GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Resources >
  4. Novinky >
  5. Tiskový servis >
  6. 2017 >
  7. Partnerský program FUJITSU SELECT

Partnerský program FUJITSU SELECT

Mnichov, April 04, 2017 Posun směrem k hyperpropojenému světu má obrovský dopad na společnosti v každém odvětví, pokud jde o jejich snahu přijmout digitální transformaci. Podniky všech velikostí si uvědomují, že každý aspekt jejich prostředí je narušován, a podle nedávného průzkumu společnosti Fujitsu 52 procent osob s rozhodovací pravomocí očekává, že jejich podniky se během pouhých pěti let změní k nepoznání.1
Za těmito změnami v obchodních modelech se skrývá radikální posun ve způsobu, jakým podniky využívají technologii. Jsou nyní schopny technologii využívat k získání větší flexibility, k podpoře rychlého růstu nebo k inovaci způsobů, jakým dodávají výrobky či služby. Výzvou pro mnoho společností je nicméně skutečnost, že se jim nedostává dovedností nebo prostředků, které by mohly věnovat na účely provedení takových digitálních transformací. Toto je důvod, proč dvě třetiny (67 %) dotázaných nejvyšších výkonných vedoucích pracovníků (tzv. kategorie „C-Suite“) věří, že partnerství s odborníky na technologie bude nezbytným prvkem spolupodílení se na jejich digitálních budoucnostech.

Jak se mění distribuční partneři:

Společnost Fujitsu věří, že tato oblast skýtá příležitost pro distribuční partnery – skrze podporu digitálních proměn podniků. Ale aby byli schopni využít této šance, distribuční partneři také musí projít změnou. Stejně jako se ve všech směrech mění podniky jejich zákazníků, distribuční partneři se musí vyvíjet spolu s nimi, aby se mohli zaměřit na nové způsoby spolupráce se zákazníky.
Mezi některé aspekty obchodních funkcí distribučních partnerů, které projdou transformací, patří:
Technické poradenství: Kromě schopností inženýrství a integrace mnoha partnerů zaměřených na výrobky jsou od distribučních partnerů požadovány i další nové dovednosti. Může od nich být požadováno zvýšení kvalifikace soustředěné na oblíbené výrobky zákazníků, jako třeba Big Data na platformách Hadoop a SAP, rozvíjení dovedností v souvislosti s podporou virtualizace ve VMware, cloudových řešení v prostředích založených na systému Open Stack nebo Microsoft řešení Cluster-in-a-Box.
Prodej: V souvislosti s digitalizací na straně zákazníků se objevují nové příležitosti pro posun na hodnotovém řetězci, křížové prodeje či přesvědčení zákazníků o koupi nových výrobků s vysokou marží. Výzvou ovšem je, že se mění prodejní struktury. Pro distribuční partnery již nejde jen o prodej hardwaru řídícím pracovníkům IT oddělení. Tito zákazníci nyní nasazují technologii strategičtějšími způsoby, aby mohli řešit konkrétní obchodní problémy. V důsledku toho prodejní proces zahrnuje nejen vedoucí z oblasti IT, ale také obchodní a finanční lídry. Z pohledu distribučních partnerů tento posun vyžaduje nejen různé prodejní dovednosti, ale i přesvědčovací argumenty na vyšší úrovni, které naleznou odezvu v podniku zákazníka.
Pro distribuční partnery je řešením vycvičit prodejní týmy a vybavit je tak, aby s novými zainteresovanými stranami mohly vést obchodně zaměřené rozhovory založené na důkladném pochopení výzev, jimž zákazníci čelí. Partneři také musí být vybaveni novými poznatky, jelikož schopnost odrecitovat seznam specifikací výrobku již zdaleka nedostačuje. Distribuční prodejní týmy zítřka musí být tedy schopny komunikovat porozumění trhu i technologické příklady.
Finance: S tím, jak zákazníci upouštějí od velkých počátečních investic do technologie ve prospěch předplatného pro nasazení „x-as-a-service“ (cokoliv jako služba), se mění i účetní rozvahy distribučních partnerů. Tento nový peněžní tok je třeba zvážit a reorganizovat odměny. Skvělou zprávou je, že mnoho služeb nabízí mimořádně příznivá cenová rozpětí, zejména pak ve srovnání s tradičním typem „krabicového“ prodeje. V budoucnosti bude kvalita zákaznického prožitku určujícím faktorem v udržení zákazníků. Prodejci proto musí být odměněni za zvýšenou hodnotu zakázek, příjem nových zákazníků, užívání a obnovování v takové míře, jako jsou odměňováni za prvotní prodej.
Lidské zdroje: Tento nový způsob podnikání vyžaduje odlišné dovednosti. Funkce lidských zdrojů bude – z hlediska nalezení správné rovnováhy mezi náborem nových zaměstnanců a školením stávajících členů týmu – důležitější než kdy předtím. Oblast nově vznikajících technologií trpí nedostatkem odborníků a domácí talent by mohl být tou správnou odpovědí pro mnoho podniků.
Specializace: Digitální transformace je složitý proces a podniky se chtějí podílet na svém vlastním vývoji s partnery, kteří jsou schopni přispět odbornými dovednostmi. V důsledku toho je nyní čas na to, aby distribuční partneři začali formovat svou budoucnost. Při jejich posunu z pozice dodavatele/instalátora výrobku na důvěryhodného partnera v očích zákazníků získávají partneři příležitost rozvinout své specializace, ať už v rámci technologie, nebo oborové vertikály, kterou podporují.
Dosah: Další příležitostí pro distribuční partnery je možnost se rozhodnout, zda budou nadále podporovat pouze své domácí trhy, nebo mezinárodně rozšíří svou oblast odbornosti. V prostředí, kde každý z partnerů přispívá svými silnými stránkami a získává významné přínosy z mezinárodnějšího přístupu, začínají partnerské vztahy vzkvétat.

Společnost Fujitsu je s vámi při každém kroku

Společnost Fujitsu pevně věří, že abychom uspěli, musí být úspěšní i naši distribuční partneři. Toto přesvědčení nás motivuje ke spolupráci s našimi distribučními partnery, abychom jim mohli pomoci využít digitální transformace společně s jejich zákazníky, spíše než aby jí byli frustrováni. Budou-li všechny zúčastněné strany spolupracovat a proplouvat bouřlivými vodami digitálního narušení společně, podniky nebudou digitalizací zaskočeny; budou postupovat vpřed, budou schopny inovovat, prosperovat a využívat všech výhod, které digitální věk nabízí.
Jednou z prvních oblastí, kterou se v současnosti zabýváme, je školení prodejních týmů distribučních partnerů s cílem umožnit jim chopit se těchto nových příležitostí, a to prostřednictvím naší Akademie SELECT. Tato iniciativa daleko překračuje hranice pouhého sdílení informací o portfoliu výrobků. Místo toho se tato akademie staví do pozice nového školicího střediska s kompletní nabídkou školení pro distribuční partnery společnosti Fujitsu pod jednou střechou, která přináší plynulou studijní zkušenost pokrývající témata z kurzů prodejních dovedností, včetně nových trajektorií pro prodejní dovednosti, jež umožní partnerům přikročit k digitalizaci.

Poznámky pro redaktory

1Průzkum, který byl proveden v září 2016 společností Censuswide, zkoumal názory nejvyšších výkonných vedoucích pracovníků v malých a středně velkých podnicích ve veřejném sektoru, finančních službách, maloobchodu a výrobě v devíti zemích: Austrálie, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Švédsko, Spojené království a USA.

On-line zdroje

O společnosti Fujitsu ČR

Fujitsu ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited. Společnost vznikla v roce 2009 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu - Siemens. V České republice společnost nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb, včetně koncepce dynamických infrastruktur (cloud computing). K jejím klientům se řadí největší společnosti a instituce, pro které zajišťuje správu datových center, infrastrukturu a infrastrukturu jako službu (IaaS). Pro střední, malé firmy a jednotlivce zajišťuje servis prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR přes 100 lidí.

Další informace o Fujitsu Technology Solutions najdete na webu www.fujitsu.com/cz

O společnosti Fujitsu

Fujitsu patří mezi největší japonské společnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Přibližně 140 000 zaměstnanců Fujitsu obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích. Fujitsu společně se svými zákazníky využívá své dlouholeté zkušenosti a sílu informačních a komunikačních technologií k vytváření budoucnosti naší společnosti. Konsolidované tržby společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2018, dosáhly výše 4,1 bilionu jenů (39 mld. USD). Další informace naleznete na webu http://www.fujitsu.com.

O Fujitsu EMEIA

Fujitsu podporuje inteligentní společnost zaměřenou na člověka, v níž se inovace řídí součinností lidí, informací a infrastruktury. Našich 27 000 pracovníků v oblasti Evropy, Středního východu, Indie a Afriky (EMEIA) je oddaných digitální spolupráci, v níž se propojuje obchodní profesionalita s digitální technologií a společně s ekosystémem partnerů a zákazníků vzniká nová hodnota. Našim zákazníkům zprostředkováváme digitální transformaci pomocí propojených technologických služeb, zaměřených na umělou inteligenci, internet věcí a cloud – to vše s podporou zabezpečení. Další informace naleznete na adrese http://www.fujitsu.com/fts/about/ 

Date: 04 April, 2017
City: Mnichov