GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Resources >
  4. Novinky >
  5. Tiskový servis >
  6. 2017 >
  7. Zpracovatelský průmysl musí jednat rychleji, aby mohl reagovat na digitální narušení

Zpracovatelský průmysl musí jednat rychleji, aby mohl reagovat na digitální narušení

Stručná fakta:
  • Průzkum zadaný společností Fujitsu ukázal, že tři čtvrtiny lídrů ve zpracovatelském průmyslu považují technologii za klíč k jejich budoucímu úspěchu
  • 98 procent lídrů souhlasí s tím, že zásadní posuny v digitální oblasti se již prohnaly zpracovatelským průmyslem
  • 71 procent si myslí, spolupráce s odborníky z oblasti technologie bude rozhodující pro zachování konkurenceschopnosti
Mnichov, April 06, 2017 – Podle názoru téměř dvou třetin (62 procent) lídrů, kteří se zúčastnili nedávné studie zadané společností Fujitsu, je digitální narušení tou největší výzvou, jaké průmyslové odvětví čelí.1 Přesto více než tři čtvrtiny (77 procent) výkonných pracovníků ve zpracovatelském průmyslu pevně věří, že technologie je klíčem k jejich budoucímu úspěchu, a stejné procento si uvědomuje, že jejich organizace musí jednat rychleji, aby v digitalizovaném světě zůstala relevantní.
Studie společnosti Fujitsu potvrzuje, že účinky zvýšené digitalizace jsou rozšířeny do více odvětví, a nejvyšší výkonní vedoucí pracovníci (tzv. kategorie „C-Suite“) s rozhodovací pravomocí ve středních a velkých podnicích souhlasí s tím, že je tak od základu nově definován způsob, jakým jejich organizace funguje. Průmyslové odvětví patří ve svém pohledu na digitální narušení mezi ta nejoptimističtější, protože více než dvě třetiny (69 procent) dotazovaných z tohoto odvětví uvedly, že jsou nadšeni digitalizací nebo je těší, a celých 80 procent souhlasilo s tím, že digitalizace má kladný dopad na jejich podniky a odvětví. Z 250 dotazovaných představitelů zpracovatelského průmyslu téměř všichni (98 procent) uvedli, že jejich jednotlivé organizace již byly digitálním narušením ovlivněny, zatímco více než 9 z 10 (92 procent) již zavádí opatření nutná k využití většiny nových příležitostí, které digitalizace poskytuje.
Studie společnosti Fujitsu odhalila, že vedoucí pracovníci ve zpracovatelském průmyslu věří, že ty největší příležitosti se týkají transformace obchodních operací a procesů. Výsledkem je, že více než polovina (55 procent) dotazovaných identifikovala „investice do inovací“ jako klíč k budoucímu úspěchu a více než tři čtvrtiny (77 procent) věří, že technologie je základem schopnosti jejich organizace prosperovat.
Co se týče přístupu, výrobci jsou pragmatičtí a nepřeceňují svou schopnost zavést vhodnou technologii bez vnější asistence: Okolo 71 procent dotazovaných cítí, že spolupráce s odborníky na technologii je pro jejich budoucí úspěch životně důležitá. Spoluvytváření s jinými organizacemi je také považováno za klíč k řešení digitálního narušení. 36 procent dotazovaných uvedlo, že se již zaměřují na vývoj těchto zásadních partnerství, z čehož je zřejmé, že první z těch, kteří si tento princip osvojili, již podnikají kroky na této cestě.
Zároveň s tím, jak se vyrovnávají s příležitostmi a problémy spojenými s digitalizací, roste také sebevědomí výrobců. Více než polovina (54 procent) dotazovaných uvádí, že jsou nyní více sebejistí, co se týče dělání správných rozhodnutí v oblasti digitalizace, než byli před dvěma lety, stejné procento však připouští, že digitalizace znesnadňuje dlouhodobé rozhodování.
Dalším zjištěním studie společnosti Fujitsu byla vysoká úroveň sebejistoty ve zpracovatelském průmyslu. 69 procent dotázaných považuje zpracovatelské odvětví za lídra v oblasti digitální transformace. Podobné procento vedoucích pracovníků (63 procent) věří, že jejich organizace stojí v čele tohoto úsilí. Kromě toho více než polovina z nich (56 procent) má za to, že jejich země původu je vzorem digitalizace pro ostatní země. Toto činí zpracovatelské odvětví jedním ze sektorů, který si je nejvíc jist svým vedením – v tomto ohledu jej předčilo pouze odvětví finančních služeb.
Christof Schleidt, ředitel rozvoje podnikání a digitální transformace ve společnosti Fujitsu, řekl: „Výrobci mají jednoznačně důvěru ve skutečnost, že digitalizace může pro jejich podnikání přinést pozitivní změny, a mnozí se považují za lídry ve svém oboru. Vedoucí pracovníci ve zpracovatelském průmyslu zjevně věří, že technologie a inovace jsou klíčem k úspěchu. Výrobci však nepřeceňují své vlastní schopnosti. Jsou si plně vědomi toho, že k úspěšné účasti v digitální aréně je toho třeba víc, a proto tvoří strategická partnerství, která jim mohou pomoci stát se spolutvůrci svých vlastních digitálních transformací. Pro výrobu je toto období, kdy digitalizace ovlivňuje a přetváří obchod, velmi vzrušující – ale také znamená, že společnosti, které očekávají, že se jim v novém digitalizovaném světě bude dařit, v budoucnu budou muset jednat rychleji, jednoduše proto, aby byly schopny udržet krok s požadavky jejich průmyslu.“

Poznámky pro redaktory

1 Kvantitativní výzkum „Připraveni na digitál: Spoluvytváření ve věku narušení“ (Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption) provedla v září 2016 nezávislá výzkumná organizace Censuswide. Průzkumu se zúčastnilo 1 180 nejvyšších výkonných vedoucích pracovníků (tzv. kategorie „C-Suite“) ze středně velkých a velkých podniků z veřejného sektoru, z odvětví finančních služeb, maloobchodního prodeje a výroby, včetně 250 dotazovaných ze zpracovatelského odvětví. Dotazovaní pocházeli z USA (210), Spojeného království (156), Austrálie (152), Německa (152), Španělska (150), Francie (150), Itálie (150), Finska (30) a Švédska (30).

O společnosti Fujitsu ČR

Fujitsu ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited. Společnost vznikla v roce 2009 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu - Siemens. V České republice společnost nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb, včetně koncepce dynamických infrastruktur (cloud computing). K jejím klientům se řadí největší společnosti a instituce, pro které zajišťuje správu datových center, infrastrukturu a infrastrukturu jako službu (IaaS). Pro střední, malé firmy a jednotlivce zajišťuje servis prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR přes 100 lidí.

Další informace o Fujitsu Technology Solutions najdete na webu www.fujitsu.com/cz

O společnosti Fujitsu

Fujitsu patří mezi největší japonské společnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Přibližně 140 000 zaměstnanců Fujitsu obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích. Fujitsu společně se svými zákazníky využívá své dlouholeté zkušenosti a sílu informačních a komunikačních technologií k vytváření budoucnosti naší společnosti. Konsolidované tržby společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2018, dosáhly výše 4,1 bilionu jenů (39 mld. USD). Další informace naleznete na webu http://www.fujitsu.com.

O Fujitsu EMEIA

Fujitsu podporuje inteligentní společnost zaměřenou na člověka, v níž se inovace řídí součinností lidí, informací a infrastruktury. Našich 27 000 pracovníků v oblasti Evropy, Středního východu, Indie a Afriky (EMEIA) je oddaných digitální spolupráci, v níž se propojuje obchodní profesionalita s digitální technologií a společně s ekosystémem partnerů a zákazníků vzniká nová hodnota. Našim zákazníkům zprostředkováváme digitální transformaci pomocí propojených technologických služeb, zaměřených na umělou inteligenci, internet věcí a cloud – to vše s podporou zabezpečení. Další informace naleznete na adrese http://www.fujitsu.com/fts/about/ 

Date: 06 April, 2017
City: Mnichov