GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Snaha o čistší ovzduší

PM2,5 jsou částice o průměru menším než 2,5 mikrometru (mají menší průměr než lidský vlas). Tyto částice, jejichž koncentrace v ovzduší v Japonsku rychle narůstají, mohou poškodit naše plíce a dýchací ústrojí.

Skupina Fujitsu spolu s různými organizacemi poskytuje služby počínaje sběrem vzorků až po konzultace k možným způsobům dosažení vyšší čistoty ovzduší. Abe je vedoucí týmu pro analýzy ve středisku Fujitsu Quality Laboratory Environment Center Ltd., který se pokouší pomocí analýz a datových simulací nalézt řešení tohoto znečišťování ovzduší. Tyto analýzy a simulace umožňují sledovat výskyt částic o velikosti PM2,5 v pokusných oblastech.

Jedná se o jeden z příspěvků skupiny Fujitsu k čistšímu životnímu prostředí.

GTM-WN79F2