GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Služba Managed Mobile

Služba Managed Infrastructure Managed Mobile společnosti Fujitsu vám pomůže zvládnout narůstající složitost prostředí nestandardních, geograficky rozptýlených mobilních infrastruktur a současně zajistit zabezpečení vašich firemních dat a ochranu soukromí. Managed Mobile je modulární služba pro velké podniky založená na cloudu určená pro správu, zabezpečení a podpory mobilních zařízení a podporu mobilních uživatelů. Společnost Fujitsu byla společností Gartner, Inc. označena za vizionáře ve zprávě Gartner Magic Quadrant for Managed Mobility, kterou sestavil Eric Goodness a kol., 24. července 2014.

Mobility is changing the way we live and work - statistics from our White Book
(Další podrobnosti jsou k dispozici v naší Bílé knize pro přechod na mobilní podnik (783 KB))

Výzvy

Organizace musí reagovat na požadavky své pracovní síly, aby mohli zaměstnanci provádět své úkoly efektivněji. Musí také fungovat v rámci sady podnikových standardů. V minulosti organizace reagovaly na výzvy kladené správou osobních počítačů prostřednictvím standardizace – jedním typem, se kterým se museli spokojit všichni. Nyní ale registrujeme hrozby na mnoha frontách: chytré telefony a tablety, sociální sítě, prodejny aplikací využívající model SaaS a touha mnoha zaměstnanců pracovat odkudkoli. Společnosti potřebují řešení mobility, které při zajištění ochrany dat udrží tempo s neustále složitějšími a stále méně standardizovanými prostředími.

Služba Managed Mobile

V podnicích, které chtějí uvolnit potenciál své produktivity, umožňuje služba Fujitsu Managed Mobile IT manažerům implementovat svou vlastní mobilní strategii, plně přejít do mobilního prostředí i s citlivými firemními aplikacemi a přijmout iniciativu BYOD (Přineste si vlastní zařízení). Informace jsou dostupné bez ohledu na to, kdy a kde jsou získány, a zároveň je zajištěna ochrana podnikového řízení. Jde o vysoce škálovatelné řešení podnikové třídy v rámci spravovaných služeb Fujitsu, které zajišťují kvalitní poskytování služeb včetně nejlepší správy cloudových systémů na trhu a nepřetržité podpory koncových uživatelů. 

Správa životního cyklu Mobile device in use

Společnost Fujitsu vám dává naprostou kontrolu nad různorodou a geograficky rozptýlenou mobilní infrastrukturou a standardizuje a usnadňuje správu všech hlavních platforem zařízení. Podívejte se, jak služba Managed Mobile podporuje celý životní cyklus vaší mobilní infrastruktury.

Součásti služby Managed Mobile Mobile device in use

Cloudová služba Fujitsu Managed Mobile umožňuje zákazníkům nasadit, spravovat a zabezpečit mobilní zařízení, bezpečně poskytovat mobilní aplikace a data, zajistit zásady zabezpečení založené na rolích a poskytovat podporu pro koncové uživatele. Seznamte se se součástmi služby Managed Mobile.

Případy použití Mobile device in healthcare industry

Služba Fujitsu Managed Mobile pomáhá firmám naplno využít mobilní revoluce a vypořádat se s nástrahami spolupráce, podnikových aplikací, automatizace, orientace na spotřebitele a různých možností připojení. Podívejte se, jak může služba Managed Mobile vyřešit výzvy související s použitím mobilních zařízení v různých prostředích.

Úspěšná použití služby Managed Mobile Man and woman using mobile device

Společnost Fujitsu se dlouhodobě zaměřuje na špičkový uživatelský dojem a díky promyšlené standardizaci poskytuje zákazníkům flexibilitu potřebnou k vytvoření mobilního řešení dokonale přizpůsobeného různorodým potřebám uživatelů. Podívejte se, jak zákazníci využili výhod poskytovaných službou Managed Mobile.

Proč si vybrat společnost Fujitsu

Se službou Managed Mobile může váš tým IT vyhovět požadavkům na soulad se standardy a možnosti řízení s vědomím, že na všechna mobilní zařízení nepřetržitě dohlíží specializovaný tým a že je lze plně integrovat do stávající struktury IT služeb. Uživatelům tato služba poskytuje flexibilitu při práci i ve volném čase.

  • Vaše obchodní výhody vycházející z vyšší spokojenosti zaměstnanců, vyšší produktivity, větší schopnosti reagovat a zvýšení celkové úrovně efektivity.
  • Vaše mobilní komunikace bude bezpečná díky architektuře zabezpečení Fujitsu, která pracuje na úrovni zařízení, aplikací i sítě. 
  • Nabízíme kompletní a kompaktní globální služby našeho důvěryhodného, ověřeného cloudu. 
  • Máte jistotu nepřetržitého globálního pokrytí zajišťovaného naším střediskem služeb. 
  • Služba Managed Mobile pomáhá zvýšit úroveň služeb o více než 75 % a zajistit soulad se standardy. 
  • Můžete snížit celkové náklady vlastnictví mobilních zařízení až o 25 %. 
  • Můžete si vybrat moduly služeb podle svých konkrétních potřeb – v rozmezí od 50 do 50 000 nebo více zařízení. 
  • Jedna smlouva, jeden kontakt a jedno rozhraní vám usnadní život. 
  • Díky měsíčnímu účtování podle počtu zařízení dosáhnete naprosté transparentnosti.