GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Produkt OPTIMIZATION Services

Posouzení připravenosti zařízení

Produkt OPTIMIZATION Services

Zajištění správné vyváženosti prostoru, napájení a chlazení datového centra je obvykle nejsložitějším úkolem pro majitele/provozovatele důležitých zařízení. Od umístění výpočetního, síťového a úložného hardwaru po řízení cirkulace vzduchu a používání nezbytné podpůrné infrastruktury, např. klimatizace, mohou nejen všechny tyto faktory ovlivnit proudění vzduchu v datovém centru. Techniky simulace představují jedinou vědeckou metodu pro efektivní nalezení odpovědí.

K posouzení návrhu a provozu zařízení datového centra společnost Fujitsu využívá výkonný 3D software CFD (Computational Fluid Dynamics), který poskytuje přesné referenční hodnoty pro aktuální dynamiku chlazení místa. Provádí se také podrobná analýza dopadu budoucích změn v provozu a infrastruktuře a navržené změny v návrhu jsou projednány se zákazníkem. Software CFD nám umožňuje provádět posouzení jako simulaci, tj. bez rizika narušení aktuálního provozu datového centra.

Výhody pro zákazníky:

  • Velice podrobný virtuální 3D model datového centra, včetně veškerého vybavení IT, který slouží jako základ pro plánování 
  • Posouzení účinnosti aktuální infrastruktury napájení a chlazení (chlazení v podlaze, chlazení ve dvojité podlaze, vedení vzduchu, v řadě, ve skříni) 
  • Podpora analýzy scénáře „co kdyby“ pro plánování změn (např. změna umístění skříní, opětovné přiřazení komponent systému do racků) za účelem optimalizace datového centra nebo posouzení plánovaných budoucích změn vybavení 
  • před jejich realizací 
  • Vysoce kvalifikovaná doporučení k optimalizaci datového centra, včetně nejnovějších zjištění z efektivně provozovaných serverových zařízení