GTM-PMS6HVM
Skip to main content

HIPLEX AF (BS2000)

Automatické přepínání aplikací na nezasažený server

Současná verze: V3.3

Produkt HIPLEX AF umožňuje implementovat aplikace s nejvyšší možnou dostupností jako součást víceserverové koncepce. Při selhání jednoho systému jsou aplikace sledované systémem HIPLEX AF automaticky přepnuty na nedotčený server, a to společně s jejich prostředky. Doba, po kterou je systém mimo provoz, je minimalizována zařízením pro automatickou detekci selhání a také díky tomu, že není vyžadováno restartování systému, takže není ovlivněna dostupnost aplikací.

Kromě správy selhání systému může systém HIPLEX AF zvýšit dostupnost po selhání aplikace a poskytnout základ klastru pro sdílení zátěže, ve kterém mohou být určité aplikace přesunuty systémem HIPLEX AF na jiný server.

V případě pohromy, kdy ve firmě dojde např. k havárii serverů a podsystému úložiště, systém HIPLEX AF autonomně přepne na vzdálené datové centrum. 
Systém HIPLEX AF poskytuje ideální příležitost ke konfiguraci varianty s takzvaným záložním pohotovostním režimem s vysokou dostupností a snadnější implementací a správou.