GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Protokol SNMP (BS2000)

Podporuje ekonomickou a efektivní správu systémů BS2000 v podnikové síti.

Efektivní a cenově nenáročný provoz velkých síťových infrastruktur vyžaduje vytvoření integrovaného systému správy, který zvládne správu systémů, součástí a aplikací a zároveň také čistě síťovou správu. Standardy pro protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) a související architekturu jsou vhodné zejména pro vytvoření základu systému správy.

Agent SNMP

Následující produkty podporují integraci systému BS2000 do libovolných stávající platforem správy, jako je například Unicenter:
  • Základní agent protokolu SNMP (primárně odpovídá za zpracování protokolu SNMP), 
  • Standardní kolekce protokolu SNMP v systému BS2000/OSD (implementuje připojení SNMP k systému plánování úloh AVAS, produkt pro přenos souborů openFT, systém správy tisku (SPOOL a RSO), správa úložišť, řídicí systém OMNIS, databázový systém SESAM/SQL, klastr zařízení dostupnosti HIPLEX a základní hodnoty procesoru a vstupně-výstupních zařízení), 
  • Subagent protokolu SNMPpro openUTM (monitor transakcí), 
  • Subagent openSM2 protokolu SNMP (monitor výkonu systému), 
  • Subagenti protokolu SNMP obsažení v protokolu DCAM – openNet Server pro MIB II a BCAM, 
  • Agent protokolu SNMP obsažený v rozhraní HNC (adaptér kanálu pro připojení Ethernetu a gigabitového Ethernetu k systému BS2000).