GTM-NLBTLHK
Skip to main content
  1. Home >
  2. เกี่ยวกับฟูจิตสึ >
  3. ทรัพยากร >
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์ >
  5. 2017 >
  6. ฟูจิตสึคว้ารางวัล บริษัทที่มีกลยุทธ์ด้านไอทีที่เสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

ฟูจิตสึคว้ารางวัล บริษัทที่มีกลยุทธ์ด้านไอทีที่เสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, 16.06.2560
อ้างอิงข่าวประชาสัมพันธ์ จากบริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2017
ฟูจิตสึเปิดเผยว่ากระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว มอบรางวัล "บริษัทที่มีกลยุทธ์ด้านไอทีที่เสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน" (Competitive IT Strategy Company) ประจำปี 2560 ให้แก่ฟูจิตสึ
รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่ทำงานอย่างจริงจังในการปรับใช้เทคโนโลยีไอทีเพื่อปรับปรุงศักยภาพของบริษัททั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยพิจารณาจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
สำหรับปีนี้ ฟูจิตสึได้รับเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับประเมินที่สูงมากสำหรับโครงการริเริ่มในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากร และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปิดกว้าง
ปัจจุบัน โครงสร้างอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เนื่องจากการพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยีไอซีที ด้วยเหตุนี้ ฟูจิตสึจึงได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านไอทีเชิงรุก เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยครอบคลุมการบริหารจัดการในระยะกลางและระยะยาว
นอกจากนี้ ด้วยการนำเอาประสบการณ์และผลลัพธ์จากการใช้งานภายในองค์กรไปประยุกต์ใช้กับโซลูชั่นและบริการต่างๆ ฟูจิตสึจึงสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการกำหนดกลยุทธ์ด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่เป็นพันธมิตรสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอล

โครงการริเริ่มภายใต้กลยุทธ์ด้านไอทีที่เสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. การบริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน

ฟูจิตสึส่งเสริมการบริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อรองรับการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมและคล่องตัว โดยบริษัทฯ มองว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน  ขั้นแรก ในการผสานรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ตามระบบต่างๆ ภายในองค์กร      ฟูจิตสึได้โยกย้ายระบบสารสนเทศที่มีอยู่กว่า 640 ระบบ ซึ่งติดตั้งอยู่ในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ไปสู่แพลตฟอร์มคลาวด์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา  พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระบบ เชื่อมโยงและผนวกรวมข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน และได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อทำหน้าที่บุกเบิกระบบบริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารระดับสูง และมีการใช้หลากหลายเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ รวมถึงเทคโนโลยี AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ เพื่อรองรับงานต่างๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการ และการคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของตลาด  ยิ่งไปกว่านั้น มีการเผยแพร่ประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่หน่วยงานพิเศษนี้ได้รับไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ทั่วทั้งบริษัท ด้วยเป้าหมายที่จะยกระดับขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดยครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

2. การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากร

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในหลายๆ ด้าน ฟูจิตสึพยายามเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถตัดสินใจและดำเนินการด้วยตนเองภายใต้กรอบวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน  ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ผนวกรวมแพลตฟอร์มการสื่อสารทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงผลข้อมูลบุคลากรอย่างรอบด้าน โดยพนักงานราว 160,000 คนทั่วโลกสามารถระบุทักษะและประสบการณ์ของตนเองไว้บนไซต์ส่วนตัว  นอกจากนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวยังรองรับการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ช่วยให้การติดต่อสื่อสารและการประสานงานร่วมกันไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาและประเทศที่พนักงานทำงานอยู่  ชุมชนโซเชียลเน็ตเวิร์กภายในองค์กรที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 4,400 คน โดยทำหน้าที่ส่งเสริมโครงการต่างๆ และรองรับการติดต่อสื่อสารครอบคลุมหลากหลายสายงาน กลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศต่างๆ  พนักงานสามารถเชื่อมต่อระหว่างกัน และติดต่อกับบุคคลภายนอกบริษัท เพื่อทำงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และรับทราบข้อมูลที่ต้องการทุกที่ทุกเวลา

3. การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปิดกว้าง

ฟูจิตสึส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการเปิดพื้นที่เพื่อการสร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการปรับปรุงการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Transformation) และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปิดกว้างโดยอาศัยความร่วมมือจากลูกค้าและผู้บริโภคภายนอกองค์กร  ด้วยแนวคิดที่ว่าพื้นที่สำหรับการแบ่งปันข้อมูลและการสร้างสรรค์ร่วมกันมีความจำเป็นอย่างมากในยุคดิจิตอล 

ฟูจิตสึจึงได้เปิด 4 เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล และระบุตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาในสังคม ด้วยเป้าหมายที่จะกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานและรวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  นอกจากนั้น ฟูจิตสึได้จัดตั้งศูนย์ 10 แห่งเพื่อเพิ่มมิติให้กับการอภิปรายเรื่องต่างๆ ที่ไม่สามารถทำได้ในห้องประชุมที่มีอยู่ รวมถึงประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และโดรน โดยขึ้นอยู่กับความต้องการ และบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์แห่งที่ 11 ในปีนี้  ด้วยการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแข่งขันแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ (Hackathon) ในพื้นที่เหล่านี้เพื่อการสร้างสรรค์ร่วมกัน ฟูจิตสึเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปิดกว้างระหว่างบุคลากรภายในบริษัท และร่วมกับบุคคลภายนอกบริษัท นับเป็นการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ผ่านการสร้างสรรค์ร่วมกัน

เกี่ยวกับ ฟูจิตสึ

ฟูจิตสึเป็นบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีผลิตภัณฑ์ โซลูชันและบริการทางเทคโนโลยีครบวงจร ปัจจุบันฟูจิตสึมีบุคลากรให้บริการลูกค้าประมาณ 155,000 คนในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เราใช้ประสบการณ์และศักยภาพของ ICT เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามให้กับลูกค้าของเรา ฟูจิตสึ (TSE: 6702) มียอดขายรวมทั้งกลุ่มบริษัทที่ 4.5 ล้านล้านเยน (ประมาณ 4 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์) ในปีงบประมาณเมื่อสิ้น 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์   www.fujitsu.com

เกี่ยวกับ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟูจิตสึ  (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์โซลูชั่นและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน รวมไปถึงโซลูชั นคลาวด์ ซอฟต์แวร์อีอาร์พี การบริหารจัดการโครงสร้าง ทางด้านไอที การจัดวางระบบ ที่ปรึกษาทางด้านไอที คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และสแกนเนอร์  บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2533  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fujitsu.com/th

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FTH

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณวันเพ็ญ กิติบุญญารัศมี
Marketing Communication Department


Phone: Phone: +66 (0) 2302-1500
Fax: +66 (0) 2302-1555
E-mail: E-mail: wanpen@th.fujitsu.com
Website:http://www.fujitsu.com/th/th/
Company:บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FTH

บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด:

คุณธนิษฐา วิทยานนท์  

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์   Phone: Phone: +66 (0) 2-937-4518-9
E-mail: E-mail: tanitha@pr-one.com
Company:บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด:

Date: 16.06.2560
City: ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร