GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. Software >
 4. Poskytování licencí na software Microsoft

Poskytování licencí na software Microsoft

Společnost Fujitsu jako partner Licensing Solutions Partner (LSP) společnosti Microsoft

Požadavky zákazníků

 • Pochopit složité podmínky licencování produktů společnosti Microsoft a způsob, jak se tyto podmínky dotýkají prostředí IT zákazníka (místní instalace, cloudová řešení, hybridní scénáře)
 • Minimalizovat právní rizika a vyhnout se pořízení příliš malého nebo příliš velkého počtu licencí
 • Snížit náklady na software a podporu při vyjednávání o multilicenčních smlouvách se společností Microsoft

Řešení společnosti Fujitsu

Společnost Fujitsu (a organizace, které jí předcházely) je účastníkem multilicenčních programů společnosti Microsoft od prvního dne zavedení těchto programů. V současnosti je společnost Fujitsu autorizovaným partnerem Licensing Solutions Partner (LSP) společnosti Microsoft, dříve nazývaným Large Account Reseller (LAR), a poradcem Enterprise Direct Advisor (EDA), dříve nazývaným Enterprise Software Advisor (ESA), pro oblast EU/EFTA*.

Stavíme na certifikaci Gold Competence for Volume Licensing od společnosti Microsoft a certifikovaných znalostech našeho týmu odborníků na licence. Naše činnost pokrývá celé portfolio multilicenčního programu společnosti Microsoft:

 • Open License a Open Value / Open Value Subscription,
 • Select Plus a předchůdce tohoto programu Select License,
 • smlouvy Enterprise Agreement (EA) včetně Enterprise Subscription Agreement (EAS), Server & Cloud Enrollment (SCE) a Enrollment for Windows Azure (EWA),
 • Campus Agreement / Enrollment for Education Solutions (EES).
Složité koncepce a multilicenční programy společnosti Microsoft vyžadují rozsáhlé odborné znalosti. Také dynamika trhu s novými technologiemi a trendy, jako je virtualizace, cloudové služby a zaměření technologií IT na spotřebitele, jakož i různé modely poskytování softwaru, jako je poskytování na vlastním vybavení, v cloudu nebo v hybridních scénářích, vyžadují vysokou úroveň znalostí licencování. Společnost Fujitsu reaguje na tyto výzvy komplexní nabídkou poskytování multilicencí společnosti Microsoft.

Jednáme jako důvěryhodný softwarový partner pro globální zákazníky, velké nadnárodní společnosti, středně velké firmy, organizace státní správy a akademické instituce, které využívají výhody multilicenčních programů společnosti Microsoft.

*EU = Evropská unie; EFTA = Evropské sdružení volného obchodu (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Norsko)

Licencování pro střední a velké organizace

Enterprise Agreement (EA)

Microsoft Enterprise Agreement (EA) je ideální multilicenční program pro střední a velké organizace s 250 a více zařízeními nebo uživateli, které chtějí standardizovat IT napříč celou organizací a přitom zachovat flexibilní skladbu softwaru a služeb pro různé typy uživatelů.

Program EA nyní představuje bezproblémový způsob licencování aplikací u zákazníka a online služeb tak, aby nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů, a pomáhá organizacím optimalizovat náklady na technologie v souladu s měnícími se obchodními prioritami.

Můžete si vybrat ze tří platforem produktů:
 • Windows Enterprise Edition / Windows SA per User / Windows VDA, nebo
 • Microsoft Office Professional Plus / Office 365 ProPlus, nebo
 • Licence pro klientský přístup Core-CAL / Enterprise CAL-Suite.
Program EA je ideálním vstupem do světa cloudových služeb Microsoft, které zahrnují službu Office 365, systém a službu Windows Intune, platformu Windows Azure a službu Microsoft Dynamics CRM Online.

Zákazník, který vstupuje do programu EA, do něj musí vstoupit se všemi zařízeními, která vyhovují podmínkám. Není přitom nutné objednávat veškeré produkty Microsoft prostřednictvím programu EA. Produkty, které nevyžadují standardizaci, lze zahrnout do programu EA jako „dodatečné produkty“ nebo je možné je zakoupit v rámci samostatného programu Select Plus podle potřeby. Prostřednictvím programu EA zákazníci získávají časově neomezené licence.

Každý účastník programu Enterprise Agreement během prvních tří let hradí roční poplatek za každou licenci na všechny produkty zahrnuté do programu. Stejný roční poplatek se vztahuje také na licence na dodatečné produkty zahrnuté do programu. Ceny jsou stanoveny pro celé období, což zjednodušuje plánování rozpočtu.

V programu EA proto stačí uskutečnit jednu hromadnou objednávku za každý rok trvání smlouvy. Další výhodou je, že licencované produkty je možné okamžitě nainstalovat na zařízení přidaná v průběhu trvání smlouvy. V tomto případě uplatňujeme princip zpětné platby za využité produkty.

Standardizace založená na používání produktů Microsoft v celé organizaci zjednodušuje správu softwarových licencí.

Součástí programu Enterprise Agreement je vždy také program Microsoft Software Assurance (SA) pro hromadné licencování. Jedná se o komplexní nabídku, která vám pomáhá zvyšovat hodnotu investice do softwaru.

Enterprise Subscription Agreement (EAS)

Programy Enterprise Subscription poskytují podobné výhody jako program Enterprise Agreement. Na rozdíl od programu Enterprise Agreement, ve kterém získáváte časově neomezená práva k zakoupeným licencím, můžete v rámci předplatitelských programů využívat software Microsoft pouze po dobu předplatného. Po vypršení platnosti smlouvy máte 3 možnosti: prodloužit smlouvu, odkoupit licence nebo software odinstalovat.

Velkou výhodou programu Enterprise Agreement Subscription je možnost počet licencí každoročně nejen zvyšovat, ale i snižovat.

Server & Cloud Enrolment (SCE)

Smlouva Server & Cloud Enrolment (SCE) je součástí programu Enterprise Agreement. Zákazníkům, kteří se rozhodnou pro rozsáhlou standardizaci založenou na serverových a cloudových technologiích Microsoft, přináší smlouva SCE celou řadu výhod, včetně nové možnosti licencování optimalizované pro cloud, zjednodušené správy licencí a nejvýhodnějších cenových i smluvních podmínek. Ty zahrnují až 15% slevy v programu Licenses with Software Assurance (L&SA), 5% slevy v programu Software Assurance a nejvýhodnější nabídku služby Windows Azure. Také je možné využívat další výhody, jako jsou úplná správa cloudu a neomezená podpora.

Ve smlouvě SCE můžete zvolit jednu či několik z dostupných součástí:
 • Základní infrastruktura (systém Windows Server a nástroje System Center)
 • Aplikační platforma (SQL Server, BizTalk Server a SharePoint Server)
 • Platforma pro vývojáře (Visual Studio)
 • Windows Azure

Smlouva Microsoft Products and Services Agreement (MPSA)

Microsoft Products and Service Agreement (MPSA) je časově neomezená* multilicenční smlouva, která tvoří smluvní základnu pro transakční nákup hromadných licencí a online služeb.

Od 1. března 2015 je smlouva MPSA k dispozici pro podnikové zákazníky a také pro organizace státní správy a akademické instituce.

Zákazníci se mohou pomocí smlouvy MPSA rozhodnout, jak zakoupí technologii společnosti Microsoft – zda jako licence pro své vlastní vybavení nebo jako službu v cloudu Microsoft. Licence a online služby se pořizují prostřednictvím tzv. nákupních účtů, které zákazník registruje v rámci programu MPSA. Mezi podporované nákupní účty v jednom programu MPSA patří všechny typy účtů pro komerční sféru, státní správu a akademické instituce.

Soukromým podnikům nabízí smlouva MPSA odstupňované ceny v závislosti na konsolidovaném objemu nákupů organizace zákazníka, do kterého se započítávají také nákupy uskutečněné přidruženými organizacemi. Výchozí cenovou úrovní pro organizace státní správy je úroveň D. Výchozí cenovou úrovní pro akademické instituce je úroveň A. V rámci tohoto multilicenčního programu lze doplňkově objednat také program Software Assurance (SA).

Smlouva MPSA je k dispozici exkluzivně v rámci sítě partnerů Microsoft Licensing Solution Partner (LSP). Společnost Fujitsu je autorizovaným partnerem LSP společnosti Microsoft již mnoho let. [Dříve LAR].

* Organizace státní správy a akademické instituce mají možnost stanovit ve smlouvě MPSA datum ukončení platnosti nabídky.

Licencování pro střední a velké organizace

Select Plus

Select Plus je transakční multilicenční program Microsoft pro střední a velké organizace s více než 250 klientskými výpočetními zařízeními a různorodými požadavky na software. „Transakční“ znamená, že licence objednáváte podle aktuální potřeby. Jinými slovy, program Select Plus na rozdíl od programu Enterprise Agreement nevyžaduje standardizaci.

Program Select Plus zahrnuje časově neomezenou smlouvu, která organizacím zajišťuje neustálé poskytování požadovaného softwaru.

Tento typ smlouvy umožňuje pokrýt celosvětové nákupy softwaru pro vaši organizaci i její přidružené organizace jedinou společnou smlouvou. V důsledku toho můžete nakupovat ve větším objemu za zvýhodněné ceny. I přesto umožňuje program Select Plus decentralizované dodávání.

Každý rok trvání smlouvy je třeba objednat produkty v hodnotě nejméně 500 bodů v každé kategorii (servery, aplikace a systémy). Při překročení stanovených cenových hladin můžete dosáhnout ještě výhodnějších cen.

Program Select Plus umožňuje zahrnout do ceny softwaru také doplňkový program Software Assurance (SA).

Dne 17. června 2014 oznámila společnost Microsoft ukončení programu Select Plus.

 • Stále je však možné uzavírat nové smlouvy, a to nejpozději do 30. června 2015.
 • Poslední objednávku v rámci programu Select Plus je možné uskutečnit 30. června 2016.
 • Dne 1. července 2016 bude tento program nahrazen novým multilicenčním programem Microsoft Products & Services Agreement (MPSA), který se stane jediným způsobem transakčních objednávek.Poskytování licencí pro malé a středně velké organizace

Přehled programů Microsoft Open

Malé nebo středně velké organizace s méně než 250 klientskými počítačovými zařízeními, které hledají cenově efektivní způsob nákupu softwarových licencí, by měly zvážit programy Microsoft Open. Programy Microsoft Open představují pro organizace pohodlný a jednoduchý způsob pořízení nejnovějších technologií společnosti Microsoft. Nabízejí také přístup ke cloudovým službám společnosti Microsoft.

Programy Microsoft Open jsou zaměřeny na soukromé podniky, akademickou sféru, neziskové organizace a organizace státní správy, které chtějí zakoupit minimální počáteční počet pěti softwarových licencí. Programy Microsoft Open se vyznačují vlastnostmi, jako je platforma s možností přizpůsobení a množstevní slevy při prvním nákupu minimálního počtu licencí, a nabízejí užitnou hodnotu a přizpůsobivost v rámci praktického multilicenčního programu společnosti Microsoft.

Programy Microsoft Open nabízejí následující varianty pro pořízení softwarových licencí:
 • Open License
 • Open Value (varianta Company-wide / varianta Non-Company-wide)
 • Open Value Subscription

Open License

Smlouva Open License je vhodná pro zákazníky, kteří uskuteční první nákup minimálního počtu pěti softwarových licencí a kteří upřednostňují model plateb podle využití. Během dvouletého období platnosti smlouvy lze prostřednictvím programu Open License kdykoliv pořídit libovolné množství dalších softwarových licencí. U online služeb, jako je Office 365, není požadován minimální počet zakoupených licencí. Pořízení programu Software Assurance ke smlouvě Open License je dobrovolné a lze jej provést při nákupu licence.

Program Open License nabízí také množstevní slevu, která dále snižuje cenu v případě větších nákupů. Tato sleva je zaměřena na zákazníky z komerční sféry, kteří mohou dosáhnout na minimální počty zakoupených licencí pomocí systému fondů produktů a bodů. Vstupní minimum 500 bodů z jediného fondu produktů znamená, že tento program nabízí výraznější slevy a vyšší úspory. Nákupy online služeb budou zohledněny v ceně za hromadný nákup.

Oprávněné organizace státní správy mají nárok na speciální ceny pro státní správu v rámci programu Open License for Government.

Open Value

Program Open Value představuje přizpůsobivý a cenově dostupný způsob, jak používat a spravovat licencované produkty Microsoft zastřešené jedinou smlouvou. Program zahrnuje tříletý závazek, jehož součástí je program Software Assurance ve formě neměnné výhody. V rámci programu Open Value je možné zvolit jednu z následujících třech variant.

Varianta Company-wide (minimálně 5 oprávněných zařízení)
Program Open Value Company-wide nabízí organizacím z komerční sféry a státní správy další úspory v případě, že tyto organizace standardizují všechna svá klientská počítačová zařízení na jeden nebo více produktů Microsoft pro podniky. Tato varianta „jediné platformy“ umožňuje organizacím přizpůsobit vlastní klientská počítačová zařízení volbou samostatných součástí, mezi které patří operační systém, sady Microsoft Office a sady CAL, a také dalších softwarových produktů vybraných ve smlouvě, které zahrnují následující varianty produktů platformy:

 • Operační systém Windows Millennium Edition
 • Sada Microsoft Office: Microsoft Office Professional Plus / Office 365 ProPlus
 • Sady CAL: sada Microsoft Core CAL a sada Enterprise CAL
Součástí programu Open Value Company-wide jsou slevy pro případ nasazení v rámci celé společnosti (organizace).

Varianta Non–Company-wide (minimálně 5 oprávněných zařízení)
Potřebujete-li licence pro servery nebo pro omezený počet klientských počítačových zařízení, můžete uzavřít smlouvu Non-Company-wide na libovolné zakoupené produktové licence.

Open Value Subscription (minimálně 5 oprávněných zařízení)
Program Open Value Subscription lze hradit pomocí flexibilních ročních splátek vázaných na počet vlastněných klientských počítačových zařízení.

Program Open Value Subscription je ideální pro zákazníky, kteří si chtějí licence na produkty společnosti Microsoft předplatit, nikoliv pořídit. Program Microsoft Open Value Subscription je k dispozici ve vybraných zemích a oblastech a nabízí nejnižší počáteční náklady z programů Microsoft Open díky možnosti snížit celkové náklady na licence v letech, kdy poklesne počet klientských počítačových zařízení.

Podobně jako varianta Company-wide i varianta Subscription nabízí možnost jediné platformy pro standardizaci softwaru klientských počítačových zařízení v celé organizaci pomocí přizpůsobivé platformy, která umožňuje kombinovat a doplňovat jednotlivé součásti.

Možnost jediné platformy
V případě programů Open Value Company-wide a Open Value Subscription se můžete rozhodnout pro standardizaci produktů licencovaných na klientských počítačových zařízeních v celé organizaci na všech třech součástech platformy (operační systémy, sady Microsoft Office a sady CAL) a můžete získat další úspory. Možnost jediné platformy představuje nejjednodušší způsob správy licencí pro klientská počítačová zařízení, protože nevyžaduje sledování verzí instalovaných na jednotlivých klientech.

Oprávněné organizace státní správy mají nárok na speciální ceny pro státní správu v rámci programu Open Value for Government.

Poskytování licencí pro akademické instituce

Prostřednictvím multilicenčních programů pro výzkumné a vzdělávací instituce mohou učitelé a studenti získat software společnosti Microsoft za zvláštní ceny, které umožňují efektivní integraci technologií.

Oprávněné akademické instituce mohou zvolit „transakční“ licenční modely, které jsou založeny na nákupu časově neomezených licencí (tj. organizace se stává vlastníkem licence), a „předplatitelské“ multilicenční programy. Vhodný licenční model pro vaši organizaci závisí jednak na velikosti organizace, jednak na upřednostňovaném způsobu pořízení softwaru.

Mezi transakční multilicenční programy pro oprávněné vzdělávací instituce patří program Microsoft Open License for Academic a program Microsoft Select Plus for Academic. Upřednostňujete-li program založený na předplacené licenci, můžete v závislosti na svých požadavcích zvolit smlouvu Enrollment for Education Solutions nebo smlouvu School Enrollment.

Poskytování licencí pro malé a středně velké akademické instituce:

Open License for Academic
Smlouvu Academic for Open License můžete uzavřít již s minimální objednávkou 5 licencí. Smlouvy Open License jsou platné 24 měsíců. Časově neomezené licence lze zakoupit s programem Software Assurance nebo bez něj. Platba licencí se uskuteční předem. K dispozici jsou dvě cenové úrovně závislé na zakoupeném množství v rámci fondu.

Open Value Subscription – Education Solutions (OVS-ES)
Oprávnění zákazníci, kteří mají méně než pět zaměstnanců nebo studentů (ekvivalentních plných úvazků), mohou získat licence podepsáním zjednodušené smlouvy Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES). OVS-ES je smlouva založená na předplatném*. Tato smlouva nabízí dvě cenové úrovně, které závisí na počtu ekvivalentních plných úvazků zaměstnanců. Doba platnosti smlouvy je 12 nebo 36 měsíců. V programu je vyžadována standardizace nejméně jednoho z produktů pro stolní počítače v rámci celé organizace. Další produkty lze zakoupit v požadovaném množství.

* Předplatné = časově omezená licence, podobně jako u nájemní smlouvy, která umožňuje organizaci používat software pouze v době platnosti multilicenční smlouvy.

Poskytování licencí pro středně velké a velké akademické instituce:

Microsoft for Products and Services for Academic (MPSA)
MPSA je transakční multilicenční program pro akademické instituce. Běžná smlouva MPSA je časově neomezená, avšak akademické instituce mají možnost stanovit datum ukončení platnosti smlouvy.
Program je určen pro středně velké a velké vzdělávací instituce s více než 250 uživateli. Akademická instituce se může pomocí smlouvy MPSA rozhodnout, jak zakoupí technologii společnosti Microsoft – zda jako licence pro své vlastní vybavení nebo jako službu v cloudu Microsoft. Licence a online služby se pořizují prostřednictvím tzv. nákupních účtů, které zákazník registruje v rámci programu MPSA. Mezi podporované nákupní účty v jednom programu MPSA patří všechny typy účtů pro komerční sféru, státní správu a akademické instituce. Program MPSA pro akademické instituce má výchozí cenovou úroveň A, která vyžaduje minimální zisk 500 bodů na fond produktů a rok. V rámci tohoto multilicenčního programu lze doplňkově objednat také program Software Assurance (SA).

Select Plus for Academic
Program Select Plus for Academic je určen pro středně velké a velké vzdělávací instituce nebo sdružené skupiny (například konsorcia vzdělávacích institucí), které chtějí zakoupit softwarové licence a služby v rámci navzájem přidružených jednotek, jako je pracoviště nebo oddělení, ale chtějí zachovat stejné výhody, jaké nabízí nákup jedinou institucí. Program Select Plus for Academic nabízí oprávněným zákazníkům výhody časově neomezené smlouvy a možnost pořizovat licence podle potřeby. Časově neomezené licence v programu Select Plus for Academic lze zakoupit s programem Software Assurance nebo bez něj. Smlouva je zaměřena na instituce s více než 250 klientskými počítačovými zařízeními. Je požadován nákup v hodnotě 500 bodů na rok a zvolený fond produktů.

School
Program School Enrollment je určen pro základní, střední školy a mateřské školy poskytující povinnou školní docházku a usnadňuje licencování všech oprávněných počítačů školy pouhým sečtením počítačů jednou ročně. Program School Enrollment vyžaduje nasazení libovolné vybrané aplikace, systému a produktů CAL (Client Access License) v rámci celé organizace. Do této podmínky jsou zahrnuta všechna oprávněná klientská počítačová zařízení v zúčastněných školách nebo obvodu. V rámci smlouvy School můžete zvolit dobu platnosti smlouvy 12 nebo 36 měsíců. K uzavření smlouvy School je nezbytná počáteční objednávka v hodnotě 300 bodů. V rámci smlouvy School jsou k dispozici dvě cenové úrovně.

Enrollment for Education Solutions (EES)
Možnost Enrollment for Education Solutions (EES) nabízí licencování na základě předplatného pro oprávněné základní a střední školy a instituce vyššího vzdělávání. Možnost EES nabízí jednoduchost licencování produktů na platformě stolních počítačů v celé organizaci. K uzavření této smlouvy založené na předplatném je požadován minimální počet zaměstnanců odpovídající 1 000 ekvivalentních plných úvazků. Smlouva nabízí jednoduché stanovení ceny z počtu ekvivalentních plných úvazků a možnost objednat další produkty v požadovaném množství. Pro smlouvu EES jsou k dispozici 4 cenové úrovně, které závisí na počtu ekvivalentních plných úvazků. Doba platnosti smlouvy je 12 nebo 36 měsíců.

Program Microsoft Software Assurance (SA) pro multilicenční programy je komplexní nabídka, která zvyšuje hodnotu investice do softwaru.

S programem Software Assurance získáte v době platnosti smlouvy přístup k nejnovějším aktualizacím softwaru a dalším důležitým zdrojům a nástrojům, které vaší organizaci pomohou nasadit, spravovat a migrovat software. K těmto možnostem patří například podpora, služby pro plánování nasazení, školení uživatelů a techniků, přístup k exkluzivním produktům (např. Microsoft Desktop Optimization Pack) a rozšířená práva na použití.

Nárok na jednotlivé výhody v programu Software Assurance může záviset na typu multilicenční smlouvy, investice do programu SA, produktech zahrnutých do programu SA a zeměpisné lokalitě.