GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Posouzení výkonu systému BS2000

Posouzení výkonu systému BS2000

Posouzení výkonu systému BS2000

Tato služba poskytovaná za pevnou cenu zahrnuje komplexní analýzu měření celého systému i jednotlivých procesů a jejich přípravu a prezentaci.

Odborníci na výkon systému BS2000 společnosti Fujitsu analyzují shromážděná data a nabídnou doporučení pro nové cílové systémy, například výkon na základě aktuální konfigurace hardwaru/softwaru/middlewaru nebo zjištěných požadavků zdrojů. Připravené výsledky a doporučení jsou podrobně prezentovány zákazníkovi a také zdokumentovány ve zprávě o měření. Službu lze pružně upravit dle požadavků jednotlivých zákazníků.

Výhody pro zákazníky:

V rámci této služby zákazníci obdrží jasné a závazné výroky ohledně výkonu posuzovaných systémů BS2000. Díky našim odborným zkušenostem v oblasti poskytování řešení pro vylepšení výkonu systému se mohou poté rozhodovat na základě potřebných informací. Posouzení přináší celistvé informace a doporučení například k následujícím tématům:
  • Výkon systému 
  • Výkon aplikací 
  • Výkon periferních zařízení 
  • Optimalizace doby odezvy a propustnosti 
  • Upgrade serveru 
  • Konsolidace serveru