GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Společnost

Globální výzvy nelze řešit odděleně. Podívejte se, jak spolupracujeme s ostatními na řešení společných sociálních výzev a zkvalitnění lidských životů.

Snaha o lepší vzdělávání budoucích generací
Fujita pracuje jako systémová inženýrka ve společnosti Fujitsu a snaží se přispět k lepšímu vzdělávání budoucích generací.

Podrobnější informace

shaping the future of aging society with you

Shinsuke Muto, MD, CPA, MBA and PhD President You Home Clinic, Tetsuyu Institute Medical Corporation.

Informační a komunikační technologie a přírodní katastrofy

Naše informační a komunikační technologie a zkušenosti využívají veřejné i soukromé organizace k prevenci přírodních katastrof.

HPC a budoucnost vědy

Tatiana Tatarinova, vedoucí výzkumného týmu výpočetní biologie na univerzitě v Glamorganu

Další témata