Skip to main content

Fujitsu

Vietnam

  1. Trang chủ >
  2. Về công ty >
  3. Thông tin tuyển dụng >
  4. Tuyển nhân viên

Thông tin tuyển dụng

7 Tháng 5 2007
Tuyển nhân viên 07/05/2007

Fujitsu mời các bạn tốt nghiệp ĐH có năng lực và yêu thích CNTT tham gia dự tuyển

7 Tháng 5 2007
Tuyển nhân viên 07/05/2007

Cử nhân, tiếng Nhật, nhân viên

7 Tháng 2 2007
Kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật (Mã số CS-060/07)

Công ty TNHH Fujitsu Việt nam, một công ty máy tính và viễn thông thuộc tập đoàn Fujitsu (Nhật bản) cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng trên cả hai lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho vị trí sau ...

29 Tháng 1 2007
Kỹ sư CAD (Mã số: CAD-059/07):

Công ty TNHH Fujitsu Việt nam, một công ty máy tính và viễn thông thuộc tập đoàn Fujitsu (Nhật bản) cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng trên cả hai lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho vị trí sau ...

6 Tháng 12 2006
Cử nhân tiếng Nhật (Mã số: SDC-055/06)

Công ty TNHH Fujitsu Việt nam, một công ty máy tính và viễn thông thuộc tập đoàn Fujitsu (Nhật bản) cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng trên cả hai lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho vị trí sau ...

10 Tháng 10 2006
Cử nhân tiếng Nhật 10/10/2006

Công ty TNHH Fujitsu Việt nam, một công ty máy tính và viễn thông thuộc tập đoàn Fujitsu (Nhật bản) cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng trên cả hai lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho vị trí sau ...

10 Tháng 10 2006
Lập trình viên (Mã số: SDC 050-06)

Công ty TNHH Fujitsu Việt nam, một công ty máy tính và viễn thông thuộc tập đoàn Fujitsu (Nhật bản) cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng trên cả hai lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho vị trí sau ...

28 Tháng 8 2006
Cử nhân tiếng Nhật 22/03/2006

Công ty TNHH Fujitsu Việt nam, một công ty máy tính và viễn thông thuộc tập đoàn Fujitsu (Nhật bản) cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng trên cả hai lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho vị trí sau ...

9 Tháng 8 2006
Tuyển nhân viên

Công ty TNHH Fujitsu Việt nam, một công ty máy tính và viễn thông thuộc tập đoàn Fujitsu (Nhật bản) cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng trên cả hai lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho vị trí sau ...

9 Tháng 8 2006
Tuyển nhân viên (HCM)

Công ty TNHH Fujitsu Việt nam, một công ty máy tính và viễn thông thuộc tập đoàn Fujitsu (Nhật bản) cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng trên cả hai lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho vị trí sau ...