GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Komponenty řady SE

Každý server řady SE se skládá z několika komponent. Server SE300 obsahuje serverovou jednotku na platformě x86. Každý server SE500 a SE700 obsahuje serverovou jednotku na platformě /390. Dalšími komponentami jsou jednotka pro správu a síťová jednotka. Volitelně mohou být použity až dvě serverové jednotky na platformě x86 a až 20 aplikačních jednotek. Tyto volitelné produkty umožňují vzájemné monitorování, řízení a správu v rámci homogenního rozhraní.

Komponenty

BS2000 Server Unit

Serverová jednotka: Serverová jednotka (SU) je srdcem každého serveru SE, zde je spuštěn operační systém BS2000.

Serverová jednotka (SU /390): Pro nejvyšší jednoprocesorový výkon se systémem BS2000 – nejvyšší celkový výkon s maximální škálovatelností. V porovnání s předchůdci došlo k významnému zvýšení jednoprocesorového výkonu serverových jednotek SU700/SU500 s více procesory BS2000.

Serverová jednotka (SU x86): Pro vyšší flexibilitu prostředků s nejnovější špičkovou standardní technologií procesorů Intel. Na jedné serverové jednotce SU300 lze v systému VM2000 použít až 32 systémů hosta BS2000. Dále lze na serverové jednotce SU300 paralelně se systémy BS2000/VM2000 spouštět systémy Linux nebo Windows jako systémy hosta Xen.

Zákazník získává tyto klíčové výhody:

  • Firemní flexibilita díky snadnému upgradu, tj. výkon dle požadavku
  • Vysoká produktivita a kvalita pro mainframové použití
  • Pokrytí rostoucích požadavků na výkon ve střední a vyšší výkonnostní třídě
  • Optimální využití prostředků jednotlivých platforem

 

BS2000 Management Unit

Jednotka pro správu: Jednotka pro správu (MU) se softwarem SE Manager umožňuje zajišťovat centrální správu celého serveru SE ve společném rozhraní. Monitorování, správa a provoz se týká jednotek a systémů spuštěných na těchto jednotkách a také periferních systémů a sítí Ethernet a FC. K dispozici jsou také funkce pro celou jednotku, jako je monitorování výkonu. Všechny úlohy lze snadno provádět pomocí rozhraní prohlížeče nástroje SE Manager z libovolného pracoviště připojeného k serveru SE.

 

BS2000 Net Unit

Síťová jednotka: Síťová jednotka (NU) umožňuje vzájemné propojení všech jednotek a jejich připojení k síti zákazníka. Zajišťuje velmi rychlé propojení serverových jednotek SE mezi sebou a jejich připojení k síti zákazníka a současně maximální úroveň zabezpečení. Skládá se z přepínačů LAN a implementuje sítě požadované k provozu serveru SE s použitím spravovaných přepínačů. K dispozici jsou jednotky se 24 nebo 48 porty a přenosovou rychlostí 1 až 10 Gb/s.

FUJITSU Server BS2000

Jednotka HNC: HNC (High-speed Net Connect) je výkonná jednotka síťového rozhraní pro systémy BS2000. Je to modulární systém založený na špičkovém serveru PRIMERGY™ se systémem Linux™. Podporováno je připojení Fiber Channel k serverům a Fast Ethernet™ a Gigabit Ethernet™ k lokální síti. Každý server SE500/SE700 se dodává s jednotkou HNC připojenou k síťové jednotce. Nakonfigurovat lze další 1 až 3 jednotky HNC, aby se zvýšila propustnost a redundance, a také další porty LAN.

 

Aplikační jednotka: Aplikační jednotky (AU) jsou špičkové servery na platformě x86. Na těchto jednotkách jsou spouštěny aplikace pro systémy Windows nebo Linux. Jednotky jsou připraveny ke spouštění standardních aplikací, přičemž každá aplikační jednotka je připravena k integraci do serveru SE. Na serveru SE lze provozovat až 20 aplikačních jednotek.

Zákazník získává tyto klíčové výhody:

  • Stabilní provoz aplikací zákazníka díky použití redundantních komponent a také zajištění kvality a koncepce servisu
  • Ideální přizpůsobení aplikační jednotky pro spouštěnou aplikaci díky flexibilnímu nastavení velikosti a použití nativních i virtualizovaných operačních systémů
  • Přehled o všech jednotkách, klastrech a důležitých počítačích prostřednictvím integrace do nástroje SE Manager
  • Koncepce společného servisu zahrnující vzdálený servis pro aplikační jednotky a další jednotky SE

S použitím špičkových serverů na platformě x86, které jsou integrovány do serverů SE za účelem spouštění aplikací pro systémy Linux nebo Windows, nabízíme různé typy těchto jednotek:

BS2000 AU25

Aplikační jednotka AU25 je založena na serveru PRIMERGY RX2530. Tento server do racku nabízí vysoký výkon, rozšiřitelnost a energetickou úspornost. S ohledem na špičkový výkon nových procesorů Intel® Xeon® je server PRIMERGY RX2530 ideální pro virtualizaci, další rozšiřování a malé databáze a také pro vysoce náročné výpočetní úlohy.

BS2000 AU47

Aplikační jednotka AU47 je založena na serveru PRIMERGY RX4770. Tento server je standardní systém na platformě x86 se čtyřmi paticemi, který poskytuje špičkové úrovně výkonu, škálovatelnosti a efektivity. Tato kombinace činí z tohoto serveru ideální platformu pro nejrůznější aplikace zákazníků. Mnoho uživatelsky přívětivých funkcí urychluje správu infrastruktury a snižuje její náklady bez ohledu na umístění serveru.

 

BS2000 AU87

Aplikační jednotka AU87 je založena na serveru PRIMERGY PQ2800. Systém PRIMEQUEST 2800E2 je vybaven až osmi procesory Intel® Xeon®, které mají až 144 jader a 12 TB paměti DDR4, a poskytují mimořádný výkon a paměťovou kapacitu pro náročná použití. Funkce pro zajištění nepřetržitého provozu přinášejí výjimečnou spolehlivost platformy s mnoha možnostmi.

 

BS2000 DB87

Jednotka DB87 je zvláštním typem aplikační jednotky AU87. Hardwarová konfigurace jednotky DB87 je fixní a přizpůsobuje se s ohledem na konkrétní databázovou aplikaci zákazníka a požadovaný výkon. Jednotka DB zahrnuje také softwarovou konfiguraci specifickou pro zákazníka a požadovaný servis související s přípravou a údržbou systémové základny pro databázové prostředí požadované zákazníkem.