GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Obchodní a technologická řešení

Obchodní a technologická řešení

IT řešení pro pracoviště zaměřené na lidi

Ve společnosti Fujitsu vám pomůžeme uvést do pohybu a modernizovat vaši firmu. Naše specializovaná IT řešení vám umožní vytvořit pracoviště, která dosáhnou rovnováhy mezi samostatností zaměstnanců a kontrolou řízení. Získejte více informací o nabídce řešení IT společnosti Fujitsu pro moderní pracoviště.

Pokrýváme celou řadu oblastí, jako je udržitelnost, IT šetrné k životnímu prostředí, zabezpečení či technologie inteligentních sítí. Podívejte se na následující stránky, kde se dozvíte více o rozsáhlém portfoliu IT řešení společnosti Fujitsu.

Energetická úspornost Progreen Selection Family

V minulých letech technologický pokrok významně snížil spotřebu energie a emise oxidu uhličitého mnoha elektronických produktů, což je dobře načasováno vzhledem k rostoucím obavám o životní prostředí a hrozící nevratné změně klimatu.

Správa a automatizace datových center Data Center Management and Automation

Správa a automatizace datových center společnosti Fujitsu zvyšuje efektivitu a snižuje náklady spojené s provozem datového centra.

Udržitelnost Solutions sustainability

Datová centra tvoří přibližně 45 % spotřeby energie v IT. Představují tak výraznou příležitost k zahájení změn, které povedou ke zvýšení efektivity. Služby společnosti Fujitsu zaměřené na měření skleníkových plynů jsou navrženy tak, aby rozpoznaly příležitosti k optimalizaci, které povedou k reálnému snížení emisí i provozních nákladů.

Velké objemy dat Big Data

Velké objemy dat jsou pro organizace skvělou příležitostí. Z dat se stává strategická surovina, jejíž inteligentní využití představuje vysokou hodnotu a konkurenční výhodu. Vybudování infrastruktury, která bude schopná zachovat stejnou dobu zpracování i při nárůstu objemu dat je výzva, která by neměla být podceňována.

Snadná správa DeskView - Manageability

Se softwarem DeskView, který je jednoduchou a efektivní bránou ke správě systému, ušetříte lidské zdroje a náklady v průběhu životního cyklu klienta tím, že optimalizujete provoz prostředků IT. DeskView je integrovaná koncepce, která se skládá z různých řešení pro správu životního cyklu.

Secure your business with Security Services, Solutions and Products from Fujitsu Security Product overview

Mobility and connectivity are key to success in Day to day business life. Managers travel a lot, exchanging sensitive data every day using WLAN, embedded UMTS or any Network available. Therefore, the need for securing data is also becoming more and more important.