduchu 
 • Chladicí systémy 
 • Popisy racků

Výhody pro zákazníky:

Zákazníci získají informace a doporučení:
 • Informace ohledně optimálního umístění serverů PRIMERGY CX1000 v datovém centru a jejich pozitivním vlivu před plánovanými změnami v infrastruktuře serverů datového centra 
 • Podpora analýzy scénáře „co kdyby“ pro budoucí plánování na základě specifické situace zákazníka pomocí pokročilého softwaru pro simulaci datového centra 
 • Plánování zlepšení na základě zpětné vazby ohledně oblastí optimalizace a slabých stránek 
 • Pochopení klimatického dopadu plánovaných změn datového centra před jejich realizací a předcházení nákladným chybám 
 • Urychlení harmonogramu rozhodování před přijetím rozhodnutí a předcházení nákladným chybám