GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

ETERNUS SF – Flexibilní správa dat

Tato komplexní a flexibilní správa dat pro systémy úložišť ETERNUS DX nabízí pohodlné, konzistentní a výkonné nástroje s funkcemi podnikové třídy dokonce i pro základní třídu.


Inovativní a pokročilé funkce zvyšují efektivitu provozu a pomáhají implementovat odpovídající úrovně služeb. Software pro správu úložiště ETERNUS SF, který doplňuje integrovanou správu hardwarových úložišť ETERNUS DX, slouží k podpoře veškerého každodenního provozu v rámci celé infrastruktury úložiště. Vestavěná správa úložišť ETERNUS DX v kombinaci se softwarem ETERNUS SF slouží jako překlenovací základna pro velmi efektivní řešení flexibilní správy dat.


Nabízí stejné možnosti použití pro všechny provozní postupy v rámci řady ETERNUS DX, od systémů základní úrovně po špičkové modely.

Funkce a výhody

Hlavní funkceVýhody
Správa konfigurace a korelace
 • Detekce zařízení, uspořádání do logických skupin (zoning) a správa přístupových cest
 • Vizualizace celé infrastruktury SAN – systémy úložišť, přepínače a servery včetně virtuálních strojů
 • Instalace hlavních funkcí s podporou průvodce.
 • Prostřednictvím centralizovaného řízení a jednotných nástrojů správy snižuje provozní náklady.
 • Snižuje pracovní vytížení a nároky na školení správců.
Správa poruch
 • Trvalé monitorování a kontrolování stavu celé infrastruktury
 • Místní nebo vzdálené nasazení upozornění na chybové události
 • Umožňuje preventivní opatření proti poruchám.
 • Zkracuje čas potřebný na zjištění poruchy a problému a odstranění chyby.
Správa výkonu
 • Monitorování výkonu zařízení úložišť a infrastruktury SAN
 • Nastavení prahových úrovní a zásad upozorňování
 • Automatická správa funkcí kvality služeb (QoS) podle požadavků na výkon
 • Významně vylepšuje přístup k datům aplikací, dostupnost a výkon.
 • Pomáhá předcházet přetížení, identifikovat ho a eliminovat.
 • Zvyšuje kvalitu služeb.
Správa automatického ukládání dat do více vrstev (AST)
 • Nastavení profilů, zásad a fondů vrstev pro automatický přesun dat
 • Snižuje pořizovací náklady při zvýšení I/O výkonu.
 • Snižuje celkové náklady na vlastnictví, spotřebu energie a rozměry systému.
Správa zálohování a obnovy
 • Komplexní funkce pro místní a vzdálenou replikaci
 • Nepřetržité zálohování všech důležitých databázových systémů
 • Podpora zálohování pro virtualizovaná serverová prostředí
 • Replikace a zálohování přizpůsobené požadavkům společnosti
 • Uvolnění serverových prostředků pro důležité úkoly
Správa obnovy po havárii
 • Instalace a správa synchronní a asynchronní replikace založené na polích
 • Automatizované převzetí služeb při selhání ve virtualizovaných serverových prostředích
 • Předchází ztrátě zásadních informací a dat
 • Za všech okolností zajišťuje nepřetržitý provoz, služby a produkci.
Správa nepřetržitého provozu
 • Transparentní převzetí služeb při selhání mezi systémy úložišť
 • Automatické a ruční převzetí služeb při selhání
 • Nepřetržitá dostupnost aplikací
 • Snadné použití a cenově dostupné zajištění nepřetržitého provozu
Správa spotřeby energie
 • Monitorování teploty a spotřeby energie
 • Nastavení prahových úrovní a zásad pro vypínání disků
 • Snižuje náklady na energii a chlazení.

Technické podrobnosti

Podporovaná zařízení

ETERNUS SF Storage Cruiser
Systémy diskových úložišť datETERNUS DX60 S3, DX100 S3, DX200 S3, DX500 S3, DX600 S3
ETERNUS DX60/DX60 S2, DX80/DX80 S2, DX90/DX90 S2
ETERNUS DX410/DX410 S2, DX440/DX440 S2
ETERNUS DX8400, DX8700/DX8700 S2
Řada NetApp FAS, řada V
Pole využívající paměti flashETERNUS DX200F
Páskové knihovnyETERNUS LT20/LT20 S2, LT40/LT40 S2, LT60/LT60 S2
ETERNUS LT200, LT210, LT220, LT230, LT250, LT270, LT270 S2, LT260
Zařízení pro ochranu datETERNUS CS800, CS800 S2, CS800 S3, CS800 S4, CS800 S5, CS2000
Přepínače Fibre ChannelBrocade 12000, 24000, 48000
Brocade 8000, 7800, 7500, 6730, 6710, 6510, 6505, 5000, 5100, 5300, 5450
Brocade 4016, 4016 4D, 4100, 4900
Brocade 3250, 3850, 3014, 3200, 3800k, 3900
Brocade 200E, 300
Brocade DCX 8510, Brocade DCX-4S
Brocade AP7420
PRIMERGY Fibre Channel Switch Blade
PRIMERGY BX600 Fibre Channel Switch Blade
PRIMERGY Fibre Channel Switch Blade
S26361-F3144-E1/L1, S26361-F3144-E2/L2, S26361-F3144-E4
S26361-F3144-E6, S26361-F3144-E14, S26361-F3144-E16
S26361-K1305-V14, S26361-K1305-V26, S26361-K1305-V126

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager
Systémy diskových úložišť datETERNUS DX60 S3, DX100 S3, DX200 S3, DX500 S3, DX600 S3
ETERNUS DX60/DX60 S2, DX80/DX80 S2, DX90/DX90 S2
ETERNUS DX410/DX410 S2, DX440/DX440 S2
ETERNUS DX8400, DX8700/DX8700 S2
Pole využívající paměti flashETERNUS DX200F

ETERNUS SF Express
Systémy diskových úložišť datETERNUS DX60 S3, DX100 S3, DX200 S3
ETERNUS DX60/DX60 S2, DX80/DX80 S2, DX90/DX90 S2
Pole využívající paměti flashETERNUS DX200F

Parametry instalace

Platformy správceMicrosoft Windows Server 2012, 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2
Solaris 11 (11/11 nebo novější), Solaris 10 (kromě softwaru ETERNUS SF Express)
Red Hat Enterprise Linux 7
Red Hat Enterprise Linux 6
Red Hat Enterprise Linux 5
VMware® vSphere 5/5.1/5.5
VMware® vSphere 4/4.1
Windows Server 2012 Hyper-V
Windows Server 2012 R2 Hyper-V
Hyper-V 2.0
Agentní platformyMicrosoft Windows Server 2012, 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2
Microsoft Windows Server 2003, 2003 R2
Solaris 11 (11/11 nebo novější), Solaris 10
Red Hat Enterprise Linux 7
Red Hat Enterprise Linux 6
Red Hat Enterprise Linux 5
Red Hat Enterprise Linux AS verze 4
Red Hat Enterprise Linux ES verze 4
SUSE Linux Enterprise Server 11
HP-UX 11i verze 3, HP-UX 11i verze 3 (IPF)
HP-UX 11i verze 2, HP-UX 11i verze 2 (IPF)
HP-UX 11i verze 1
AIX 7.1/6.1
VMware® vSphere 5/5.1/5.5
VMware® vSphere 4/4.1
Windows Server 2012 Hyper-V
Windows Server 2012 R2 Hyper-V
Hyper-V 2.0
KVM v systému RHEL 7
KVM v systému RHEL 6
Klient – webový prohlížečInternet Explorer 8, 9, 10, 11
Firefox ESR 17, ESR 24, ESR 31

Licence

ETERNUS SF Web GUIStandardní uživatelské rozhraní na bázi prohlížeče poskytuje jedinou intuitivní konzolu pro celou řadu ETERNUS DX a umožňuje správcům implementovat prostředí úložišť snadno a bez odborných znalostí.
Licence ETERNUS SF ExpressBezplatná licence pro systémy ETERNUS DX základní úrovně poskytuje omezené funkce pro konfiguraci, správu, monitorování a také základní možnosti bitových snímků.
Licence ETERNUS SF Storage Cruiser (SC)Licence ETERNUS SF SC Basic: Poskytuje funkce monitorování a správy několika systémů ETERNUS DX včetně konfigurace systému úložiště, přehledu stavu systému, monitorování výkonu, nastavení ekonomického režimu (Eco) a monitorování spotřeby energie a teploty.
Licence ETERNUS SF SC Standard: Rozšířená licence, která nad rámec základní licence poskytuje přehled stavu systému a komplexních vztahů pro úložiště, přepínače, servery a virtuální stroje jiných dodavatelů, správu prostředí SAN s korelací a zobrazením mapy a také funkci vytváření zpráv. Povinný předpoklad pro licence Optimization, QoS a Storage Cluster.
Licence ETERNUS SF SC Optimization: Provádí automatické vytváření vrstev (tiering) nastavením zásad automatického umisťování dat za účelem dosažení nejlepší rovnováhy pro potřebný výkon, při nejnižších nákladech na odpovídající média a ve správný čas. (k dispozici pro řadu ETERNUS DX S3 s výjimkou modelů DX60 S3, DX80 S2, DX90 S2, DX400 S2 a DX8700 S2)
Licence ETERNUS SF SC QoS Management: Umožňuje konsolidaci několika vrstev aplikací v jednom systému úložiště. Funkce automatizace ETERNUS SF QoS vylepšuje funkci ETERNUS DX QoS založenou na polích a dále automatizuje proces pomocí automatické údržby, řízení a vyvažování časů odezvy pro aplikačně závislé objemy. (k dispozici pro modely DX100 S3, DX200 S3, DX500 S3, DX600 S3, DX200F)
Licence ETERNUS SF SC Storage Cluster: Transparentní funkce převzetí služeb po selhání, která zajišťuje nepřetržitý provoz v případě plánovaných i neplánovaných výpadků celého pole. (k dispozici pro modely DX100 S3, DX200 S3, DX500 S3, DX600 S3, DX200F)
Licence ETERNUS SF AdvancedCopy Manager (ACM)Licence ETERNUS SF ACM Local Copy: Poskytuje komplexní sadu bitových snímků (snapshotů) založených na polích, možnosti klonování a zrcadlení včetně zálohování pro servery Exchange a SQL Server s využitím průvodce. Povinný předpoklad pro licence Exchange Server a SQL Server
Licence ETERNUS SF ACM Remote Copy: Umožňuje vzdálené synchronní a asynchronní zrcadlení mezi poli. Povinný předpoklad pro licenci Storage Cluster. (není k dispozici pro modely ETERNUS DX 60/DX60 S2/DX60 S3/DX80/DX80 S2)
Licence ETERNUS SF ACM for SQL Server: Průvodce obnovou pro SQL Server
Sady licencíETERNUS SF Starter Pack: Obsahuje součásti SC Standard, ACM Local Copy, ACM Remote Copy, ACM for Exchange, ACM for SQL (k dispozici pro řadu ETERNUS DX S3 pro model DX60 S3 bez součásti ACM Remote Copy).
ETERNUS SF Tiering Pack: Obsahuje součásti Starter Pack a SC Optimization. (k dispozici pro řadu ETERNUS DX S3 kromě modelu DX60 S3)