GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. O Fujitsu CEMEA&I >
  4. Náš přístup ke korporátní sociální zodpovědnosti

Náš přístup ke korporátní sociální zodpovědnosti

Společnost Fujitsu Group je členem iniciativy United Nations Global Compact. Prosazováním deseti principů Global Compact ve čtyřech oblastech – lidských právech, práci, prostředí a protikorupčním úsilí – stejně jako aktivní implementací korporátní sociální zodpovědnosti (CSR) společnost Fujitsu jako globální společnost podporuje zodpovědné řízení a přispívá k vytváření životaschopné společnosti.

Proto společnost Fujitsu aktualizovala ZÁSADY CSR PRO DODAVATELEOpen a new window, které demonstrují náš závazek k etickému a zodpovědnému chování a jasně uvádějí jednotlivé povinnosti, které vyžadujeme po svých dodavatelích.