GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
 1. Home >
 2. Služby >
 3. Služby spravované infrastruktury >
 4. Náš globální dosah a dokonalost našich služeb vám přinesou řadu výhod.

Služby technické podpory

Proaktivní a preventivní: Globální služby podpory společnosti Fujitsu

IT je v dnešní době pro vaši firmu životně důležité, což znamená, že předcházení problémům je lepší než jejich odstraňování. Neplánované výpadky a poškození mohou mít zásadní vliv na tržby, spokojenost zákazníků a renomé společnosti. Proto je rozumné výpadkům předcházet tak, že se spolehnete na služby proaktivní podpory místo pouhého řešení kritických problémů. Jako váš důvěryhodný partner vám můžeme pomoci různými způsoby: Co se týká zajištění nepřetržitého provozu datového centra nebo vysoké produktivity koncových uživatelů, jsou služby technické podpory společnosti Fujitsu k dispozici celosvětově, aby vám pomohly zvýšit výkon a zlepšit úroveň zákaznických služeb. Současně se budete moci díky podpoře společnosti Fujitsu plně věnovat podstatě svého podnikání.

Partner s komplexním řešením pro celou IT infrastrukturu

Bez ohledu na to, zda chcete zvýšit dostupnost nebo výkon systému či uvádět řešení do provozu podle plánu a bez problémů, služby technické podpory společnosti Fujitsu vám umožní podnikat s nejvyššími úrovněmi efektivity. Celosvětově.

Služby spravovaného uvedení do provozu a podpory životního cyklu společnosti Fujitsu zajišťují, že budete mít ve správnou dobu a na správném místě k dispozici správné systémy. Tyto služby zahrnují automatizované nebo přizpůsobené instalace, hromadné uvedení do provozu, upgrady, přemístění a odinstalace. Společnost Fujitsu disponuje profesionálními koncepcemi uvedení do provozu a řízení projektů, které zahrnují analýzu umístění, instalaci, školení, migraci dat a užívání systému, a to jak na lokální, tak i na globální úrovni.

Podpora společnosti Fujitsu pro spravovanou infrastrukturu plně podporuje splnění požadavků servisních smluv (SLA) v infrastrukturách Fujitsu a požadavků hardwarových a softwarových produktů různých výrobců, včetně maloobchodních systémů. To zahrnuje národní i globální služby, které mohou být poskytovány u zákazníka nebo mimo jeho prostory.

Globální podpora u zákazníka

Zejména podniky s mezinárodní činností potřebují řešení služeb, která zajistí maximální kvalitu po celém světě. Takové služby zajišťuje program GPMO (Global Program Management Office) společnosti Fujitsu. Toto globální realizační centrum podporuje váš provoz prostřednictvím služeb správy a doručování v terénu ve více než 180 zemích na celém světě. Navíc disponuje možností rychle zvětšit místní týmy zodpovědné za poskytování služeb. Konzistentní správa služeb je poskytována nepřetržitě prostřednictvím sítě tří center společnosti Fujitsu v Severní a Jižní Americe, Asii a tichomořské oblasti a Evropě. Globální systém podpory IT u zákazníka poskytuje zásahy v konkrétních zemích, ve kterých je realizují místní techničtí pracovníci v terénu.

Správa a řízení globálního poskytování služeb jsou ve všech fázích životního cyklu kontraktu v souladu s konzistentními procesy a správou poskytování. Program GPMO, který při následném provozu služeb využívá vizuální hlášení v reálném čase, rozesílá požadavky na zajištění podpory a proaktivně se jimi zabývá, aby zajistil, že techničtí pracovníci v terénu podniknou odpovídající kroky, které vyřeší problémy koncových uživatelů v souladu s odsouhlasenou servisní smlouvou (SLA). Lokálně jsou služby zajišťovány vlastními technickými pracovníky společnosti Fujitsu ve spolupráci s naší sítí kvalifikovaných partnerů.

Mezi hlavní výhody pro firmy zákazníků patří:

 • Zvýšené povědomí a přehled o správě služeb v terénu na základě našich globálních ovládacích panelů a hlášení
 • Ekonomické řešení, které neobětuje kvalitu, zabezpečení, odolnost ani důvěrnost firemních informací

Proč si vybrat společnost Fujitsu?

 • Výrazně jsme investovali do technologií, nástrojů, procesů a dovedností potřebných k poskytování technických služeb a služeb údržby na světové úrovni, které jsou spravovány globálním týmem služeb s využitím principu předávání práce mezi časovými zónami „follow-the-sun“.
 •  Máte jistotu globálního zajištění služeb a hlášení.
 • Rozsah služeb můžeme přizpůsobit, abychom vyhověli měnícím se požadavkům vaší společnosti.
 • Misí programu GPMO (Global Program Management Office) je poskytovat konzistentní technické služby a služby údržby, které splní požadavky určené zákazníkem v servisní smlouvě (SLA) – kdekoli na světě.
 • Spolehlivá komplexní integrace služeb znamená vyšší spokojenost zákazníků a nižší náklady.