GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Lösningar >
  3. Industry Solutions >
  4. IT-lösningar, konsulttjänster och fördelar för myndigheter

Offentliga sektorn

IT-lösningar, konsulttjänster och fördelar för myndigheter

Fujitsus tjänster har legat till grund för många myndigheters verksamhet i över 40 år. Med hjälp av våra tjänster kan myndigheternas viktiga funktioner utföras på nationell, lokal, regional och decentraliserad nivå, till förmån för miljoner medborgare och anställda varje dag. Vi ser oss som partners i den offentliga sektorn. Vi är stolta över vår historia och fast beslutna att bidra till att utveckla bästa möjliga tjänster för hela samhället.

Vårt engagemang i den offentliga sektorn är djupgående, långsiktigt och kreativt. Vi tror på kontinuerligt förnyande av offentliga tjänster i strävan efter större värden än pengar, bättre lyhördhet för medborgarnas behov och större konkurrenskraft för vår ekonomi. Det är de här målen som våra tekniska färdigheter och resurser bidrar till. 

IT-lösningar för lokala myndigheter

Våra tjänster till den offentliga sektorn omfattar allt från konsulttjänster till genomförande av lösningar.
Vi hjälper lokala myndigheter att genomföra stora förändringar av effektivitet, produktivitet och servicekvalitet.

Vi kan hjälpa dig att öka effektiviteten och minska kostnaderna med överraskande effektiva lösningar för IT-outsourcing. Vi arbetar med att förbättra resultaten och minska kostnaderna för lokala myndigheter i hela Norden.

Försvar och nationell säkerhet: IT-tjänster och IT-lösningar

När förhållandena är som sämst måste IT-systemen vara som bäst. System som kan rädda liv måste fungera i tält och plåtskjul, på fältet och på sjön, och på frontlinjen i kampen mot terror oavsett om den ligger i en dammig krigszon eller på en fullsatt buss i vårt hemland.

Man måste även tänka på de ständiga förändringarna. Militärens och säkerhetstjänstens behov varierar stort. Verksamhetstempot ändras hela tiden. Hur kan du se till att din teknik alltid klarar av uppgifterna?

Fujitsu Defence & National Security har svaret: ett partnerskap med gemensamma attityder och målsättningar där fokus ligger på att få jobbet gjort och ta hänsyn till gällande avtal och konventioner.

I över 40 år har Fujitsu varit en tillförlitlig leverantör till försvarsdepartement och säkerhetsorgan. Vi har infriat våra löften och ofta överträffat förväntningarna.