GTM-M3M9CW6
Skip to main content

SecDocs - Sayısal Uzun Vadeli Arşivleme

SecDocs, uzun vadeli koruma ve elektronik belgelerin yasal olarak güvenli arşivlenmesi için Fujitsu tarafından üretilen bir kurumsal çözümdür. Büyük hacimde belge için güvenli arşivleme sürecini kanıt niteliği taşıyan öğelerin oluşturulması ve korunmasıyla birleştirir: esnek, düşük maliyetli ve tüm sektörlerde kullanılabilir. SecDocs özel yazılımı Fujitsu ortağı OpenLimit SignCubes AG'nin elektronik imzalar ve kimliklere yönelik bileşenlerini içerir ve Common Criteria EAL4+ sertifikalıdır.

GEREKLİLİK

Uyumluluk kurallarına göre yetkililer ve şirketler büyük miktarda belge arşivlemeli ve kanıt değeri taşıyan öğeler yıllar boyunca saklamalıdır. Şimdiye kadar bu gereksinim kağıt arşivlerle karşılanmıştır. Elektronik arşivlemenin daha ekonomik olduğu bilinmesine rağmen, belgenin bütünlüğünü ve güvenilirliğini kanıtlama gereksinimi kağıt arşivlerin kullanımdan kaldırılmasını engellemektedir.
Elektronik koruma önlemleri güvenilir olmanın yanı sıra mevcut yapılara kolayca entegre edilebilmeli ve ideal olarak kullanılan teknolojiler uzman bilgisi gerektirmemelidir.

ÇÖZÜM

SecDocs arşivleme özel yazılımı belgeleri depolama sistemlerinde standart bir yapı içinde saklar ve kanıt değeri taşıyan öğeleri korur, böylece öğeler okunabilir ve uzun vadeli olarak taşınabilir. Elektronik imzalı belgeler SecDocs ile arşivlendiğinde, sistem otomatik ve güvenilir bir şekilde dijital imza doğrulaması uygular

AVANTAJLAR

SecDocs arşivleme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Müşterilerin dijital belgelerin bütünlüğünü ve güvenilirliğini ortam ve konumdan bağımsız şekilde kanıtlamasını sağlayarak kağıt arşivlerin kullanımda kaldırılmasına imkan tanır.
Standart mimari ve arabirimler üzerine kurulmuş olan SecDocs modern iş süreçlerin ortam kesintileri olmadan yüksek birlikte çalışabilirlik ve esneklikle uygular