GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Zlepšete pracovní postupy, zvyšte produktivitu

Služby spravované infrastruktury

Zlepšete pracovní postupy, zvyšte produktivitu

Je vaše infrastruktura IT dostatečně pružná pro potřeby vašeho podniku? Nevěnujete příliš mnoho času řešení problémů místo plánování do budoucna?
Služby spravované infrastruktury společnosti Fujitsu snižují náklady a zvyšují výkonnost prostřednictvím technologických inovací a zaměření na návrh vysoce kvalitních služeb.
Sami si můžete vybrat, zda chcete, aby odborníci ze společnosti Fujitsu pouze podporovali správu vašeho prostředí IT, nebo zda chcete odpovědnost za vaše IT zcela nebo částečně delegovat na společnost Fujitsu. Společnost Fujitsu má zkušenosti s poskytováním služeb koncovým uživatelům a správou prostředí datových center po celém světě a díky výhodám služeb přizpůsobených vašim požadavkům, které jsou založeny na standardizovaných modulech služeb, je schopna reagovat na individuální potřeby vašeho podniku.
Společnost Fujitsu nabízí pomoc ve všech fázích životního cyklu IT – od analýzy a návrhu koncepce po implementaci a následnou správu a podporu.

Proč si pro služby spravované infrastruktury vybrat společnost Fujitsu?

  • Globální dosah společnosti Fujitsu nám umožňuje poskytovat služby IT po celém světě. Další výhodou je opora v jedné z největších celosvětových infrastruktur IT.
  • Realizační centra po celém světě zajišťují podporu pro naše zákazníky ve více než 41 jazycích a jsou přítomna v 70 zemích.
  • Spravujeme infrastrukturu zákazníků po celém světě a poskytujeme jistotu, že se společností Fujitsu bude u provozu jejich IT dbáno na zajištění konzistence a zabezpečení kvality služeb na požadované úrovni bez ohledu na to, kde se nacházejí.
  • Naše procesy realizace jsou v souladu s knihovnou ITIL. Naše celosvětová datová centra jsou navržena a provozována podle standardů organizace Uptime Institute (většinou podle vrstvy III (Tier III)). Zabezpečený provoz odpovídá standardu ISO 27001 a mnoha národním standardům.
  • Historie společnosti Fujitsu a celosvětová partnerství zaručují, že i v budoucnu budeme poskytovat špičkové inovativní služby, které podpoří realizaci jedinečných a komplexních úkolů IT ve vaší organizaci.

Data Center Services

Many IT organizations face a number of data center challenges: to deliver the right IT service levels to users, provide IT infrastructure quickly to support new business initiatives, reduce operational costs, lower environmental impact and ensure IT compliance with legislation and regulations. These objectives can be hard to achieve without specialist assistance.

Služby koncovým uživatelům End User Services

Aby byli vaši zaměstnanci stále vysoce produktivní, potřebují technologie, které spolehlivě fungují při práci kdekoliv a kdykoliv. Služby koncovým uživatelům společnosti Fujitsu zajišťují, že mají vaši uživatelé vždy k dispozici spolehlivé a pružné pracovní IT prostředí. Zahrnují poskytování zařízení určených pro koncové uživatele (počítačů, notebooků, tabletů a chytrých telefonů), jejich správu, zajištění jejich vyřazení, e-mailové platformy, platformy pro spolupráci a tiskové služby.

FUJITSU Cloud Infrastructure as a Service Service Desk

Fujitsu offers a choice of IaaS platforms: from trusted public cloud, local cloud to private cloud.

Spravovaná údržba Managed Maintenance

V heterogenních a často velmi složitých mezinárodně distribuovaných prostředích je třeba, aby byli poskytovatelé hardwarových a softwarových služeb přesně koordinováni. Spravovaná údržba společnosti Fujitsu tento požadavek splňuje.

Středisko služeb Service Desk

Outsourcing střediska služeb prostřednictvím společnosti Fujitsu bude mít pozitivní a dalekosáhlý vliv na spokojenost uživatelů a produktivitu zaměstnanců. Pracovníci našich středisek služeb se snaží poskytovat bezchybné služby, aby byli uživatelé maximálně spokojeni. Jsou motivováni nejen k řešení potíží, ale také ke zjišťování jejich hlavních příčin. To umožňuje předcházet opakovaným problémům a zároveň eliminovat zbytečné zdržování uživatelů.