GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Používejte své aplikace efektivně

POUŽÍVEJTE SVÉ APLIKACE EFEKTIVNĚ

Od návrhu po řešení – toto je výzva, které čelí výzkumníci a vývojáři a která vyžaduje stále vyšší a vyšší úrovně výkonu. To platí pro vás jako výzkumníky či techniky. A také pro nástroje, se kterými pracujete. Bez ohledu na svůj úkol chcete vždy používat nejlepší dostupný balíček softwaru. Pokud si za partnera zvolíte společnost Fujitsu, máte tuto svobodu volby. Můžete se navíc plně soustředit na důležité činnosti – my zajistíme rychlost a účinnost, se kterou co nejrychleji dosáhnete svých cílů. Jsme na vaší straně, ať působíte v jakémkoliv oboru: biologické vědy, medicína, farmacie, chemie, automobilové a letecké technologie, environmentální vědy a vědy o planetě Zemi, bankovnictví/pojišťovnictví, veřejná správa, meteorologie, vzdělávání/univerzity/akademie, obrana, energetika, astronomie, výroba, obchod nebo logistika.  

Jako váš partner pro technické aplikace náročné na výpočetní výkon se domníváme, že odbornost znamená znalost úplného potenciálu softwaru. A také znalost jeho efektivního využití. Níže uvedený seznam uvádí typický simulační a výpočetní software, který je často používán s našimi systémy:
  • Simulace dynamiky kapalin: Altair AcuSolve, ANSYS CFX, ANSYS Fluent, CD-adapco STAR-CCM+, OpenFOAM 
  • Simulace strukturální mechaniky: Altair OptiStruct, ANSYS Mechanical, DS SIMULIA Abaqus, MSC Nastran 
  • Simulace kolizí: Altair RADIOSS, DS SIMULIA Abaqus/Explicit, ESI PAM-CRASH, LS-DYNA 
  • Odlévání, elektromagnetické simulace: MAGMASOFT, RWP WinCast, ANSYS Maxwell, EMSS FEKO 
  • Chemie, geofyzika, matematika, statistika, finance: TURBOMOLE, SCIGRESS, Parallel Geoscience SPW, Schlumberger ECLIPSE, MathWorks, MATLAB, Wolfram Mathematica, Murex MX.3
Příklady špičkových příspěvků společnosti Fujitsu v oblasti vědy a technologií:

Vesmír

Space Poskytujeme špičkové informační a komunikační technologie pro spolehlivou funkčnost satelitů a sond ve vesmíru. Naše vysoce výkonné platformy se využívají k vytváření pozemních systémů, které přijímají data přenášená z vesmíru, sledují řídicí operace a pracovávají data z pozorování.

Podrobnější informace  arrow-double

Meteorologie

METEOROLOGY Přinášíme vysoce výkonné informační a komunikační technologie, které nepřetržitě shromažďují, agregují a distribuují data z meteorologického pozorování. Tato data se využívají k předpovídání počasí, předvídání přírodních katastrof a sestavování plánů pro reakce na ně.

Podrobnější informace  arrow-double

Astronomie

Astronomy V této oblasti vyvíjíme vysoce výkonné pozorovací řídicí, analytické a archivační systémy pro několik největších teleskopů na světě. Naše systémy shromažďují velké objemy dat radiových vln ze vzdáleného vesmíru s nebývalou citlivostí a rozlišením. Vědci se tak mohou dívat zpět v čase a zkoumat náš vesmírný původ.

Podrobnější informace  arrow-double

Výzkumné orgány

Research Bodies Podporujeme několik předních světových výzkumných organizací – zajišťujeme nepřetržité vysokoobjemové měření a analýzy, které vědcům umožňují zpracovat shromažďované velké množství dat do nových vědeckých objevů a zjištění.

Podrobnější informace  arrow-double