GTM-M3M9CW6
Skip to main content

ServerView Kaynak Düzenleyicisi

BT altyapı kaynaklarının hızlı ve verimli bir şekilde kullanıma sunulması

BT altyapısını kullanıcılara sunmak, zor bir süreç olabilir. Günümüzde, bir sunucunun depolama ve ağ bağlantısı olanaklarıyla birlikte sunulması, birçok manuel işlem yapılmasını ve farklı yönetici alanları arasında yoğun koordinasyon yapılmasını gerektiren, kaynakların yoğun olarak kullanıldığı bir prosedür olmaya devam etmektedir. Bunun sonucunda, kullanıcıların bazen haftalar süren hazırlık sürelerinin söz konusu olduğu, yetersiz servis seviyelerine alışması gerekmektedir. Altyapının geleneksel yollarla sunulması sadece kullanıcıların BT kaynaklarına daha hızlı ve daha esnek bir şekilde erişmesini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda BT bütçesinin önemli bir bölümünü tüketen, yüksek işletme maliyetlerine yol açıyor.

ServerView Kaynak Düzenleyicisi (ROR), Fujitsu'nun BT kuruluşlarının BT altyapı kaynaklarını daha hızlı sunmasına ve aynı anda, kullanıcıların BT kaynaklarına erişimini kısıtlayan engellerin azaltılmasına olanak sağlayan, yeni nesil sistem yönetimi yazılımıdır. Yöneticiler artık ihtiyaç duydukları yapılandırmayı ekrandan tanımlayabilmekte ve gereken kaynaklar dakikalar içinde bir araya getirilmektedir.
ROR, altyapılarını bir bulut bilgi işlem ortamına entegre etmek ve bu ortamda çalıştırmak amacıyla daha dinamik kaynak yönetimi uygulamasına sahip olmak için çalışmalar yapan şirketler için temel yapıtaşlarından biridir.

Temel özellikler ve avantajlar

KAYNAK DÜZENLEME

  • Fiziksel ve sanal sunucuların, depolama ve ağ bağlantısı olanaklarıyla birlikte, paylaşılan altyapı kaynakları havuzundan otomatik olarak kullanıma sunulması
  • veri merkezlerinin işletme maliyetlerini azaltmak amacıyla altyapı yönetimi iş akışlarının akıcı hale getirilmesini sağlar
  • sunucuların işletmenin kullanımına hızlı ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar

KAYNAK SOYUTLAŞTIRMA


  • Mantıksal sunucu yaşam döngüsü yönetimi
  • temel altyapının karmaşıklığını ortadan kaldırır
  • kullanıcıların, mantıksal sunucuları dakikalar içinde otomatik olarak sunulacak şekilde yapılandırmasına olanak sağlar

KAYNAK BULUNABİLİRLİĞİ


  • Mantıksal sunucular için yerleşik yüksek bulunabilirlik
  • yüksek bulunabilirlik sisteminin kolay bir şekilde yapılandırılmasını sağlar
  • kullanıcıların çeşitli temel yüksek bulunabilirlik seçenekleriyle ilgilenmesi şartını ortadan kaldırır

İş ortaklarımızdan onaylayıcı görüşler

NetApp:

NetApp başkan yardımcısı ve Teknoloji Sağlama ve Çözüm Organizasyonu genel müdürü Rich Clifton konuyla ilgili şunları söyledi: “Bugün yapılan açıklama, NetApp ve Fujitsu'nun müşterilere dinamik altyapıya ulaşma yolunda yardımcı olmak amacıyla birlikte çalışmaya bağlılıklarının mükemmel bir örneğidir.” “Geleneksel bir ortamdan dinamik bir ortama doğru yapılacak bu geçişin sorunsuz bir şekilde nasıl gerçekleştirileceği, genelde bazı zorluklar ortaya çıkarmaktadır. ServerView Kaynak Düzenleyicisi'nin NetApp depolama, Fujitsu sunucu ve ağ bileşenlerini tek bir yönetim yapısı altında entegre etme kabiliyeti, buluta geçişi önemli ölçüde basitleştirmekte ve müşterilere, zorlayıcı kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak için gereken altyapı esnekliğini sunmaktadır.”

VMware:

VMware Global Stratejik Ortaklıklar başkan yardımcısı Gary Green konuyla ilgili şunları söyledi: “VMware’in Fujitsu ile olan ortaklığı, ortak müşterilerimizin sanallaştırılmış altyapıları basit bir şekilde tahsis ederek BT operasyonlarını bir servis olarak sunmalarına olanak sağlayan dinamik bulut ortamları oluşturmalarına yardımcı olmaya devam etmektedir.” “Fujitsu’nun yeni sistem yönetimi teknolojisi VMware vSphere™ ile birlikte kullanıldığında, kuruluşlara paradan ve zamandan tasarruf etmelerine olanak sağlayan esnek ve güçlü, tam otomatik bulut çözümleri sunma kabiliyetimizi daha da ileri taşımaktadır”.


BMC:

BMC Software Kurumsal Stratejiler Başkan Yardımcısı Herb VanHook konuyla ilgili şunları söyledi: “BMC ve Fujitsu, müşterilere optimum BT altyapıları sunmak amacıyla önemli teknoloji alanlarında uzun süredir stratejik işbirliği yapmaktadır. Fujitsu Kaynak Düzenleyicisi ve BMC BladeLogic Sunucu Otomasyonu paketi birbirlerini tamamlayarak, veri merkezi otomasyonu alanında mükemmel bir çözüm ortaya koymaktadır.”