GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost Fujitsu a vaše osobní údaje

Společnost Fujitsu se jako jeden z předních dodavatelů informačních technologií a produktů zavázala co nejúčinněji chránit osobní údaje svých zákazníků, partnerů, dodavatelů a návštěvníků svých webů a používat nejmodernější technologie, aby zajistila neustálé zlepšování nabízených služeb.

Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které umožňují nebo usnadňují identifikaci jednotlivce. Společnost Fujitsu prohlašuje a zaručuje přesné dodržení zákonů o ochraně osobních údajů a dalších příslušných zákonů.

Veřejné webové stránky společnosti Fujitsu jsou přístupné na internetu bez zadávání jakýchkoli osobních údajů. V některých případech však potřebujeme my nebo naši partneři získat určité informace, abychom vám mohli poskytovat odpovídající a úplné služby. V takových případech vás požádáme o registraci.

Pokud budete chtít tyto údaje poskytnout (například jméno, adresu, e-mailovou adresu), před jejich odesláním budete informováni, jak budou údaje použity. Můžete si také vyžádat náš veřejný seznam technických postupů nebo ho zobrazit online. Během registrace získáme váš souhlas ke shromažďování, ukládání, zpracování a přenosu osobních údajů třetím stranám.

Společnost Fujitsu a použití dat k určitému účelu

Obecně budeme používat osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (například při registraci na některém z našich webů, při telefonické komunikaci s odborným servisem a při jiných činnostech za předpokladu, že nám to povolíte), nebo vaše údaje získané zákonným způsobem pro využití ke konkrétnímu účelu, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, poskytnout vám nabídky nebo informace, zpracovat vaše objednávky u společnosti Fujitsu nebo splnit naše závazky související s poskytováním služeb a provést servisní úkony. V rámci stávajícího vztahu se zákazníkem je také možné

• shromažďovat, ukládat, zpracovávat a předávat osobní údaje společnostem naší celosvětové skupiny, pobočkám a přidruženým společnostem jako součást dříve zmíněných činností,
• předávat osobní údaje třetím stranám (subdodavatelům společnosti Fujitsu) jako součást poskytování služeb (služba nebo její poskytnutí),
• používat osobní údaje, které nám předáte, pro naše potřeby nebo pro potřeby třetích stran naším jménem jako součást výše uvedených činností (zejména marketing a průzkumy veřejného mínění).
• V každém případě budeme akceptovat vaše osobní prohlášení záměru, pokud si nepřejete nám poskytnout osobní údaje za účelem udržování vztahu se zákazníky (zejména pro účely průzkumů veřejného mínění).

Společnost Fujitsu vaše osobní údaje neprodá žádné třetí straně ani je nepoužije jiným způsobem s výjimkou společností skupiny, poboček, přidružených společností a partnerů za účelem poskytování služeb.

Veškeré shromážděné či uložené osobní údaje nebo osobní údaje poskytnuté společností Fujitsu budou použity výhradně k účelům, které vám budou předem oznámeny. Výjimky z tohoto pravidla zahrnují případy, kdy shromažďování, ukládání a zpracování probíhá za účelem:

• ochrany právních nároků,
• ochrany před soudními spory,
• přípravy, vyjednávání a uskutečnění obchodních transakcí,
• zpracování nařízení úřadu nebo soudu nebo vlivem legislativních opatření,
• nebo v případě, že je účel přímo spojen s přiřazeným účelem, který vám byl dříve oznámen.

Společnost Fujitsu bude vaše osobní údaje ukládat po dobu,

• která může být vyžadována za účelem splnění závazků a poskytnutí služeb ve smluvním rámci,
• která může být vyžadována za účelem dodržení zákonných období archivace,
• která může být vyžadována v souvislosti s odpovědností za produkty,
• která může být vyžadována za účelem urovnání sporů a vymáhání smluv, které byly ujednány,
• kdy je váš účet u společnosti Fujitsu aktivní a nepožádali jste o jeho odstranění ani jste neodvolali svolení společnosti Fujitsu k používání účtu.

Společnost Fujitsu a zabezpečení a kvalita údajů

Naším cílem je chránit kvalitu a integritu vašich osobních údajů. Přijali jsme proto odpovídající technická a organizační opatření. Nabízíme například možnost šifrování e-mailů nebo osobních údajů odeslaných našim webům. Společnost Fujitsu vyvine maximální úsilí v ekonomicky rozumné míře, aby veškeré požadované opravy vašich údajů byly zaneseny co nejrychleji. Vaše podpora v tomto procesu je nedocenitelná. Velmi nám pomůže, když se v případě požadavku na zanesení změny ujistíte, zda byl oznámen.

Společnost Fujitsu a používané technologie (soubory cookie, webová signalizace)

Shromažďujeme informace o návštěvnících našich internetových stránek za účelem dalšího zlepšování našich služeb a našich online nabídek. Díky tomu dokáže společnost Fujitsu lépe splňovat požadavky zákazníků. Tuto činnost provádíme zcela anonymním způsobem, aby byla znemožněna jakákoliv identifikace jednotlivců.

Při shromažďování těchto anonymních informací používáme také takzvané soubory cookie. Soubory cookie jsou datové soubory ukládané webovým prohlížečem. Soubory cookie nám pomáhají nabídnout vám speciálně přizpůsobené nabídky. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Společnost Fujitsu za takové jednání nepřijímá žádnou odpovědnost.

Google Analytics (služba pro analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“), nezávislé společnosti provádějící měření dat o návštěvnících internetových stránek a jejich analýzu), používá soubory cookie a programy, které jsou součástí webů, a naším jménem shromažďuje neosobní údaje, které se týkají návštěvníků našich webů. Soubory cookie i vložené programy nám poskytují pouze neosobní statistické informace o návštěvách na našich webech, o době trvání zobrazení jednotlivých stránek, o cestách, kterými uživatelé weby procházeli, údaje o nastavení obrazovky návštěvníků a jiné obecné údaje. Společnost Fujitsu používá tento typ informací, které mají zejména statistickou povahu, k vylepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

Informace o používání webu (včetně IP adresy) generované společností Google pomocí souborů cookie budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace k hodnocení používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webech pro provozovatele webových stránek a poskytování jiných služeb vztahujících se k činnosti na webech a používání internetu.

Společnost Google může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a to v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo když tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidruží vaši IP adresu k jiným datům uchovávaným ve společnosti Google. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Společnost Fujitsu za takové jednání nenese žádnou odpovědnost.

Společnost Fujitsu a použití a získávání informací souvisejících s prostředími sociálních sítí

Společnost Fujitsu používá prostředí sociálních sítí, jako jsou například služby Xing, Twitter, Facebook, LinkedIn a Google+, za účelem používání a získávání informací. Wiki a blogy provozované přímo společností Fujitsu podléhají předpisům o ochraně osobních údajů a bezpečnostním předpisům společnosti Fujitsu.

Tyto moduly plug-in jiných platforem je možné poznat podle loga a příslušné stylizace textu dané platformy. Pokud některý z těchto modulů plug-in použijete k výběru některého z našich webů, může vytvořit přímé propojení mezi prohlížečem, který používáte, a příslušnými weby dané sociální sítě.

Protože tento přenos vždy probíhá mezi prohlížečem a danou sítí, nemá společnost Fujitsu přístup k odesílaným datům ani žádné informace o nich. Je to obvyklé v situaci, kdy vyberete příslušný web a zajímáte se o produkt nebo přenos informací o společnosti Fujitsu.

Pokud jste byli současně přihlášeni k některé z těchto platforem nebo se později přihlásíte k dané sociální síti, moduly plug-in budou moci automaticky přidružit informace k vašemu účtu. Z toho důvodu budou tyto informace přiřazeny k jednotlivci. Stejný postup se týká také použití modulů plug-in (například tlačítka To se mi líbí) nebo přidávání komentářů.

Pokud kliknutím aktivujete například tlačítko, které vyjadřuje souhlas (například tlačítko To se mi líbí ve službě Facebook®), nebo přidáte komentáře, mohou být v závislosti na provozovateli sociální sítě obecně přenesena například následující data:

– IP adresa
– Informace o prohlížeči a operačním systému
– Rozlišení obrazovky
– Nainstalované moduly plug-in prohlížeče, jako je například Adobe Flash Player
– Předchozí navštívená adresa, pokud jste na aktuální stránku přešli prostřednictvím odkazu (odkazující server)
– Adresa URL aktuální stránky

Společnost Fujitsu nemá kontrolu nad těmito daty v příslušných sociálních sítích.
Pokud přímo vy využíváte některou z výše uvedených sociálních sítí a zpřístupníte obsah účastníkům v těchto sítích nebo platformách, pak obsah, který zahrnuje například obrázky, informace, kontaktní informace, váš osobní názor a jiné typy osobních údajů, není předmětem tohoto prohlášení společnosti Fujitsu. Pro veškerý takový obsah platí podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů odpovídajících provozovatelů.

V souvislosti s vašimi osobními údaji uvádíme možné provozovatele těchto typů modulů plug-in, které využívá společnost Fujitsu, a jejich prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Seznamte se se svými osobními právy a povinnostmi a také s právy a povinnostmi odpovídajících platforem sociálních sítí. Zde je seznam platforem (modulů plug-in) používaných společností Fujitsu.

 

Sociální síť

Vyberte

Zásady ochrany osobních údajů

Twitter

https://twitter.com/

Zásady ochrany osobních údajů služby Twitter

Xing

www.xing.com

Zásady ochrany osobních údajů služby Xing

Google

http://www.google.com

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google

YouTube

www.youtube.com

Zásady ochrany osobních údajů služby YouTube

LinkedIn

http://www.linkedin.com/

Zásady ochrany osobních údajů služby LinkedIn

Facebook

http://www.facebook.com

Zásady ochrany osobních údajů služby Facebook

Pinterest

http://pinterest.com/

Zásady ochrany osobních údajů služby Pinterest

Slideshare

www.slideshare.net

Zásady ochrany osobních údajů služby Slideshare

Fujitsu

Blog nebo wiki

Zásady ochrany osobních údajů společnosti FujitsuVeškerý obsah, který publikujete v prostředích těchto sociálních sítí, je veřejně přístupný v rámci společnosti Fujitsu a také mimo společnost Fujitsu.

Při získávání informací (dolování dat a profilování) bude společnost Fujitsu pravidelně analyzovat prostředí sociálních sítí za účelem získání informací pro marketingové účely na základě existujících kontaktů kvůli vylepšení dat a nových kontaktů kvůli získání dat. Tato činnost probíhá automaticky. Tímto způsobem může společnost Fujitsu získávat osobní údaje nebo informace z veřejně přístupných zdrojů, pro které již z minulosti existuje souhlas nebo pro které nebyl z vaší strany udělen přímý souhlas ke shromažďování a ukládání dat.

Společnost Fujitsu bere ochranu osobních údajů a osobní práva vážně, bude vás v takových případech před použitím takových údajů nebo informací informovat o původu a kategorii shromažďovaných dat a požádá o váš souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním. Souhlas, který jste udělili společnosti Fujitsu, můžete kdykoli bez udání důvodu odvolat.

Společnost Fujitsu a technologie ochrany údajů

Nové technologie nabízejí uživatelům větší možnost kontroly nad osobními údaji. Společnost Fujitsu vyvíjí maximální úsilí, aby poskytla vhodné možnosti ochrany všude tam, kde to charakter uchovávaných údajů vyžaduje.

Společnost Fujitsu a zabezpečení

Společnost Fujitsu provádí technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před náhodnými a nezákonnými změnami, odstraněním, ztrátou a také před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

Společnost Fujitsu a její partneři a dodavatelé

Společnost Fujitsu zpřístupňuje internetové platformy svým partnerům a dodavatelům. Tyto weby je možné používat pouze po předchozí registraci. Osobní údaje a informace, které společnost Fujitsu získává v souvislosti s registrací, jsou shromažďovány, ukládány a zpracovávány společností Fujitsu za účelem udržování a obecného rozvoje obchodních vztahů.  Výměna informací s partnery a dodavateli probíhá vždy na základě dohodnutých smluv a dohod o utajení mezi společností Fujitsu, partnery a dodavateli.

Společnost Fujitsu a bezpečnost dětí

Weby společnosti Fujitsu neobsahují téměř žádný obsah zaměřený přímo na děti. Bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků by nám děti neměly odesílat žádné osobní údaje. Z tohoto důvodu doporučujeme všem rodičům a opatrovníkům, aby své děti poučili o bezpečném a zodpovědném používání internetu a webových stránek.Naší zodpovědností je dodržovat všechny odpovídající zákony a předpisy.Jakákoli jejich porušení, která budou odhalena, budou společností Fujitsu prošetřena a budou z nich vyvozeny zákonné důsledky.

Společnost Fujitsu a kontrola vývozu

Fujitsu je celosvětově aktivní společnost a zapojuje se do mezinárodního obchodu, v jehož rámci dodává své produkty do Německa, Evropské unie i mimo Evropskou unii. V rámci systému obecných obchodních transakcí jsme zavázáni provádět kontrolu vývozu s ohledem na produkty, země, příjemce a koncové použití.

Tento postup je založen na předpisech pro kontrolu vývozu Spolkové republiky Německo, Evropské unie, Spojených států amerických a částečně také na přepisech japonských orgánů pro vývoz. Pro účely těchto předpisů o ochraně osobních údajů bereme v úvahu pouze ověřování soukromých příjemců (společnosti, organizace a osoby) v odpovídajících a všeobecně dostupných seznamech sankcí Spolkové republiky Německo, Evropské unie, Spojených států amerických a Japonska.

Během tohoto ověřování společnost Fujitsu pravidelně porovnává dodávky a osobní údaje (adresa a osobní údaje) s daty v těchto seznamech sankcí. Společnost Fujitsu není zodpovědná za obsah těchto seznamů sankcí.
V závislosti na výsledcích těchto kontrol je společnost Fujitsu zavázána přijmout přiměřená opatření v souvislosti s předpisy o kontrole vývozu, které jsou stanoveny Spolkovou republikou Německo, Evropskou unií, Spojenými státy americkými a Japonskem.

Společnost Fujitsu a práva na licencování a ochranné známky a autorská práva

Společnost Fujitsu dbá na vlastní práva na licencování a ochranné známky a na autorská práva, registrované ochranné známky, patenty a vlastnictví a také na práva zákazníků, dodavatelů, partnerů i případných neznámých třetích stran.

Společnost Fujitsu si vyhrazuje právo použít osobní údaje k vyjádření a prosazování výše zmíněných práv v případě jejich porušení nebo pouhého důvodu k předpokladu, že došlo k porušení, které by postupně potvrdilo, že došlo ke skutečnému porušení práv nebo vlastnictví společnosti Fujitsu nebo jejích zákazníků, dodavatelů, partnerů i případných neznámých třetích stran.

Společnost Fujitsu si také vyhrazuje právo v takovém případě odhalit osobní údaje, pokud je to požadováno v rámci oficiální žádosti o informace, zahájení soudních procesů a pro zajištění souladu s právními procesy nebo rozsudkem či žalobou na základě vysvětlujících poznámek na webu společnosti Fujitsu. Viz také Podmínky použití společnosti Fujitsu.

Právní ujednání:

Žádná odpovědnost za obsah

Internetové stránky společnosti Fujitsu příležitostně obsahují hypertextové odkazy nebo soubory cookie jiných webů nebo informace a nabídky třetích stran. Společnost Fujitsu se snaží tyto weby nebo informace a nabídky zprostředkované pomocí hypertextových odkazů a souborů cookie pečlivě vybírat. Společnost Fujitsu však nemůže zajistit, že třetí strana dodrží srovnatelné aspekty ochrany osobních údajů a zabezpečení nebo právní požadavky na stejné úrovni jako společnost Fujitsu. Společnost Fujitsu nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto weby ani informace a nabídky, které obsahují.

Žádné poradenství

Informace na webech společnosti Fujitsu nezastupují individuální poradenství. Se žádostí o poradenství se obraťte osobně nebo telefonicky na naše pracovníky.

Používání internetových stránek

Obsah a rozvržení webů společnosti Fujitsu jsou chráněným duševním vlastnictvím. Reprodukce obsahu v jakékoli formě vyžaduje výslovný písemný souhlas společnosti Fujitsu.

Otázky související se zásadami ochrany osobních údajů

Technické možnosti internetu se neustále vyvíjejí. Všechny změny naší strategie zabezpečení a ochrany osobních údajů budou včas zveřejňovány na této stránce.
Pokud máte k těmto vysvětlujícím poznámkám dotazy či návrhy, obraťte se na referenta společnosti Fujitsu pro ochranu dat nebo použijte kontaktní formulář pro osobní údaje, který je poskytnut zde.

Prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře nám můžete položit jakékoli dotazy či sdělit jakékoli podrobnosti, ať už jde o součást informací o vašich osobních údajích ve společnosti Fujitsu nebo o žádost o opravu, zablokování a odstranění osobních údajů či vaši námitku k jejich používání. Také se můžete kdykoli obrátit přímo na našeho referenta pro ochranu dat.

Související shromažďování, ukládání a zpracování vašich osobních údajů v kontaktním formuláři nebo našich poštovních systémech je prováděno výhradně v reakci na vaši žádost o informace, vaše otázky související s ochranou osobních údajů nebo vaše žádosti o opravu, blokování, odstranění či vznesení námitky. V této souvislosti jsou vaše údaje zpracovávány výhradně společností Fujitsu.

Veškerá zrušení odběrů zpravodajů a dalších informačních skupin byste měli provádět nejprve prostřednictvím odpovídající možnosti zrušení odběru ve zpravodaji nebo informační skupině. Tento kontaktní formulář používejte, pouze pokud zpracování vaší žádosti nebude možné provést prostřednictvím výše uvedených kanálů.

Berte prosím na vědomí, že prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře jsou přijímány, zpracovávány a zodpovězeny pouze otázky týkající se ochrany osobních údajů a jejich porozumění v souvislosti s tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů.

Nebudou zodpovězeny žádné otázky týkající se produktů či služeb společnosti Fujitsu. K tomuto účelu využijte jiné zdroje informací
určené pro produkty a služby poskytované společností Fujitsu.

Platnost tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů začne platit v okamžiku publikování na webu společnosti Fujitsu. Všechny předchozí publikované verze jsou v okamžiku publikování neplatné.