GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

SecDocs – Digitální dlouhodobá archivace

SecDocs – Digitální dlouhodobá archivace

SecDocs je podnikové řešení od společnosti Fujitsu pro dlouhodobé uchovávání a právně zabezpečenou archivaci elektronických dokumentů. Spojuje spolehlivý proces archivace velkého množství dokumentů s vytvářením a uchováváním průkazných hodnot. Jedná se o flexibilní, ekonomické a užitečné řešení pro různá odvětví. Middleware SecDocs zahrnuje komponenty pro elektronické podpisy a identity OpenLimit SignCubes AG partnerů společnosti Fujitsu a má bezpečnostní certifikaci ISO/IEC 15408 (Common Criteria EAL4+) založenou na bezpečnostním profilu ArchiSafe (PTB/BSI).

POŽADAVEK

Ze zákonných důvodů musí úřady a společnosti archivovat velká množství dokumentů a zachovávat jejich průkazné hodnoty po dobu mnoha let. Tuto funkci doposud plnily papírové archivy. Ačkoli víme, že elektronická archivace je mnohem ekonomičtější, nutnost prokázat integritu a pravost dokumentu často brání zrušení papírových archivů.
Opatření elektronické ochrany musí být spolehlivá a snadno integrovatelná do stávajících struktur. V ideálním případě by neměla vyžadovat specifickou znalost použitých technologií.

ŘEŠENÍ

Middleware pro archivaci SecDocs uchovává dokumenty standardizovaným způsobem v systémech úložišť dat a zachovává jejich průkazné hodnoty podle standardu LTANS/ERS (IETF RFC-4998) během jakékoli doby uchování vázané na data. Tím je zajištěno, že lze položky po dlouhou dobu číst a migrovat. Jsou-li za pomoci řešení SecDocs archivovány dokumenty opatřené elektronickým podpisem, systém automaticky a spolehlivě provede ověření digitálních podpisů.

VÝHODY

Řešení SecDocs výrazně snižuje náklady na archivaci.
Umožňuje zrušení papírových archivů, protože zákazníci mohou prokázat integritu a pravost digitálních dokumentů – nezávisle na médiu pro ukládání dat a umístění dat.
Řešení SecDocs využívá standardní architekturu a rozhraní a podporuje moderní podnikové procesy s vysokou interoperabilitou a flexibilitou.