GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Resources >
  4. Novinky >
  5. Tiskový servis >
  6. 2013 >
  7. Elektronická archivace by měla být v souladu s českou a evropskou legislativou. Obě certifikace má zatím jen Fujitsu

Elektronická archivace by měla být v souladu s českou a evropskou legislativou. Obě certifikace má zatím jen Fujitsu

Elektronická archivace by měla být v souladu s českou a evropskou legislativou. Obě certifikace má zatím jen Fujitsu

Praha, May 07, 2013

Praha, 7. května 2013 – Elektronické archivy se staly součástí chodu řady organizací. Firmám šetří nemalé náklady, ušetří i čas zaměstnanců. Na trhu dnes najdeme desítky řešení, které se "hodí" pro elektronické ukládání dokumentů. Jen pár z nich už však poskytuje dlouhodobou a garantovanou archivaci dokumentů. A jediné řešení elektronické archivace, které je certifikované podle české a současně i evropské legislativy, nabízí v tuto chvíli pouze společnost Fujitsu.

"Společnost, která se rozhodne optimalizovat své náklady přechodem k elektronickému archivu dokumentů, by si měla v prvé řadě dobře promyslet, do jakých komplikací se může dostat v budoucnu, nebudou-li její dokumenty v elektronických archivech řádně a bezpečně uloženy. To platí obzvláště pro nadnárodní korporace a společnosti, které působí na trzích několika zemí současně a jejich dokumenty musí splňovat také mezinárodní standardy při elektronické archivaci," říká Stanislav Novák, Business Developer ve Fujitsu Technology Solutions.

Požadavek na prokázání souladu řešení pro archivaci, spisové služby a ukládání elektronických dokumentů s legislativou se velmi často objevuje například při výběrových řízeních, zejména v případě zakázek ve veřejném sektoru. Přitom pouze společnost Fujitsu v současnosti nabízí řešení s názvem SecDocs, které je v souladu s českou legislativou a také nedávno upravenými normami Evropské unie pro dlouhodobou elektronickou archivaci dokumentů. Řešení SecDoc je jako jediný produkt na trhu podle obou legislativ certifikován a schválen. To firmám mimo jiné garantuje, že jsou dodržovány bezpečnostní a legislativní standardy.

"Na dlouhodobou elektronickou archivaci jsou kladeny stejné požadavky jako na papírové dokumenty. Je tedy nutné zabezpečit, aby dokumenty byly archivovány právně bezpečným a kontrolovatelným způsobem, který zaručuje právně účinné ověřování pravosti a integrity po celý životní cyklus každého dokumentu. V závislosti na zákonem předepsaných skartačních lhůtách je někdy nezbytné splnit takové požadavky i po dobu delší než 100 let. Během této doby musí být řešení pro elektronickou archivaci schopné se pravidelně přizpůsobovat technickému pokroku," vysvětluje Stanislav Novák. A dodává: "Naší největší referencí je skutečnost, že u našeho významného zákazníka, kde se SecDocs již pro archivaci dlouhodobě používá, bylo možné papírové dokumenty již po šesti měsících skartovat a přejít pouze na elektronické verze, které nyní slouží jako plnohodnotné právní dokumenty."

Řešení Fujitsu SecDocs již počítá s tím, že paměťové nosiče, formáty souborů a algoritmy pro podepisování a šifrování objektů se budou v průběhu času měnit, a to v intervalech pěti až sedmi let. Tomu musí být přizpůsobeny i změny doprovázející celý životní cyklus dokumentu. SecDocs je navržen tak, aby bylo možné se přizpůsobit všem požadavkům na dlouhá archivační období. Pravidelně dochází k automatické obnově časových razítek a technické prostředky archivu se přizpůsobují technickému pokroku prostřednictvím řízené interní migrace.

Fujitsu SecDocs pracuje na standardním rozhraní webových služeb. Je tak snadno a rychle integrovatelné do stávajících informačních systémů (například spisová služba, DMS, Workflow). S jeho pomocí lze archivovat dokumenty různých typů, celé spisy, složky dokumentů i jednotlivé datové věty. Kromě integrace do informačních systémů je elektronickou archivaci možné provozovat také jako službu v cloudech.

Pozn:
Řešení Fujitsu SecDocs je certifikováno v souladu s novou legislativou České republiky platnou pro oblast archivnictví a elektronických spisových služeb od 1.7.2012. Současně splňuje evropské standardy pro elektronickou archivaci a je certifikováno u německého úřadu pro informační bezpečnosti (BSI) v souladu s "Common Criteria".

Informační zdroje:

O společnosti Fujitsu ČR

Fujitsu ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited. Společnost vznikla v roce 2009 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu - Siemens. V České republice společnost nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb, včetně koncepce dynamických infrastruktur (cloud computing). K jejím klientům se řadí největší společnosti a instituce, pro které zajišťuje správu datových center, infrastrukturu a infrastrukturu jako službu (IaaS). Pro střední, malé firmy a jednotlivce zajišťuje servis prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR přes 100 lidí.

Další informace o Fujitsu Technology Solutions najdete na webu www.fujitsu.com/cz

O společnosti Fujitsu

Fujitsu patří mezi největší japonské společnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), která nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Přes 156 tisíc zaměstnanců Fujitsu obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích světa. Společně se svými zákazníky přispívá Fujitsu svými dlouholetými zkušenostmi a znalostmi k vytváření lepší budoucnosti světové společnosti. Konsolidované tržby společnosti Fujitsu Limited (TSE:6702) za poslední fiskální období dosáhly výše 48 miliard USD (k 31. březnu 2016).
Další informace naleznete na webu www.fujitsu.com.

Kontakt pro novináře:

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast klientského protfolia
(notebooky, tablety, periferie)

Samy Khaleg
Product Manager – Workplace Systems
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: samy.khaleg@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 070

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast serverů
Radovan Hošek
Product Manager – Servers
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: radovan.hosek@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 040

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast datových uložišť
Aleš Dvorák
Product Manager – Storage
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: ales.dvorak@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 061

Tiskový servis
Filip Snášel
PR Manager PEPR CONSULTING
e-mail: snasel@peprconsulting.cz
Tel: +420 602 757 392

Date: 07 May, 2013
City: Praha