GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. O společnosti >
 3. Resources >
 4. Novinky >
 5. Tiskový servis >
 6. 2017 >
 7. Společnost Fujitsu posiluje partnerský program SELECT se zaměřením na digitalizaci a investicí ve výši 1 milionu eur

Společnost Fujitsu posiluje partnerský program SELECT se zaměřením na digitalizaci a investicí ve výši 1 milionu eur

Stručná fakta:

 • Společnost Fujitsu zpřístupňuje nové oblasti svého portfolia na pomoc distribučním partnerům s prodejem řešení digitálních transformací
 • Nový školicí a certifikační program na podporu odbornosti je založen na klíčových určujících faktorech, zahrnujících rovněž veledata a internet věcí
 • Upravená struktura slev povzbuzuje partnery k investicím do rozvoje odbornosti v oblasti podnikání
Mnichov, April 04, 2017 – Společnost Fujitsu posiluje svůj distribuční program SELECT a investuje více než 1 milion eur do oblasti posílení postavení svých partnerů, aby mohli lépe řešit rozvíjející se potřeby digitalizace u koncových zákazníků. Tato změna dává distribučním partnerům přístup do nových oblastí portfolia společnosti Fujitsu, které se soustředí na klíčovou strategickou oblast zájmu společnosti na integrovaných systémech a řešeních týkajících se internetu věcí (IoT), analýz umělé inteligence / veledat, cloud computingu a kybernetické bezpečnosti. V kombinaci se specializovanými programy školení a certifikace je tento krok navržen tak, aby distribučním partnerům společnosti Fujitsu otevřel nové obchodní příležitosti a pomohl jim podpořit jejich zákazníky na cestě do digitální budoucnosti.
Vylepšení partnerského programu SELECT zahrnují zlepšenou strukturu slev pro odborníky SELECT a členy kruhu SELECT za účelem lepšího poznání partnerů, kteří mají konkrétní odborné znalosti a kladou zvláštní důraz na strategické oblasti digitalizace a digitální transformace. V souladu s výše uvedeným povzbuzuje nová řada školení a certifikací partnery k tomu, aby se stali odborníky SELECT v odborných oblastech zaměřujících se na zákazníka, jako jsou integrované systémy, vysoce výkonná výpočetní technika, virtuální klientská informatika, řešení mobility a ochrana údajů. Partnerům také bude napomáhat zvýšený počet integrovaných řešení, u kterých odborníci nabízejí individuální obchodní podporu, aby tak partnerům pomohli získat nové zákazníky.
Společnost Fujitsu investuje více než 1 milion eur do nových on-line nástrojů pro distribuční partnery jako součást úsilí o zjednodušení přístupu k partnerskému programu, jakož i ke zdrojům a výhodám, včetně žádostí o zvláštní cenu, registrací obchodních transakcí a získávání zákazníků. Tyto nástroje budou k dispozici od dubna 2017.
Dave Hazard, viceprezident obchodních aktivit a prodejních kanálů ve společnosti Fujitsu EMEIA, říká: „Jako organizace zaměřující se na distribuci jsme naslouchali potřebám našich distribučních partnerů. Výsledkem je, že jsme značně investovali do vylepšení našeho programu SELECT tak, aby naši partneři byli schopni uspět při jejich úsilí přizpůsobit se výzvám digitalizace. Je zřejmé, že IT se stává složitější oblastí, a my bychom chtěli pomoci našim partnerům překlenout mezeru ve vývoji potřebných dovedností.“
Hazard dodává: „Mnoho zákazníků přechází na integrované systémy, které spojují serverové, síťové, úložišťové a softwarové zdroje v jediném řešení. Porozumění novým technologiím, včetně hybridní informační technologie, hyperkonvergenčních systémů a cloudu, jakož i správná kompetence v oblastech, jako je bezpečnost, analýza veledat a IoT, jsou proto pro distribuční partnery v jejich pozici důvěryhodného poradce zákazníkovi nezbytné. Právě proto klademe takový důraz na dovednosti a odbornou přípravu v souladu s klíčovými tématy digitalizace. Přístup orientovaný na řešení opírající se o spolehlivé porozumění novým technologiím pomůže našim partnerům stát se pro zákazníky relevantnějšími a v konečném důsledku pro ně povede k lepším obchodům a vyšší ziskovosti.“

Poznámky pro redaktory

Partnerský program SELECT
Partnerský program SELECT společnosti Fujitsu poskytuje nepřekonatelnou hodnotu pro její rostoucí mezinárodní základnu distribučních partnerů po celém světě; tato hodnota je založena na třech základních kamenech:
 • Spolehlivá inovace: Společnost Fujitsu poskytuje každému členovi svého partnerského programu SELECT přístup k vysoce kvalitním a přizpůsobitelným řešením, aby pomohla jeho zákazníkům zjednodušovat a zlepšovat každodenní život. Výrobky společnosti Fujitsu, které jsou nejlepší ve své třídě, představují základ IT řešení, jež budou jistě přitažlivá pro koncové zákazníky distribučních partnerů.
 • Individuální podpora: Spolupráce společnosti Fujitsu s distribučními partnery je stvrzována a rozvíjena osobními vztahy a jejím odlišujícím prvkem je značka excelence, takže pro společnost Fujitsu a její partnery je snadné pokračovat v rozvoji vzájemně výhodného podnikání. Společnost poskytuje přední nástroje v odvětví, specializované procesy a zdroje informací a umožňuje svým distribučním partnerům, aby se ve svém podnikání odlišovali.
 • Závazek k růstu: Společnost Fujitsu pomáhá svým distribučním partnerům v růstu na trhu. Pravidla pro zapojení společnosti Fujitsu do podnikání prokazují jasný závazek společnosti v oblasti pochopení jedinečné hodnoty jejích partnerů na trhu IT při respektování jejich zákazníků a přijímání kulturních rozdílů.

O společnosti Fujitsu ČR

Fujitsu ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited. Společnost vznikla v roce 2009 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu - Siemens. V České republice společnost nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb, včetně koncepce dynamických infrastruktur (cloud computing). K jejím klientům se řadí největší společnosti a instituce, pro které zajišťuje správu datových center, infrastrukturu a infrastrukturu jako službu (IaaS). Pro střední, malé firmy a jednotlivce zajišťuje servis prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR přes 100 lidí.

Další informace o Fujitsu Technology Solutions najdete na webu www.fujitsu.com/cz

O společnosti Fujitsu

Fujitsu patří mezi největší japonské společnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Přibližně 140 000 zaměstnanců Fujitsu obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích. Fujitsu společně se svými zákazníky využívá své dlouholeté zkušenosti a sílu informačních a komunikačních technologií k vytváření budoucnosti naší společnosti. Konsolidované tržby společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2018, dosáhly výše 4,1 bilionu jenů (39 mld. USD). Další informace naleznete na webu http://www.fujitsu.com.

O Fujitsu EMEIA

Fujitsu podporuje inteligentní společnost zaměřenou na člověka, v níž se inovace řídí součinností lidí, informací a infrastruktury. Našich 27 000 pracovníků v oblasti Evropy, Středního východu, Indie a Afriky (EMEIA) je oddaných digitální spolupráci, v níž se propojuje obchodní profesionalita s digitální technologií a společně s ekosystémem partnerů a zákazníků vzniká nová hodnota. Našim zákazníkům zprostředkováváme digitální transformaci pomocí propojených technologických služeb, zaměřených na umělou inteligenci, internet věcí a cloud – to vše s podporou zabezpečení. Další informace naleznete na adrese http://www.fujitsu.com/fts/about/ 

Date: 04 April, 2017
City: Mnichov