GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Fujitsu Technology Solutions Česká republika >
  4. Dohlédněte na pořádek – Fujitsu Alert

Dohlédněte na pořádek – Fujitsu Alert

Věříme v poctivé podnikání. Snažíme se tedy nejen dodržovat všechny místní zákony a nařízení, ale také se chovat férově a čestně. U všech svých zaměstnanců klademe vysoké nároky na standardy chování.

Společnost Fujitsu proto pro své zaměstnance i třetí strany zřídila program upozornění na porušování zásad Fujitsu Alert. Tento program umožňuje zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům i dalším třetím stranám oznamovat porušení standardů Fujitsu GBS (Global Business Standards).

Icon AllertPokud jste se setkali s činností nebo chováním, které neodpovídá standardům GBS, sdělte nám to prosím. Může se jednat například o:

  • Porušení zákonů, nařízení nebo místních zvyků
  • Střety zájmů, obchodování na základě neveřejných informací nebo jiné nefér obchodní praktiky
  • Porušení mlčenlivosti nebo práv na duševní vlastnictví
  • Zneužití majetku organizace
  • Přijetí či nabízení nevhodných hmotných, nehmotných i peněžních darůProgram Fujitsu Alert je k dispozici online a prostřednictvím telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pokud to neodporuje místním zákonům, můžete zůstat zcela anonymní.

Program Fujitsu Alert zakazuje uplatňovat kvůli podání oznámení jakékoli sankce vůči zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům i dalším třetím stranám. Při práci se získanými údaji pečlivě chráníme anonymitu oznamovatelů.

Icon check Další informace o programu Fujitsu AlertOpen a new window

Icon check Další informace o programu Fujitsu GCP (Global Compliance Program)Open a new window