GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Značka FUJITSU

Značka FUJITSU

Ve společnosti Fujitsu se snažíme přispět k formování úspěšné budoucnosti ve spolupráci se zákazníky a společností. Naše snaha je založena na následujících pilířích.

Závazek naší značky

shaping tomorrow with you

Image: FUJITSU brand platform

Závazek značky Fujitsu – shaping tomorrow with you (tvoříme budoucnost společně s vámi) – se nese v duchu formování budoucnosti společnosti a podnikání. Popisuje náš způsob podnikání, který staví na dlouhodobých vztazích s našimi zákazníky a společností. Pracujeme se zainteresovanými osobami s využitím zkušeností a potenciálu informačních a komunikačních technologií, abychom přispěli k jejich úspěchu a k budoucnosti společnosti.

Při vytváření závazku naší značky jsme požádali zákazníky a zaměstnance, aby se podělili o své názory na podstatu společnosti FUJITSU, a jejich odpovědi jsme shrnuli ve třech klíčových atributech:

・Rychlá odezva : Jednáme pružně a současně dobře chápeme podmínky a potřeby našich zákazníků a společnosti.
・Ambice : Pomáháme našim zákazníkům, kteří mají nové nápady, dosáhnout vyšších cílů.
・Originalita : Jednáme vždy upřímně a na naše výsledky se lze spolehnout.

Závazek značky FUJITSU je základem pro všechny naše celosvětové aktivity. Zaměstnanci přivádí heslo „shaping tomorrow with you“ (vytváření budoucnosti společně s vámi) k životu veškerými svými aktivitami. Jako globální společnost v oblasti informačních a komunikačních technologií založená v Japonsku respektujeme různé charakteristiky zemí a oblastí celého světa, zároveň si však ceníme našich japonských kvalit.

Naší podnikovou filozofií je koncept FUJITSU Way, který je základem platformy značky FUJITSU. Koncept FUJITSU Way uvádí naši podnikovou vizi následovně:
„Na základě neustálého úsilí o inovace přispívá skupina Fujitsu ke vzniku propojené společnosti – takové, která nabízí hojnost a bezpečí a přináší slibnou budoucnost, kde si každý může splnit svůj sen.“ *1

*1 Další podrobnosti obsahuje naše podniková filozofie „FUJITSU Way“.

Při propagaci naší značky dbáme na to, aby byly v souladu se značkou všechny aspekty naší společnosti – chování zaměstnanců, komunikace, pracovní prostory a prostředí, produkty a služby – takže naši zákazníci a akcionáři vnímají podstatu společnosti Fujitsu skrze svůj kontakt s námi.

The Four Quadrants of Brand Experience

Správa značky

Ve spolupráci s naším zámořským týmem pro podnikovou značku má Kancelář pro podnikovou značku na starosti plánování a správu strategie značky v rámci celé skupiny. Disponuje manažery značek pro jednotlivé obchodní jednotky, kteří spravují činnosti související se značkou. Manažeři značek vyvíjejí opatření na podporu značky v jednotlivých obchodních oblastech a zajišťují plánování, rozvoj a řízení značky pro jednotlivé produkty. Kancelář pro podnikovou značku interně vyvinula a uvedla v život koncept FBP (Fujitsu Brand Principles), který stanovuje pravidla pro názvy společností, symbol (logo), značky produktů a služeb, naši vizuální identitu (VI) a komunikaci.

Kromě toho jsme ve spolupráci se zámořským týmem pro podnikovou značku založili Radu pro celosvětový marketing, která je rozhodovacím orgánem pro všechny marketingové záležitosti společnosti Fujitsu. Rada spolupracuje s jednotlivými organizačními jednotkami na zlepšení souladu činností.

Komunikace značky

Ve veškeré komunikaci se snažíme zachovat konzistentní a osobitý tón hlasu.

Globální podnikový design

Podnikový design společnosti Fujitsu byl vyvinut ve snaze o vyjádření závazku společnosti „shaping tomorrow with you“ (vytváření budoucnosti společně s vámi) v jedinečné vizuální podobě. Hlavními stavebními kameny vizuální identity (VI) jsou symbol Fujitsu (logo), modul reakce (grafika značky), podnikové písmo Fujitsu Sans a osobitý styl fotografií. Vizuální identita se dále spoléhá na červenou jako oficiální podnikovou barvu s využitím nápadné a odlišující se barevné palety, která silně rezonuje s mezinárodním trhem informačních a komunikačních technologií. Směrnice pro virtuální identitu byly distribuovány globálně za účelem zajištění jednotného vzhledu a chování. Podnikový design společnosti Fujitsu vyhrál mezinárodně uznávané ocenění iF 2013*2 v kategorii komunikačního designu.

Image: Corporate design usage examples

Image: Brand graphic

Modul reakce

Modul reakce symbolizující dialog představuje působivou a efektivní interpretaci závazku značky „shaping tomorrow with you“ (vytváření budoucnosti společně s vámi). Tvar modulu reakce lze najít také v popiscích symbolu Fujitsu.

Image: "iF communication design award 2013" logo mark

*2 Program iF vytvořený v roce 1953 představuje jednu z nejcennějších pečetí kvality, která oceňuje vynikající design. Ceny se každý rok udělují ve třech kategoriích: cena iF za komunikační design, cena iF za design produktu a cena iF za design balení.

Kampaň globální značky

Abychom našim akcionářům z Japonska a ze zámoří představili podstatu společnosti Fujitsu, vytvořili jsme web věnovaný příběhu značky Fujitsu, který pomocí videa vypráví o nejrůznějších iniciativách, které ztělesňují podstatu značky Fujitsu. Aktivně jsme připravili celosvětové kampaně pro podporu značky, které využívají nástroje internetového marketingu, zejména speciálně navržené weby a sociální sítě, které nám pomáhají prohloubit povědomí o značce Fujitsu a její pochopení.

Brand Story site

Příběh značky Fujitsu

Image: FUJITSU Brand Story site and Global Brand Campaign siteGlobal Brand Campaign


Komunikace na webu

Abychom sladili komunikaci na celosvětové úrovni a snížili výdaje pomocí efektivního provozu, vytvořili jsme nový systém správy podnikového obsahu (CMS). Kancelář pro podnikovou značku hraje klíčovou úlohu v provozování našeho celosvětového webového portálu a webových portálů v 62 zemích a oblastech. Ve fiskálním roce 2014 bylo završeno spuštění webu v zámoří. Spuštění webu v Japonsku je ve fázi příprav.

Definovali jsme také směrnice pro vhodné používání sociálních sítí. Podporujeme aktivní používání těchto sítí, jejichž vliv neustále rychle roste.

Fujitsu Global Site

Celosvětový webový portál Fujitsu

Country/Regional Site

Webový portál země/oblasti


Značky produktů a služeb

Product family expressing the essence of FujitsuProduct family expressing the essence of Fujitsu

Spolupracujeme s našimi zákazníky ve všech obchodních činnostech včetně vývoje produktů, poskytování služeb a prodejních aktivit. V tomto přístupu se odráží i návrh našich produktů, které jsou díky tomu uživatelsky přívětivé, spolehlivé a zajišťují špičkové řešení.

Zaměstnanci a naše značka

Abychom zajistili, že všichni zaměstnanci porozumí základním myšlenkám naší značky a budou je uplatňovat, implementovali jsme vzdělávací programy pro značku prostřednictvím e-learningu a dalších školicích programů zaměřených na značku. Vydáváme také interní bulletin značky FUJITSU, který informuje o nejnovějších aktivitách a je doplňkem pravidelně prováděných průzkumů povědomí o značce u všech zaměstnanců podnikových skupin.

Na workshopu zaměstnanců byly vytvořeny nové návrhy interních plakátů značky s heslem „shaping tomorrow with you“ (tvoříme budoucnost společně s vámi), které rozvíjejí obsah výrazu „with you“ (společně s vámi). Jde o tři plakáty představující tato hesla – „leading with you“ (stojíme v čele společně s vámi), „advancing together with you“ (kráčíme vpřed společně s vámi) a „supporting from behind with you“ (stojíme pevně za vámi).

Brand postersBrand posters

Určení hodnoty značky

Provádíme externí globální průzkumy povědomí o značce. Tento průzkum představuje podnikovou studii povědomí o značce, která se zaměřuje na strategické řídicí pracovníky v oblasti IT a obchodu v klíčových zemích celého světa. Tyto a další klíčové ukazatele výkonu používáme (KPI) k pravidelnému určování hodnoty naší značky.

Společnost Fujitsu se umístila na 3. místě žebříčku časopisu Fortune pro neobdivovanější společnosti světa za rok 2015 v kategorii počítačového odvětví* a na 28. místě žebříčku Interbrand pro nejlepší japonské globální značky za rok 2015.

*3 Každoročně publikovaný seznam Nejobdivovanější společnosti světa realizovaný na základě spolupráce mezi časopisem Fortune a skupinou Hay je sestavován na základě průzkumu 15 000 vedoucích pracovníků v globálních společnostech, ředitelů a oborových analytiků. Společnosti, které dosahují nejlepších výsledků ve svých odvětvích i mimo ně, jsou hodnoceny v devíti kategoriích včetně řízení kvality, kvality produktů a služeb a inovací.