GTM-N36FMLC
Skip to main content
  1. Home >
  2. Solutions

Solutions

Fujitsu Cloud Solutions

Cloud computing is not just a passing phenomenon – it is a paradigm shift set to change the entire business ecosystem.

EZ-Manage Solutions-Telecommunications

Phần mềm EZ-Manage cung cấp một giải pháp quản lý tổng thể, linh hoạt, theo hướng đơn giản hóa nghiệp vụ quản lý Hồ sơ nhân sự - Chấm công – Tiền lương. Sử dụng mạng nội bộ Intranet, phần mềm cho phép quản lý toàn diện liên quan tới nhân sự như quản lý thông tin nhân viên, quy trình làm việc, các loại báo cáo và tính lương tự động, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn.

ERP Solution Consulting

What is PRO-NES? - is a FUJITSU Production control software package for manufacturers. With its good reputation and market proven functions, PRO-NES realizes "Operational system easy to use" and "Integrated information data base".