GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Řešení pro ochranu dat a obnovu

NAŠE PARTNERSTVÍ

CA BrightStor ARCserve Backup

Správa a ochrana dat v souladu s cíly společnosti

Produkt BrightStor® ARCserve® Backup představuje úplné, flexibilní a integrované řešení zálohování a obnovy v prostředích Windows, NetWare, Linux a UNIX. Ve velkých datových centrech, jednotlivých odděleních a malých či středně velkých společnostech produkt BrightStor ARCserve Backup chrání a pomáhá zajišťovat dostupnost všech kritických aplikací a dat. Vyznačuje se nejvyššími úrovněmi podpory hardwaru i těch největších zařízení, inovativní podporou diskových technologií, prostředími sítí SAN a úložišť dat připojených k síti (NAS) a spolehlivou ochranou databází a poštovních systémů podnikové třídy.

CA XOsoft

Nepřetržitá ochrana dat

CA XOsoft Enterprise Rewinder je řešení nepřetržité ochrany dat, které pomáhá obnovit data při poškození viry, softwarovými chybami a chybami uživatelů tím, že umožňuje obnovit data do okamžiku před vznikem poškození.

CA XOsoft WANSync je řešení pro nepřetržitou ochranu dat, které pomocí asynchronní replikace v reálném čase poskytuje cenově efektivní funkce pro obnovení po havárii pro webové servery Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Oracle a Microsoft IIS, souborové servery a další aplikace. Další informace