GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. IT produkty a systémy >
 4. Integrovaný systém FUJITSU PRIMEFLEX for HPC

Integrovaný systém FUJITSU PRIMEFLEX for HPC

Rychlost jsou peníze! Rychlejší uvedení na trh je zásadní pro ziskovost v mnoha odvětvích. Prostředí HPC (High Performance Computing) se stává nezbytně důležitým nástrojem při výzkumu, vývoji i výrobě, protože umožňuje snížení nákladů a zaručuje konkurenceschopnost. Společnost Fujitsu již více než 30 let dodává uživatelům výpočetní prostředky HPC potřebné ke studování vědeckých a technických problémů pomocí počítačových simulací. Naše špičkové technologie jim umožňují realizovat zásadní rozhodnutí, rozvíjet inovace produktů, zrychlit výzkum, vývoj a uvádění produktů na trh, díky kterému si udržují konkurenční výhodu.

Systém PRIMEFLEX for HPC poskytuje ověřená integrovaná řešení založená na předem definovaných a optimalizovaných konfiguracích klastru HPC pro specifická aplikační použití.

Jednoduché řešení HPC – Snadný přístup k řešení HPC při nižších nákladech a rizicích

Klastrová řešení PRIMEFLEX for HPC jsou důkladně navržena tak, aby splnila požadavky na provoz a procesy a dokázala řešit požadavky zákazníků na všech úrovních: od konfigurací o velikosti pracovní skupiny po prostředí klastrů HPC velikosti divize. Systém PRIMEFLEX for HPC spojuje nejlepší komponenty ve své třídě se systémovým softwarem a middlewarem připraveným pro uživatele. Odpadají tak nepříjemnosti, ke kterým může docházet při implementaci IT systémů s vysokým výkonem, takže se můžete soustředit na klíčové firemní procesy. Procesy návrhu, ověřování a konfigurace ve společnosti Fujitsu eliminují na vaší straně riskantní činnosti náročné na zdroje. Klastrová řešení PRIMEFLEX for HPC jsou dodávána již v nainstalovaném stavu z výroby a jsou tedy okamžitě připravena k použití ve vašich projektech. Zjednodušují implementaci obchodně zaměřených prostředí HPC a zajišťují efektivní provoz, který vede ke kratší návratnosti investic (ROI).

Využijte odborné znalosti – pro větší ekonomický přínos řešení HPC

Provádění složitých simulací zahrnuje automatizované procesy a pracovní postupy. Systém PRIMEFLEX for HPC zahrnuje intuitivní webové prostředí Fujitsu PRIMERGY HPC Gateway, jehož součástí jsou aplikační pracovní postupy, přímé monitorování simulace, přístup k datům a spolupráce. Produkt HPC Gateway snižuje bariéry pro vstup zákazníků do tohoto segmentu a zpřístupňuje řešení HPC mnohem většímu počtu koncových uživatelů včetně sektorů, které s HPC teprve začínají. Integruje do vašich podnikových procesů odborné aplikační znalosti a umožňuje vám lépe spravovat projekty – zajišťuje produktivitu od prvního přihlášení.

PRIMEFLEX for HPC – Výhody pro vás

 • Předinstalované systémy konfigurovatelné s důrazem na optimalizaci pro vaše aplikace
 • Zjednodušená implementace pro kratší uvedení do provozu
 • Intuitivní prostředí koncových uživatelů s předem vytvořenými balíčky automatizovaných pracovních postupů usnadňuje používání HPC a zvyšuje produktivitu týmu
 • Spolehlivé prostředí HPC včetně certifikace Intel® Cluster Ready (ICR) pro ověřený výkon a bezproblémový provoz
 • Nižší investiční náklady ve srovnání s integrací klastru HPC vlastními silami
 • Úplná podpora řešení a související služby

PRIMEFLEX for HPC – Proč Fujitsu?

Vývoj, ke kterému došlo v oblasti HPC (High Performance Computing) za poslední desítky let, se dá popsat jednoduše: bez výzkumu společnosti Fujitsu by vývoj superpočítačů a řešení HPC vypadal úplně jinak.
 • Zkušenosti – Dnes je společnost Fujitsu nejzkušenějším a největším poskytovatelem řešení HPC na asijském trhu. Téměř od začátku je také předním dodavatelem produktů HPC v Evropě.
 • Optimalizovaná řešení pro vaše aplikace – Společnost Fujitsu navázala blízkou spolupráci s předními nezávislými dodavateli a společně vyvinuli řešení klastru HPC optimalizovaná pro různé požadavky aplikačního zatížení.
 • Konzultace a vývoj – Celou řadu řešení PRIMEFLEX for HPC podporuje a dále vyvíjí globální síť odborníků na HPC.
Dostupnost se může lišit podle oblasti.