News RSShttp://www.fujitsu.com/vn/vi/rss/news_rss.html Mon, 21 Aug 2017 07:20:26 GMT NewsFujitsu công bố Học bổng cho Khóa đào tạo Quản lýhttp://www.fujitsu.com/vn/vi/about/resources/news/press-releases/2017/20170707-01.html Thu, 03 Aug 2017 10:01:50 GMT tcm:117-3179032 Họp báo Công bố Định hướng Phát triển của Fujitsu tại Việt Namhttp://www.fujitsu.com/vn/vi/about/resources/news/press-releases/2017/0217-05.html Wed, 03 May 2017 11:21:19 GMT tcm:117-3032999 Fujitsu Conducts ICT Training for Myanmar Government Employees to Strengthen the Country's ICT Capabilityhttp://www.fujitsu.com/vn/vi/about/resources/news/press-releases/2017/0117-02.html Mon, 06 Feb 2017 15:51:52 GMT tcm:117-2923441 Fujitsu công bố Học bổng cho Khóa đào tạo Quản lýhttp://www.fujitsu.com/vn/vi/about/resources/news/press-releases/2017/13012017.html Thu, 12 Jan 2017 17:22:37 GMT tcm:117-2900545 Fujitsu công bố Học bổng cho Khóa đào tạo Quản lýhttp://www.fujitsu.com/vn/vi/about/resources/news/press-releases/2016/20160830-01.html Thu, 25 Aug 2016 09:50:35 GMT tcm:117-2710731 Cải tiến sản xuất tại nhà máy TOTO Việt Nam với công nghệ IoT của Fujitsuhttp://www.fujitsu.com/vn/vi/about/resources/news/press-releases/2016/20150720-01.html Wed, 20 Jul 2016 16:09:24 GMT tcm:117-2690421 Fujitsu IoT Innovates Production in TOTO Vietnam's Factoryhttp://www.fujitsu.com Wed, 20 Jul 2016 15:51:22 GMT tcm:117-2684995 Fujitsu and Acecook Join Forces to Transform Distribution in Vietnam and Improve Local Businesshttp://www.fujitsu.com/vn/vi/about/resources/news/press-releases/2016/0329-01.html Tue, 29 Mar 2016 20:23:14 GMT tcm:117-2555848 Fi-6400: Máy quét hiệu suất cao tiết kiệm chi phíhttp://www.fujitsu.com/vn/vi/about/resources/news/press-releases/2015/20150309-01.html Mon, 09 Mar 2015 10:00:00 GMT tcm:117-1553886 Fujitsu Releases Seven New Enterprise Tablet and Laptop PC Modelshttp://www.fujitsu.com/vn/vi/about/resources/news/press-releases/2015/fpcap-20150120.html Tue, 20 Jan 2015 00:00:00 GMT tcm:117-1510682