GTM-PMS6HVM
Skip to main content

HSMS (BS2000)

Hierarchical Storage Management System

Současná verze: V9.0
Announced Version: V10.0

HSMS je efektivní centrální systém pro správu úložišť (Storage Management System), který snižuje složitost správy dat na externích periferiích a automatizuje správu dat a optimálně se hodí pro platformu BS2000. Rozšiřující doplňky, jako je automatická správa datových médií (MAREN), automatické robotické řízení (ROBAR) a akcelerované šifrování dat (kryptografie), dělají z HSMS škálovatelné jádro pro ILM (Information Lifecycle Management) v prostředích BS2000.
HSMS podporuje správce datového centra BS2000 při správě velkého množství dat, které může vzniknout při zálohování dat a archivaci a při optimalizaci použití zařízení externích úložišť. Běžní uživatelé mohou podobně používat funkce HSMS pro soubory přiřazené k jejich vlastnímu uživatelskému ID.

HSMS nabízí následující funkce:

 • Centralizované zálohování dat BS2000: Při zálohování jsou vytvářeny kopie dat, takže lze data obnovit v případě jejich ztráty (například diskové chyby).
 • Migrace centralizovaných neaktivních dat: Když uživatel přistupuje k migrovaným datům, jsou tato data znovu načtena pro zpracování na diskové úložiště. 
 • Dlouhodobá archivace dat: Archivace je uživatelská funkce pro dlouhodobé ukládání dat kvůli požadavkům legislativy (povinnost uchovávat záznamy). 
 • Obnovení dat: Kopírování uložených, migrovaných či archivovaných dat z archivu do místa zpracování. 
 • Stínové archivy (kopírování uložených souborů): HSMS může kopírovat uložené soubory a ukládat verze obsažené v archivu z jednoho archivu do jiného. 
 • Online zálohování databází: HSMS umožňuje uživateli spouštět online zálohování databázových souborů databázových systémů BS2000 – UDS/SQL, SESAM/SQL a ORACLE bez nutnosti přerušovat běh aplikací, které k nim přistupují. 
 • Souběžná kopie: Umožňuje zálohování databáze souběžně s normálním zpracováním. Pro online zálohování databází SESAM/SQL a UDS/SQL je také k dispozici funkce CCOPY využívající Symmetrix BCV. 
 • Zálohování knihoven pro knihovny PLAM
 • Reorganizace diskového úložiště (Pubsets) 
 • Archivace metadat: Pro zabezpečenou správu metainformací v archivech. 
 • Účetnictví
 • Komprese dat
 • HSMS je klíčovou součástí pro System Managed Storage: Lze implementovat bezobslužné strategie zálohování velkých datových zdrojů společně se systémem archivace.