GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Koncepty a řešení BS2000/OSD

Vize úspěchu

Flexibilní, efektivní a nepřetržité firemní procesy vyžadují flexibilní, efektivní a nepřetržitě fungující IT infrastrukturu. Zde představujeme některé koncepty pro zabezpečenou, vždy funkční a flexibilní IT infrastrukturu.

Automatizace

Automatizace rozvazuje ruce zaměstnancům správy, kteří se mohou soustředit na plánování a podporu inovací, umožňuje plnou funkčnost datových center v obdobích, kdy jsou bez obsluhy, snižuje četnost provozních chyb a optimalizuje správu prostředků. Speciální architektura a zaručená kompatibilita mainframů zajišťuje potřebnou spolehlivost koncepcí automatizace a množství nejrůznějších nástrojů pro osvědčené postupy datových center je pomáhá uvést do praxe a spravovat.

Správa tisku

Řešení pro správu poskytující všechny služby nezbytné pro zavedení tiskové strategie v rámci celé firmy v prostředích mainframe.

Vysoká dostupnost

Nepřetržitá dostupnost pro důležité podnikové aplikace je zaručena i v případě havárie.

Integrace

Znovupoužitelnost, ochrana investic a inovace aplikací je založena především na možnosti integrace v rámci změny firemních postupů. Plná podpora standardů interoperability a komplexní sada middlewaru umožňuje rychlou a bezproblémovou integraci staršího softwaru do jakékoliv heterogenní infrastruktury IT.

openNetworking

Řešení pro začlenění sítě a výpočetní systémy využívající web s konzistentním přístupem a kompatibilní koncepcí pro systémy BS2000/OSD.

Správa výkonu

Analyzuje a optimalizuje rozložení zátěže, využití místa na disku a flexibilitu systému.

Programovací systémy

Jsou základem efektivního provozu důležitých moderních podnikových aplikací v systémech BS2000.

Správa úložiště

Páteř každé organizace tvoří zdroje objemných dat, která musí být vždy aktuální. Záplava informací narůstá stále závratnějším tempem. Počínaje vytvořením informace a konče jejím odstraněním je nutná efektivní správa. Správa úložiště systému BS2000/OSD podporuje vysoce výkonnou, spolehlivou a ekonomickou správu objektů informací v hierarchiích úložišť.

Virtualizace

Virtualization means, that IT services will become unattached by irrelevant details of used resources. Resource management gains by virtualization the freedom to schedule resources independent from its physical property and granularity. This enables the necessary flexibility and efficiency of IT infrastructures.